งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 เปิด ' เมาส์ ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มคลิก Control Panel คลิก ฮาร์ดแวร์ แล้วคลิก เมาส์  คลิกแท็บ ปุ่ม แล้วทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้  เมื่อต้องการสลับการทำงานของปุ่มเมาส์ขวาและซ้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " เปิด ' เมาส์ ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มคลิก Control Panel คลิก ฮาร์ดแวร์ แล้วคลิก เมาส์  คลิกแท็บ ปุ่ม แล้วทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้  เมื่อต้องการสลับการทำงานของปุ่มเมาส์ขวาและซ้าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  เปิด ' เมาส์ ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มคลิก Control Panel คลิก ฮาร์ดแวร์ แล้วคลิก เมาส์  คลิกแท็บ ปุ่ม แล้วทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้  เมื่อต้องการสลับการทำงานของปุ่มเมาส์ขวาและซ้าย ให้ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สลับปุ่มหลักและปุ่มรอง  เมื่อต้องการเปลี่ยนความเร็วในการคลิกปุ่มสำหรับการใช้งาน การคลิกสองครั้ง ให้เลื่อนแถบเลื่อน ความเร็วของการ คลิกสองครั้ง ไปที่ ช้าหรือ เร็ว  เมื่อต้องการเปิด ' คลิกล็อก ' ซึ่งทำให้คุณสามารถเน้นหรือ ลากได้โดยไม่ต้องกดเมาส์ค้าง ให้เลือกกล่องกา เครื่องหมาย เปิด ' คลิกล็อก '

3  เปิด ' เมาส์ ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มคลิก Control Panel คลิก ฮาร์ดแวร์ แล้วคลิก เมาส์  คลิกแท็บ ตัวชี้ แล้วทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้  เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบใหม่ให้กับตัวชี้ของคุณ ให้คลิก รายการ โครงร่าง แล้วคลิกโครงร่างตัวชี้เมาส์ใหม่  เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวชี้แต่ละตัว ให้คลิกที่ตัวชี้ซึ่งคุณ ต้องการเปลี่ยนในรายการ กำหนดเอง คลิก เรียกดู คลิก ตัวชี้ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกเปิด

4  เปิด ' เมาส์ ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มคลิก Control Panel คลิก ฮาร์ดแวร์ แล้วคลิก เมาส์  คลิกแท็บ ตัวเลือกตัวชี้ แล้วทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้  เมื่อต้องการเปลี่ยนความเร็วของตัวชี้เมาส์ ให้เลื่อนแถบ เลื่อน เลือกความเร็วของตัวชี้ ไปที่ ช้า หรือ เร็ว  เมื่อต้องการให้ตัวชี้ทำงานได้อย่างแม่นยำมากขึ้นเมื่อคุณ เลื่อนเมาส์ช้าๆ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มความ แม่นยำของตัวชี้  เมื่อต้องการเพิ่มความเร็วในการเลือกตัวเลือกเมื่อกล่อง โต้ตอบปรากฏขึ้น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ย้ายตัวชี้ ไปยังปุ่มเริ่มต้นในกล่องโต้ตอบโดยอัตโนมัติ

5 หมายเหตุ การตั้งค่านี้ไม่สามารถใช้ได้กับทุกโปรแกรม ในบางโปรแกรม คุณจะต้องเลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่ปุ่มที่คุณต้องการคลิก  เมื่อต้องการให้หาตัวชี้ได้ง่ายขึ้นเมื่อคุณเลื่อนตัวชี้ ให้เลือก กล่องกาเครื่องหมาย แสดงแนวการเคลื่อนของตัวชี้ แล้ว เลื่อนแถบเลื่อนไปที่ สั้นหรือ ยาว เพื่อลดหรือเพิ่มความยาว ของแนวการเคลื่อนของตัวชี้  เมื่อต้องการแน่ใจว่าตัวชี้จะไม่บดบังการดูข้อความเมื่อคุณ พิมพ์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนตัวชี้ขณะพิมพ์  เมื่อต้องการหาตัวชี้ที่วางผิดตำแหน่งด้วยการกดแป้น CTRL ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงตำแหน่งของ ตัวชี้เมื่อกดแป้น CTRL

6  เปิด ' เมาส์ ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มคลิก Control Panel คลิก ฮาร์ดแวร์ แล้วคลิก เมาส์  คลิกแท็บ ล้อเมาส์ แล้วทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้  เมื่อต้องการตั้งจำนวนบรรทัดที่เลื่อนบนหน้าจอเมื่อหมุนล้อ เมาส์ในแต่ละครั้ง ให้คลิก จำนวนบรรทัดที่เลื่อนต่อ ครั้ง แล้วใส่จำนวนบรรทัดที่คุณต้องการให้เลื่อนในแต่ละ ครั้งลงในกล่อง  เมื่อต้องการเลื่อนข้อความทั้งหน้าจอในแต่ละครั้งที่หมุนล้อ เมาส์ ให้คลิก หนึ่งหน้าจอต่อครั้ง  หากเมาส์ของคุณมีล้อเมาส์ที่สนับสนุนการหมุนในแนวนอน ให้ใส่จำนวนอักขระที่คุณต้องการเลื่อนในแนวนอนเมื่อคุณ โยกล้อเมาส์ไปทางซ้ายหรือขวาในกล่อง โยกล้อเมาส์ไป ด้านข้างเพื่อเลื่อนจำนวนอักขระต่อไปนี้ทีละครั้ง


ดาวน์โหลด ppt  เปิด ' เมาส์ ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มคลิก Control Panel คลิก ฮาร์ดแวร์ แล้วคลิก เมาส์  คลิกแท็บ ปุ่ม แล้วทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้  เมื่อต้องการสลับการทำงานของปุ่มเมาส์ขวาและซ้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google