งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปรียบเทียบสถิติการเกิดไฟป่า ปี 2547- 2556 ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด ลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปรียบเทียบสถิติการเกิดไฟป่า ปี 2547- 2556 ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด ลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เปรียบเทียบสถิติการเกิดไฟป่า ปี 2547- 2556 ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด ลำพูน

2 เปรียบเทียบความถี่การเกิดไฟป่าราย เดือน ตั้งแต่ ปี 2550-2556 ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด ลำพูน จำนวน ครั้ง

3 เปรียบเทียบพื้นที่การเกิดไฟป่ารายเดือน ตั้งแต่ ปี 2550-2556 ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด ลำพูน จำนวน ไร่

4 เปรียบเทียบความถี่การเกิดไฟป่าราย สัปดาห์ ตั้งแต่ ปี 2550-2556 ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด ลำพูน จำนวน ครั้ง

5 เปรียบเทียบพื้นที่การเกิดไฟป่าราย สัปดาห์ ตั้งแต่ ปี 2550-2556 ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด ลำพูน จำนวน ไร่

6 ความถี่การเกิดไฟป่าในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และ จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 3 เมษายน 2556 จำนวน ไร่ รายชื่อ อำเภอ

7 พื้นที่การเกิดไฟป่าในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด ลำพูน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 3 เมษายน 2556 จำนวน ไร่ รายชื่อ อำเภอ

8 ความถี่การเกิดไฟป่าจำแนกตามสาเหตุ ปี 2556 ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด ลำพูน

9 พื้นที่การเกิดไฟป่าจำแนกตามสาเหตุ ปี 2556 ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด ลำพูน

10 ความถี่การเกิดไฟป่าจำแนกตาม ช่วงเวลา ปี 2556 ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด ลำพูน จำนวน ครั้ง

11 จำนวนไร่ พื้นที่การเกิดไฟป่าจำแนกตามช่วงเวลา ปี 2556 ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด ลำพูน

12 พื้นที่การเกิดไฟป่าจำแนกตามประเภท ป่า ปี 2556 ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด ลำพูน

13 Hotspots รายอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2555 – 3 เมษายน 2556 จำนวน ครั้ง รายชื่อ อำเภอ


ดาวน์โหลด ppt เปรียบเทียบสถิติการเกิดไฟป่า ปี 2547- 2556 ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด ลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google