งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 Button ปุ่มควบคุม  Label ฉลากข้อความสำหรับแสดงในฟอร์ม  Textbox กล่องข้อความสำหรับกรอกข้อความ  RadioButton ตัวเลือกที่สามารถเลือกได้ตัวเลือก เดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " Button ปุ่มควบคุม  Label ฉลากข้อความสำหรับแสดงในฟอร์ม  Textbox กล่องข้อความสำหรับกรอกข้อความ  RadioButton ตัวเลือกที่สามารถเลือกได้ตัวเลือก เดียว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  Button ปุ่มควบคุม  Label ฉลากข้อความสำหรับแสดงในฟอร์ม  Textbox กล่องข้อความสำหรับกรอกข้อความ  RadioButton ตัวเลือกที่สามารถเลือกได้ตัวเลือก เดียว  CheckBox ตัวเลือกที่สามารถเลือกได้หลาย ตัวเลือก  PictureBox รูปภาพสำหรับแสดง

3  Text ใช้กำหนดข้อความ หรือดึงข้อความจากตัว ควบคุม  Size ใช้กำหนดขนาดตัวควบคุม  BackColor ใช้กำหนดสีพื้นหลัง  ForeColor ใช้กำหนดสีตัวอักษร  Font ใช้กำหนดรูปแบบตัวอักษร  Visible ใช้แสดงหรือซ่อนตัวควบคุม  Name ใช้กำหนดชื่อตัวควบคุม

4  Start_Demo Start_Demo

5 1. คลิกที่ตัวควบคุม 2. กำหนดคุณสมบัติในหน้าต่าง Properties 1_Demo

6 1. ดับเบิ้ลคลิกที่ตัวควบคุม 2. เขียนโปรแกรมใน Method ของตัวควบคุม เช่น Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) …………………………. End Sub รูปแบบการสั่งงานตัวควบคุม ชื่อตัวควบคุม. คุณสมบัติ เช่น textbox1.text = “Hello” 3. กลับมาที่หน้าฟอร์มในแทบ [Design] 4. ดูผลลัพธ์โดยกดที่ลูกศรสีเขียว Start Debugging Greeting_Demo ตัวอย่าง Greeting Program ให้นักเรียนลองทำตาม Demo หมายเหตุ เครื่องหมาย & ใช้ เชื่อมระหว่างคำสั่งกับข้อความ Method

7  พอคลิกที่ปุ่มแสดงให้แสดงดังรูปด้านขวา


ดาวน์โหลด ppt  Button ปุ่มควบคุม  Label ฉลากข้อความสำหรับแสดงในฟอร์ม  Textbox กล่องข้อความสำหรับกรอกข้อความ  RadioButton ตัวเลือกที่สามารถเลือกได้ตัวเลือก เดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google