งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1. ข้อมูลเชิงพื้นที่ แผนที่ Arcdata มาตรา ส่วน 1:20,000 แผนที่ เครือข่ายชุมชน มาตราส่วน 1:50,000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1. ข้อมูลเชิงพื้นที่ แผนที่ Arcdata มาตรา ส่วน 1:20,000 แผนที่ เครือข่ายชุมชน มาตราส่วน 1:50,000."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1. ข้อมูลเชิงพื้นที่ แผนที่ Arcdata มาตรา ส่วน 1:20,000 แผนที่ เครือข่ายชุมชน มาตราส่วน 1:50,000 2. ฐานข้อมู ล ข้อมูลอธิบาย เช่น กชช 2 ค, จปฐ ข้อ มูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ สป. มท.

2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1. ระบบ Web โปรแกรม ArcIMS 2. ระบบ Stand Alone โปรแกรม ArcGIS, ArcView ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ของ สป. มท. โปรแ กรม

3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย 1. ระบบ Web ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ เพื่อการ วางแผนพัฒนาจังหวัด โครงการระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcIMS

4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2 ระบบ Stand Alone โครงการจัดทำโปรแกรม ระบบสารสนเทศ ตาม นโยบายการเร่งรัดขจัด ปัญหาความยากจน โครงการสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ของจังหวัด เชียงใหม่ โครงการระบบบันทึก ปรับปรุง และประมวลผลข้อมูลจังหวัด ชายแดนภาคใต้ โครงการระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcVi ew ArcG IS


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1. ข้อมูลเชิงพื้นที่ แผนที่ Arcdata มาตรา ส่วน 1:20,000 แผนที่ เครือข่ายชุมชน มาตราส่วน 1:50,000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google