งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปรียบเทียบประมาณการค่าใช้จ่ายตามแผน ต่อเดือน กลุ่มที่ 1 รพ. วังสะพุง เชียงคาน ด่านซ้าย ภูกระดึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปรียบเทียบประมาณการค่าใช้จ่ายตามแผน ต่อเดือน กลุ่มที่ 1 รพ. วังสะพุง เชียงคาน ด่านซ้าย ภูกระดึง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เปรียบเทียบประมาณการค่าใช้จ่ายตามแผน ต่อเดือน กลุ่มที่ 1 รพ. วังสะพุง เชียงคาน ด่านซ้าย ภูกระดึง

2

3

4

5

6 เปรียบเทียบประมาณการค่าใช้จ่ายตามแผนต่อ เดือน กลุ่มที่ 2 รพ. ผาขาว ปากชม เอราวัณ นาด้วง ท่า ลี่ นาแห้ว ภูเรือ ภูหลวง

7

8

9

10

11 เปรียบเทียบประมาณการรายได้ตาม แผนต่อเดือน กลุ่มที่ 1 รพ. วังสะพุง เชียงคาน ด่าน ซ้าย ภูกระดึง

12

13

14

15 เปรียบเทียบประมาณการรายได้ตามแผนต่อเดือน กลุ่มที่ 2 รพ. ผาขาว ปากชม เอราวัณ นาด้วง ท่าลี่ นา แห้ว ภูเรือ ภูหลวง

16

17

18

19 ตารางวิกฤติ 7 ระดับ ณ 31 ตุลาคม 2556

20 ตารางวิกฤติ 7 ระดับ ณ 30 พฤศจิกายน 2556


ดาวน์โหลด ppt เปรียบเทียบประมาณการค่าใช้จ่ายตามแผน ต่อเดือน กลุ่มที่ 1 รพ. วังสะพุง เชียงคาน ด่านซ้าย ภูกระดึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google