งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปรียบเทียบความถี่การเกิดไฟป่ารายเดือน ตั้งแต่ ปี ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปรียบเทียบความถี่การเกิดไฟป่ารายเดือน ตั้งแต่ ปี ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เปรียบเทียบสถิติการเกิดไฟป่า ปี 2547-2556 ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน

2 เปรียบเทียบความถี่การเกิดไฟป่ารายเดือน ตั้งแต่ ปี 2550-2556 ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน
จำนวนครั้ง

3 เปรียบเทียบพื้นที่การเกิดไฟป่ารายเดือน ตั้งแต่ ปี 2550-2556 ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน
จำนวนไร่

4 เปรียบเทียบความถี่การเกิดไฟป่ารายสัปดาห์ ตั้งแต่ ปี ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน จำนวนครั้ง

5 เปรียบเทียบพื้นที่การเกิดไฟป่ารายสัปดาห์ ตั้งแต่ ปี ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน จำนวนไร่

6 ความถี่การเกิดไฟป่าในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 3 เมษายน 2556 รายชื่ออำเภอ จำนวนไร่

7 พื้นที่การเกิดไฟป่าในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 3 เมษายน 2556 รายชื่ออำเภอ จำนวนไร่

8 ความถี่การเกิดไฟป่าจำแนกตามสาเหตุ ปี 2556 ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน

9 พื้นที่การเกิดไฟป่าจำแนกตามสาเหตุ ปี 2556 ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน

10 ความถี่การเกิดไฟป่าจำแนกตามช่วงเวลา ปี 2556 ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน
จำนวนครั้ง

11 พื้นที่การเกิดไฟป่าจำแนกตามช่วงเวลา ปี 2556 ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน
จำนวนไร่

12 พื้นที่การเกิดไฟป่าจำแนกตามประเภทป่า ปี 2556 ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน

13 Hotspots รายอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2555 – 3 เมษายน 2556
จำนวนครั้ง รายชื่ออำเภอ


ดาวน์โหลด ppt เปรียบเทียบความถี่การเกิดไฟป่ารายเดือน ตั้งแต่ ปี ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google