งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เกี่ยวกับตัวเรา ชั้นอนุบาล ๒ โรงเรียนบ้านราชกรูด เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เกี่ยวกับตัวเรา ชั้นอนุบาล ๒ โรงเรียนบ้านราชกรูด เข้าสู่บทเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความรู้เกี่ยวกับตัวเรา ชั้นอนุบาล ๒ โรงเรียนบ้านราชกรูด เข้าสู่บทเรียน

3 ทุกคนพร้อม หรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาเริ่มเรียน กันเลยค่ะ แนะนำบทเรียน เนื้อหา แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ออกจากบทเรียน

4 ๑. เราจะฟังเพลงต้องใช้ส่วนใดของร่างกาย ก. มือ ข. หู ค. ตา

5 ถูกต้องนะคะ เก่งมาก เมนูหลัก

6 ไม่ถูกต้องนะคะ คิดใหม่ กลับไปคิดใหม่

7 ตัวเรา ร่างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ ที่ทำ หน้าที่แตกต่างกัน ร่างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ ที่ทำ หน้าที่แตกต่างกันไป เช่น ส่วนหัว มีอวัยวะที่สำคัญสำหรับการ ดำรงชีวิตมากมาย ๑. ตา ประกอบด้วยตาซ้าย ตาขวา ทำหน้าที่ มองเห็นสิ่งต่างๆ ๑. ตา ประกอบด้วยตาซ้าย ตาขวา ทำหน้าที่ มองเห็นสิ่งต่างๆ ๒. จมูก มีหน้าที่สูดอากาศหายใจ และสูดดม กลิ่น ๒. จมูก มีหน้าที่สูดอากาศหายใจ และสูดดม กลิ่น ๓. ปาก มีหน้าที่พูด รับประทานอาหาร ๓. ปาก มีหน้าที่พูด รับประทานอาหาร ๔. หู มีหน้าที่ฟังเสียง ๔. หู มีหน้าที่ฟังเสียง ๕. ผม มีหน้าที่ปกคลุมศีรษะ และช่วยให้ดู สวยงาม ๕. ผม มีหน้าที่ปกคลุมศีรษะ และช่วยให้ดู สวยงาม เมนูหลัก

8 แนะนำบทเรียน สื่อการเรียนชิ้นนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอวัยวะที่ อยู่บนส่วนหัวที่มีหน้าที่สำคัญแตกต่างกัน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล โดย ครูกนกวรรณ บุตรศรี โรงเรียนบ้าน ราชกรูด เมนูหลัก


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เกี่ยวกับตัวเรา ชั้นอนุบาล ๒ โรงเรียนบ้านราชกรูด เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google