งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างช่องรับข้อมูล เราคงเคยเห็นและเคยใช้งานระบบงานบนเว็บ มาบ้างแล้ว เช่น 1. ระบบการรับสมัครสมาชิก 2. ระบบตะกร้าสินค้าหรือรถเข็น 3. สมุดเยี่ยมชม 4. กระดานถาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างช่องรับข้อมูล เราคงเคยเห็นและเคยใช้งานระบบงานบนเว็บ มาบ้างแล้ว เช่น 1. ระบบการรับสมัครสมาชิก 2. ระบบตะกร้าสินค้าหรือรถเข็น 3. สมุดเยี่ยมชม 4. กระดานถาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างช่องรับข้อมูล เราคงเคยเห็นและเคยใช้งานระบบงานบนเว็บ มาบ้างแล้ว เช่น 1. ระบบการรับสมัครสมาชิก 2. ระบบตะกร้าสินค้าหรือรถเข็น 3. สมุดเยี่ยมชม 4. กระดานถาม - ตอบ 5. ฯลฯ การทำงานดังกล่าวนี้จะต้องมีส่วนที่ใช้ในการ รับข้อมูล (Input) เพื่อนำไปประมวลผล

2

3 กระทู้

4 ระบบสมาชิก

5 การรับส่งข้อมูลใน PHP ฟอร์มเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ เว็บไซต์ที่ใช้สำหรับรับข้อมูล จากผู้เข้าชม เพื่อส่งไปทำงานกับ SERVER โดยจะส่ง ค่าต่างๆที่ถูกกรอกเข้าไปในเครื่องมือ ต่างๆไปทำงานต่อ นอก จากทำให้ทราบข้อมูลของผู้เข้าใช้ แล้ว ยังทำให้ผู้เข้าชมได้มี ส่วนร่วมกับเว็บไซต์ของเราด้วย

6 รูปแบบของฟอร์ม

ช่องรับข้อมูลแบบต่างๆ คำสั่งความหมาย บอกขอบเขตของฟอร์ม name ชื่อฟอร์ม method วิธีส่งข้อมูล Get= ส่งข้อมูลไปพร้อม URL Post= ส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม ไม่เห็นข้อมูลที่ ส่ง action ระบุชื่อไฟล์ที่จะรับข้อมูล

7 1.Text field ใช้กรอกข้อมูล เช่น ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ เป็นต้น 2.Text area ใช้กรอกข้อความที่มีหลายบรรทัดเช่น ที่อยู่ ข้อเสนอแนะ 3.Check box ใช้สำหรับเลือกรายการ สามารถเลือก หลายรายการ 4.Radio button ใช้เลือกรายการ แต่เลือกได้ เพียงรายการเดียว 5.List box เป็นกล่องสี่เหลี่ยมบรรจุรายการ ตัวเลือก 6.File field ใช้สำหรับเลือกไฟล์เช่น รูปภาพหรือ ไฟล์ที่จะ upload 7.Button เมื่อกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มครบแล้ว จะต้องใช้ปุ่มคำสั่ง เพื่อส่งข้อมูลที่กรอก หรือ ยกเลิก ข้อมูลที่กรอกได้ด้วย ช่องรับข้อมูล ต่างๆ

8 แบบฟอร์มรับสมัครสมาชิก Inputform.html

9

10 แบบฝึกหัด 1. ให้ออกแบบฟอร์มรับสมัครงาน โดย ประกอบไปด้วยข้อมูล ชื่อ - สกุล, วัน เดือนปีเกิด, เพศ, ที่อยู่, ระดับ การศึกษา และประสบการณ์ทำงาน 2. ให้เขียนโปรแกรมภาษา PHP แสดง ผลลัพธ์ของฟอร์มรับข้อมูลในข้อที่ 1


ดาวน์โหลด ppt การสร้างช่องรับข้อมูล เราคงเคยเห็นและเคยใช้งานระบบงานบนเว็บ มาบ้างแล้ว เช่น 1. ระบบการรับสมัครสมาชิก 2. ระบบตะกร้าสินค้าหรือรถเข็น 3. สมุดเยี่ยมชม 4. กระดานถาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google