งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานด่านอาหารและยา ภาคเหนือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานด่านอาหารและยา ภาคเหนือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานด่านอาหารและยา ภาคเหนือ
จังหวัด ด่าน อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ ส่ง LAB ทดสอบเบื้องต้น ตรวจ พิจารณา เชียงราย ท่าอากาศยานเชียงราย - 192 10 2 แม่สาย 2,983 203 225 610 เชียงของ 63 เชียงแสน 4,873 3 15 4,848 เชียงใหม่ เชียงดาว ท่าอากาศยาน นานาชาติเชียงใหม่ 5,624 6,125 1,817 1,704 907 857 253 278 612

2 17 19 - 2 15 8 18 805 27 395 ลำพูน แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง ตาก แม่สอด
จังหวัด ด่าน อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ ส่ง LAB ทดสอบ เบื้องต้น ตรวจ พิจารณา ลำพูน 17 19 - 2 15 8 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 18 ตาก แม่สอด 805 27 395

3 ผลงานด่านอาหารและยา ภาคอีสาน
จังหวัด ด่าน อาหาร ยา ส่ง LAB ทดสอบ เบื้องต้น ตรวจ พิจารณา หนองคาย ด่านหนองคาย 1,236 - 15 48 ด่านบึงกาฬ 357 6 นครพนม ด่านนครพนม 41 19 9 มุกดาหาร ด่านมุกดาหาร 39 78

4 819 - 846 32 54 25 30 อุบลราชธานี ช่องเม็ก พิบูลมังสาหาร เขมราฎ
จังหวัด ด่าน อาหาร ยา ส่ง LAB ทดสอบ เบื้องต้น ตรวจ พิจารณา อุบลราชธานี ช่องเม็ก 819 - 846 พิบูลมังสาหาร เขมราฎ สระแก้ว อรัญประเทศ 32 54 25 30 เลย เชียงคาน ท่าลี่

5 ผลงานด่านอาหารและยา ภาคกลาง
จังหวัด ด่าน อาหาร วัตถุอันตราย ส่ง LAB ทดสอบ เบื้องต้น ตรวจ พิจารณา สมุทรสาคร เอกชัย 83 1 3 231 กาญจนบุรี - เจดีย์สามองค์ สิงขร สังขละบุรี 18 5 200

6 ผลงานด่านอาหารและยา ภาคใต้
จังหวัด ด่าน อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ ส่ง LAB ทดสอบ เบื้องต้น ตรวจ พิจารณา ชุมพร - 123 สุราษฎร์ธานี บ้านดอน เกาะสมุย ระนอง 60 12 45

7 54 - 2 35 17 78 14 11 7 1 25 กระบี่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ภูเก็ต วังประจัน
จังหวัด ด่าน อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ ส่ง LAB ทดสอบ เบื้องต้น ตรวจ พิจารณา กระบี่ 54 - 2 35 17 ภูเก็ต ท่าอากาศยานภูเก็ต 78 14 11 7 สตูล วังประจัน 1 25

8 - 33 38 1 28 456 ปัตตานี ยะลา เบตง สุไหงโกลก นราธิวาส ตากใบ จังหวัด
ด่าน อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ ส่ง LAB ทดสอบ เบื้องต้น ตรวจ พิจารณา ปัตตานี - ยะลา เบตง 33 38 นราธิวาส สุไหงโกลก 1 28 456 ตากใบ

9 ปัญหา / อุปสรรค ที่พบ 1. ตาราง การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่นำเข้า
ช่องบกพร่อง ไม่ระบุจำนวนราย, รายการ, มูลค่า ช่องข้อบกพร่องที่พบ ไม่ระบุจำนวนสาเหตุข้อบกพร่องที่พบ 2. ตาราง รายละเอียดข้อบกพร่องที่พบ ช่องผู้นำเข้า ไม่ระบุชื่อผู้นำเข้า ช่องเลขที่เอกสาร ไม่ระบุเลขที่เอกสาร ช่องข้อบกพร่องที่พบ / ปัญหาที่พบ ไม่ระบุรายละเอียด ช่องการดำเนินการ (เช่น เก็บตัวอย่าง/อายัด/ห้ามนำเข้า) ไม่ระบุการดำเนินการ

10 3. ตาราง การตรวจสอบสัมภาระติดตัวผู้เดินทางเข้ามา ในราชอาณาจักร
ช่องตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ไม่ระบุว่า มีการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ใดบ้าง ช่องจำนวนการตรวจสอบแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ระบุมา มากเกินความเป็นจริง 4. ตาราง รายละเอียดที่พบการกระทำฝ่าฝืน ช่องวัน เดือน ปี ไม่ระบุวัน เดือน ปี ช่องชื่อผลิตภัณฑ์ ไม่ระบุว่าเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ใด ช่องจำนวน ไม่ระบุจำนวน ช่องแหล่งกำเนิด ไม่ระบุแหล่งกำเนิด

11 5. ตาราง การตรวจวิเคราะห์เบื้องต้น (Test kit)
ช่องผลการทดสอบไม่ผ่าน ไม่ระบุรายละเอียดสาเหตุที่ไม่ผ่าน 6. ตาราง การส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ช่องกลุ่มผลิตภัณฑ์ ไม่ระบุกลุ่มอาหาร ช่องเป้าหมายวิเคราะห์ ไม่ระบุวิเคราะห์หาอะไร ช่องผลวิเคราะห์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ระบุรายละเอียด ในช่องข้อบกพร่องที่พบว่าพบอะไรบ้าง ช่องวันที่เก็บตัวอย่าง ไม่ระบุวันที่เก็บตัวอย่าง บางครั้งด่านระบุแต่จำนวนเก็บตัวอย่าง เพียงอย่างเดียว


ดาวน์โหลด ppt ผลงานด่านอาหารและยา ภาคเหนือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google