งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างช่องรับข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างช่องรับข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างช่องรับข้อมูล
เราคงเคยเห็นและเคยใช้งานระบบงานบนเว็บมาบ้างแล้ว เช่น ระบบการรับสมัครสมาชิก ระบบตะกร้าสินค้าหรือรถเข็น สมุดเยี่ยมชม กระดานถาม-ตอบ ฯลฯ การทำงานดังกล่าวนี้จะต้องมีส่วนที่ใช้ในการรับข้อมูล(Input) เพื่อนำไปประมวลผล

2

3 กระทู้

4 ระบบสมาชิก

5 การรับส่งข้อมูลใน PHP
ฟอร์มเป็นองค์ประกอบหนึ่งของเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับรับข้อมูล จากผู้เข้าชม เพื่อส่งไปทำงานกับ SERVER โดยจะส่ง ค่าต่างๆที่ถูกกรอกเข้าไปในเครื่องมือต่างๆไปทำงานต่อ นอก จากทำให้ทราบข้อมูลของผู้เข้าใช้แล้ว ยังทำให้ผู้เข้าชมได้มี ส่วนร่วมกับเว็บไซต์ของเราด้วย

6 <form name=ชื่อฟอร์ม method=วิธีส่งข้อมูล
รูปแบบของฟอร์ม <form name=ชื่อฟอร์ม method=วิธีส่งข้อมูล action=ไฟล์ที่รับข้อมูลจากฟอร์ม> ช่องรับข้อมูลแบบต่างๆ </form> คำสั่ง ความหมาย <form></form> บอกขอบเขตของฟอร์ม name ชื่อฟอร์ม method วิธีส่งข้อมูล Get=ส่งข้อมูลไปพร้อมURL Post=ส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม ไม่เห็นข้อมูลที่ส่ง action ระบุชื่อไฟล์ที่จะรับข้อมูล

7 ช่องรับข้อมูลต่างๆ Text field ใช้กรอกข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เป็นต้น Text area ใช้กรอกข้อความที่มีหลายบรรทัดเช่น ที่อยู่ ข้อเสนอแนะ Check box ใช้สำหรับเลือกรายการ สามารถเลือกหลายรายการ Radio button ใช้เลือกรายการ แต่เลือกได้เพียงรายการเดียว List box เป็นกล่องสี่เหลี่ยมบรรจุรายการตัวเลือก File field ใช้สำหรับเลือกไฟล์เช่น รูปภาพหรือไฟล์ที่จะupload Button เมื่อกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มครบแล้ว จะต้องใช้ปุ่มคำสั่ง เพื่อส่งข้อมูลที่กรอก หรือ ยกเลิกข้อมูลที่กรอกได้ด้วย

8 แบบฟอร์มรับสมัครสมาชิก
Inputform.html

9 <? $name=$_POST['name']; //รับค่าจากฟอร์ม $sex=$_POST['sex']; $education=$_POST['education']; $source1=$_POST['source1']; $source2=$_POST['source2']; $source3=$_POST['source3']; $comment=$_POST['comment']; echo $name."<br>"; //แสดงผล echo $sex."<br>"; echo $education."<br>"; echo $source1."<br>"; echo $source2."<br>"; echo $source3."<br>"; echo $comment; ?>

10 แบบฝึกหัด 1. ให้ออกแบบฟอร์มรับสมัครงาน โดยประกอบไปด้วยข้อมูล ชื่อ-สกุล ,วันเดือนปีเกิด , เพศ , ที่อยู่ , ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน 2. ให้เขียนโปรแกรมภาษา PHP แสดงผลลัพธ์ของฟอร์มรับข้อมูลในข้อที่ 1


ดาวน์โหลด ppt การสร้างช่องรับข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google