งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ นาง อรอุมา แสง สว่าง อายุ 29-39 ปี สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ตั้งอยู่ที่ ถนนแก้วอาสา ต. ด่านซ้าย อ. ด่านซ้าย จ. เลย 42120.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ นาง อรอุมา แสง สว่าง อายุ 29-39 ปี สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ตั้งอยู่ที่ ถนนแก้วอาสา ต. ด่านซ้าย อ. ด่านซ้าย จ. เลย 42120."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อ นาง อรอุมา แสง สว่าง อายุ 29-39 ปี สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ตั้งอยู่ที่ ถนนแก้วอาสา ต. ด่านซ้าย อ. ด่านซ้าย จ. เลย 42120

3 ชื่อ ร้านนัดพบ ลักษณะการจดทะเบียน เจ้าของคนเดียว อายุของสถานประกอบการ 10 ปีขึ้นไป ความสามารถในการรับรองลูกค้า 5-10 โต๊ะ จำนวนพนักงาน 1 คน รายได้ของสถานประกอบการเฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาท ขนาดพื้นที่สถานประกอบการ 15 ตารางเมตร ลักษณะของสถานประกอบการ เช่าจากเอกชน จำนวน 1 ชั้น / หลัง 1 ห้อง

4

5 ประเภทของอาหารที่จำหน่าย อาหารจานเดียว 1. ข้าวมันไก่ 2. ข้าวขาหมู ราคา 30 บาท / ถุง

6 สิ่งอำนวยความสะดวก ทีวี พัดลม

7 ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมารับประทานอาหารมาก ที่สุด คือเดือน พฤศจิกายน - มกราคม ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมารับประทานอาหารน้อย ที่สุด คือเดือน มีนาคม - กันยายน ประเภทนักท่องเทียวที่มารับประทานอาหาร คือ ชาวไทย ( คนในพื้นที่ ) และ ชาวต่างชาติ ( เยอรมัน )

8


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ นาง อรอุมา แสง สว่าง อายุ 29-39 ปี สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ตั้งอยู่ที่ ถนนแก้วอาสา ต. ด่านซ้าย อ. ด่านซ้าย จ. เลย 42120.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google