งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนโปรแกรมสั่งงานตัวควบคุม (Control)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนโปรแกรมสั่งงานตัวควบคุม (Control)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนโปรแกรมสั่งงานตัวควบคุม (Control)

2 ตัวควบคุมที่สำคัญในโปรแกรม Microsoft visual basic2008
Button ปุ่มควบคุม Label ฉลากข้อความสำหรับแสดงในฟอร์ม Textbox กล่องข้อความสำหรับกรอกข้อความ RadioButton ตัวเลือกที่สามารถเลือกได้ตัวเลือกเดียว CheckBox ตัวเลือกที่สามารถเลือกได้หลายตัวเลือก PictureBox รูปภาพสำหรับแสดง

3 คุณสมบัติของตัวควบคุม
Text ใช้กำหนดข้อความ หรือดึงข้อความจากตัวควบคุม Size ใช้กำหนดขนาดตัวควบคุม BackColor ใช้กำหนดสีพื้นหลัง ForeColor ใช้กำหนดสีตัวอักษร Font ใช้กำหนดรูปแบบตัวอักษร Visible ใช้แสดงหรือซ่อนตัวควบคุม Name ใช้กำหนดชื่อตัวควบคุม

4 วิธีสร้างโปรแกรมใหม่ใน Microsoft visual basic2008
Start_Demo

5 วิธีกำหนดคุณสมบัติตัวควบคุม
คลิกที่ตัวควบคุม กำหนดคุณสมบัติในหน้าต่าง Properties 1_Demo

6 วิธีเขียนโปรแกรมสั่งงานตัวควบคุม
ดับเบิ้ลคลิกที่ตัวควบคุม เขียนโปรแกรมใน Method ของตัวควบคุม เช่น Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) …………………………. End Sub รูปแบบการสั่งงานตัวควบคุม ชื่อตัวควบคุม.คุณสมบัติ เช่น textbox1.text = “Hello” กลับมาที่หน้าฟอร์มในแทบ [Design] ดูผลลัพธ์โดยกดที่ลูกศรสีเขียว Start Debugging Greeting_Demo ตัวอย่าง Greeting Program ให้นักเรียนลองทำตาม Demo หมายเหตุ เครื่องหมาย & ใช้เชื่อมระหว่างคำสั่งกับข้อความ Method

7 งานให้นักเรียนเขียนสร้างฟอร์มและเขียนโปรแกรมแสดงชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร (10 คะแนน)
พอคลิกที่ปุ่มแสดงให้แสดงดังรูปด้านขวา


ดาวน์โหลด ppt การเขียนโปรแกรมสั่งงานตัวควบคุม (Control)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google