งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Looping การวนรอบ บทที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Looping การวนรอบ บทที่ 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Looping การวนรอบ บทที่ 4

2 การวนรอบ (Looping) ในการทำงานของโปรแกรม อาจมีการทำงานที่ซ้ำๆเดิม
การที่เราจะเขียนให้โปรแกรมทำงานซ้ำๆกันก็จะเป็นการเสียเวลา เราสามารถใช้คำสั่งให้โปรแกรมทำงานซ้ำๆกันได้ คำสั่ง For Next, Do While, Do Until

3 คำสั่ง For Next เป็นคำสั่งให้วนรอบที่เราสามารถกำหนดจำนวนรอบได้เลย
รูปแบบ For (จำนวนรอบ) คำสั่ง 1 คำสั่ง 2 .. Next (ค่าตัวนับ)

4 ตัวอย่างโค๊ด Dim i as Integer For i = 1 To 10 MsgBox(“Hello”) Next i
Dim m as Integer For i = 1 To 10 MsgBox(“i = ” & i) m = m + 5 Next i MsgBox(“m = ” & m)

5 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้
สร้างฟอร์มขึ้นมาตามรูปด้านล่าง ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม แล้วเขียนโค๊ดลงไปตามหน้าต่อไป Text1 Text2 Command1

6 โค๊ด

7 Do While Loop เป็นคำสั่งที่จะวนรอบ หากเงื่อนไข เป็นจริง รูปแบบ
คำสั่ง 1 คำสั่ง 2 .. Loop

8 ตัวอย่างโค๊ด ข้อควรระวัง ตัวอย่างที่ 1 Dim i as Integer i = 0
Do While i < 10 Label1.Text = i i = i + 1 Loop ตัวอย่างที่ 2 Dim i as Integer Do While i < 20 MsgBox(“Hello”) i = i + 5 Loop ข้อควรระวัง การวนรอบไม่รู้จบ เช่นจากตัวอย่างที่ 1 ลองลบบรรทัดที่ 5 ทิ้งไป

9 ตัวอย่างการประยุกต์ สร้างฟอร์มขึ้นมาตามรูป
ดับเบิ้ลคลิ้กที่ปุ่มแล้วเขียนโค๊ดตามหน้าถัดไป

10 โค๊ด

11 คำสั่ง Do Until จะวนรอบ จนกว่า เงื่อนไขจะเป็นจริง รูปแบบ
คำสั่ง 1 คำสั่ง 2 .. Loop

12 ตัวอย่างโค๊ด Dim i as Integer i = 0 Do Until i > 10 Text1.Text = i
i = i + 1 Loop Dim i as Integer i = 20 Do Until i < 5 MsgBox(i) i = i – 1 Loop

13 ตัวอย่างการประยุกต์ สร้างฟอร์มขึ้นมาตามรูป
ดับเบิ้ลคลิ้กที่ปุ่มแล้วเขียนโค๊ดตามหน้าต่อไป

14 โค๊ด

15 โจทย์ จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลเป็นตัวเลขแล้วนำตัวเลขมาแสดงใน MessageBox โดยลดค่าทีละ 1 จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลเป็นตัวเลขแล้วนำมาเขียนต่อท้าย Label จำนวน 5 ครั้ง จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลเป็นตัวเลขแล้ว แล้วคำนวณหาค่าบวกที่ลดลง เช่น หากป้อน 10 เข้ามาก็หา ว่ามีค่าเท่าไร


ดาวน์โหลด ppt Looping การวนรอบ บทที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google