งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขนาดของอุปกรณ์ Hardware ที่ติดตั้งในโครงการ รวมถึง โต๊ะ และ เก้าอี้ วันที่ 24 มีนาคม 2553 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โครงการ การจัดซื้อพร้อมติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขนาดของอุปกรณ์ Hardware ที่ติดตั้งในโครงการ รวมถึง โต๊ะ และ เก้าอี้ วันที่ 24 มีนาคม 2553 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โครงการ การจัดซื้อพร้อมติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขนาดของอุปกรณ์ Hardware ที่ติดตั้งในโครงการ รวมถึง โต๊ะ และ เก้าอี้ วันที่ 24 มีนาคม 2553 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โครงการ การจัดซื้อพร้อมติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์ ระบบบริหารจัดการเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย

2 ขนาดของอุปกรณ์ Server ที่ติดตั้งในโครงการฯ Server Brand: IBM Model: x3200 M2 ติดตั้งที่ ศสส.เขตฯ ละ 3 ชุด

3 ลักษณะของ Server ที่ติดตั้งในโครงการฯ

4 ขนาดของอุปกรณ์ Monitor ที่ติดตั้งในโครงการฯ Monitor Brand: Lenovo Model: L197 19” Wide screen ติดตั้งที่ ศสส.เขตฯ ละ 3 ชุด Dimensions (WxDxH): 17.3 in x 7 in x 15 in

5 ขนาดของอุปกรณ์ Printer ที่ติดตั้งในโครงการฯ Printer Brand: HP Model: CP1515n Color LaserJet ติดตั้งที่ ศสส.เขตฯ ละ 1 ชุด

6 ขนาดของอุปกรณ์ UPS ที่ติดตั้งในโครงการฯ UPS Brand: POWERCOM Model: SMK-1500A ติดตั้งที่ ศสส.เขตละ 1 ชุด

7 ขนาดของโต๊ะที่ติดตั้งในโครงการฯ (ศสส.เขต) ขนาดโต๊ะ 80x60x75 ติดตั้งที่ ศสส.เขตละ 3 ชุด

8 ขนาดของโต๊ะ ที่ติดตั้งในโครงการฯ (ศสส.เขต)

9 รูปแบบจำลอง หลังจากติดตั้งโต๊ะและอุปกรณ์ ที่ ศสส.เขต

10 คุณลักษณะของโต๊ะ ที่ติดตั้งในโครงการ (ศสส.เขต)

11 คุณลักษณะของเก้าอี้ที่ติดตั้งในโครงการฯ (ศสส.เขต) หมายเหตุ : เก้าอี้ที่ จัดส่งเป็นสีดำ ติดตั้งที่ ศสส.เขตละ 3 ชุด


ดาวน์โหลด ppt ขนาดของอุปกรณ์ Hardware ที่ติดตั้งในโครงการ รวมถึง โต๊ะ และ เก้าอี้ วันที่ 24 มีนาคม 2553 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โครงการ การจัดซื้อพร้อมติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google