งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปรียบเทียบประมาณการค่าใช้จ่ายตามแผนต่อเดือน กลุ่มที่ 1 รพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปรียบเทียบประมาณการค่าใช้จ่ายตามแผนต่อเดือน กลุ่มที่ 1 รพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เปรียบเทียบประมาณการค่าใช้จ่ายตามแผนต่อเดือน กลุ่มที่ 1 รพ
เปรียบเทียบประมาณการค่าใช้จ่ายตามแผนต่อเดือน กลุ่มที่ 1 รพ.วังสะพุง เชียงคาน ด่านซ้าย ภูกระดึง

2

3

4

5

6 เปรียบเทียบประมาณการค่าใช้จ่ายตามแผนต่อเดือน กลุ่มที่ 2 รพ
เปรียบเทียบประมาณการค่าใช้จ่ายตามแผนต่อเดือน กลุ่มที่ 2 รพ.ผาขาว ปากชม เอราวัณ นาด้วง ท่าลี่ นาแห้ว ภูเรือ ภูหลวง

7

8

9

10

11 เปรียบเทียบประมาณการรายได้ตามแผนต่อเดือน กลุ่มที่ 1 รพ
เปรียบเทียบประมาณการรายได้ตามแผนต่อเดือน กลุ่มที่ 1 รพ.วังสะพุง เชียงคาน ด่านซ้าย ภูกระดึง

12

13

14

15 เปรียบเทียบประมาณการรายได้ตามแผนต่อเดือน กลุ่มที่ 2 รพ
เปรียบเทียบประมาณการรายได้ตามแผนต่อเดือน กลุ่มที่ 2 รพ.ผาขาว ปากชม เอราวัณ นาด้วง ท่าลี่ นาแห้ว ภูเรือ ภูหลวง

16

17

18

19 ตารางวิกฤติ 7 ระดับ ณ 31 ตุลาคม 2556

20 ตารางวิกฤติ 7 ระดับ ณ 30 พฤศจิกายน 2556


ดาวน์โหลด ppt เปรียบเทียบประมาณการค่าใช้จ่ายตามแผนต่อเดือน กลุ่มที่ 1 รพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google