งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เกี่ยวกับตัวเรา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เกี่ยวกับตัวเรา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เกี่ยวกับตัวเรา
ชั้นอนุบาล ๒ โรงเรียนบ้านราชกรูด เข้าสู่บทเรียน

2 ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ
ทุกคนพร้อมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ แนะนำบทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหา ออกจากบทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน

3 ๑. เราจะฟังเพลงต้องใช้ส่วนใดของร่างกาย
ก. มือ ข. หู ค. ตา

4 ถูกต้องนะคะ เก่งมาก เมนูหลัก

5 ไม่ถูกต้องนะคะ คิดใหม่ กลับไปคิดใหม่

6 ตัวเรา ร่างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ ที่ทำหน้าที่แตกต่างกันไป
เช่น ส่วนหัว มีอวัยวะที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตมากมาย ๑. ตา ประกอบด้วยตาซ้าย ตาขวา ทำหน้าที่มองเห็นสิ่งต่างๆ ๒. จมูก มีหน้าที่สูดอากาศหายใจ และสูดดมกลิ่น ๓. ปาก มีหน้าที่พูด รับประทานอาหาร ๔. หู มีหน้าที่ฟังเสียง ๕. ผม มีหน้าที่ปกคลุมศีรษะ และช่วยให้ดูสวยงาม เมนูหลัก

7 แนะนำบทเรียน สื่อการเรียนชิ้นนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอวัยวะที่อยู่บนส่วนหัวที่มีหน้าที่สำคัญแตกต่างกัน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล โดย ครูกนกวรรณ บุตรศรี โรงเรียนบ้านราชกรูด เมนูหลัก


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เกี่ยวกับตัวเรา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google