งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมผู้บริหารระบบดับสูง เพื่อเริ่ม โครงการพัฒนาสารสนเทศ ระบบไฟฟ้า ทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย กลุ่มบริษัทธุรกิจค้าร่วม (Consortium)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมผู้บริหารระบบดับสูง เพื่อเริ่ม โครงการพัฒนาสารสนเทศ ระบบไฟฟ้า ทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย กลุ่มบริษัทธุรกิจค้าร่วม (Consortium)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมผู้บริหารระบบดับสูง เพื่อเริ่ม โครงการพัฒนาสารสนเทศ ระบบไฟฟ้า ทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย กลุ่มบริษัทธุรกิจค้าร่วม (Consortium) บริษัท อีเอสอาร์ไอ ( ประเทศไทย ) จำกัด บริษัท จีไอเอส ดาต้า จำกัด บริษัท คอนโทรล ดาต้า ( ประเทศไทย ) จำกัด

2 กำหนดการประชุม วัตถุประสงค์ของโครงการ คณะทำงานของกลุ่มบริษัทฯ ประโยชน์ที่ กฟภ. จะได้รับ วิธีการดำเนินงานโครงการ แผนการดำเนินงาน การส่งมอบงาน ประเด็นขอความเห็นชอบและ พิจารณา

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบภูมิ สารสนเทศระบบไฟฟ้า ฐานข้อมูลแผนที่ ระบบไฟฟ้าทั่ว ประเทศ ฐานข้อมูลแผนที่ ฐาน อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ ระบบงาน โปรแกรม ประยุกต์ GIS 1 1 2 2 3 3 4 4

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานหลัก ของ กฟภ. - การวิเคราะห์ระบบทางด้าน วิศวกรรมไฟฟ้า - การออกแบบประเมินราคา - การค้นหาตำแหน่งของลูกค้า - การปรับปรุงข้อมูลเครื่องวัด และอุปกรณ์อื่น ๆ

5 ประโยชน์ที่ กฟภ. จะได้รับ

6

7 Business Model

8 AM/FM/GIS II 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Hardware Servers, PC, PDA, GPS, Peripheral Software & Application ArcGIS, ArcIMS, ArcFM, Designer & Planning People เจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามีส่วน ร่วมทุกท่าน Process วิธีการทำงาน ประจำวัน, การ ทำงานร่วมกับ ระบบอื่น Data Based Map, Distribution Map

9 วิธีการดำเนินงานโครงการ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

10

11 ปัจจัยที่มีผลสำเร็จต่อ โครงการ  ความร่วมมือจากทาง กฟภ. เป็น ปัจจัยสำคัญและมีผลโดยตรงต่อ ความสำเร็จของโครงการ  ระบบเครือข่ายของทาง กฟภ. ระหว่าง สำนักงานไฟฟ้าหน้างาน 1-4 มายังการไฟฟ้าเขต

12 การเชื่อมโยงระบบ AM/FM/GIS II

13 Web Services &Messaging Export/Import Web Services – CIM-XML(Option) &Messaging การเชื่อมโยงระบบ AM/FM/GIS II กับ ระบบอื่น SCADA Network Analysis Software Network Analysis Software TIBCO EAI Web Services Export/Import ERP CRM Facility Siting And Design Facility Siting And Design ADS MM PS PM WMS CIS OMS Viewing & Query Network Maintenance History Viewing & Query Network Maintenance History AM/FM/GIS Data Maintenance AM/FM/GIS Data Maintenance Network Analysis & Powerflow Modeling Network Analysis & Powerflow Modeling AM/FM/GIS

14 แผนการดำเนินงาน 0 0 6 6 12 18 24 30 36 เดือนที่ - พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ - ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ / ซอฟต์แวร์ - จัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า - ติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ - ฝึกอบรม - จัดทำแผนที่ฐาน - ทบทวนความต้องการ

15 แผนการสำรวจข้อมูลเพื่อส่งงานการ ไฟฟ้าเขต แผนการดำเนินงาน 12 18 24 30 36 เดือนที่

16 จัดทำแบบจำลอง ข้อมูล ออกแบบโปรแกรมฯ ขั้นต้น ออกแบบฐานข้อมูล แผนที่ฐานลายเส้น Metadata ของข้อมูล แผนที่ฐาน HW/SW ที่สำนักงาน ใหญ่ การส่งมอบงานในเดือนที่ 6

17 ต้นแบบโปรแกรมฯ และ คุณสมบัติทางเทคนิค โปรแกรมประยุกต์ ( บางส่วน ) HW / SW / Application ที่ 6 สำนักงานการไฟฟ้าเขต สำนักงานชั้น 1-4 (15 จังหวัด ) ข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบ ไฟฟ้าพื้นที่ 15 จังหวัด การฝึกอบรม การส่งมอบงานในเดือนที่ 12

18 โปรแกรมประยุกต์ ( บางส่วน ) HW / SW / Application ที่ 5 สำนักงานการไฟฟ้าเขต สำนักงานชั้น 1-4 (15 จังหวัด ) ข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบ ไฟฟ้าพื้นที่ 15 จังหวัด การฝึกอบรม การส่งมอบงานในเดือนที่ 18

19 โปรแกรมประยุกต์ ( บางส่วน ) HW / SW / Application ที่ 1 สำนักงานการไฟฟ้าเขต สำนักงานชั้น 1-4 (15 จังหวัด ) ข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบ ไฟฟ้าพื้นที่ 15 จังหวัด การฝึกอบรม การส่งมอบงานในเดือนที่ 24

20 HW / SW / Application ที่ สำนักงานชั้น 1-4 (15 จังหวัด ) ข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบ ไฟฟ้าพื้นที่ 15 จังหวัด การฝึกอบรม การส่งมอบงานในเดือนที่ 30

21 HW / SW / Application ที่ สำนักงานชั้น 1-4 (13 จังหวัด ) ข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบ ไฟฟ้าพื้นที่ 13 จังหวัด การฝึกอบรม การส่งมอบงานในเดือนที่ 36

22 ประเด็นขอความเห็นชอบ และพิจารณา สถานที่ ขออนุญาตใช้สถานที่เพื่อจัดทำ ห้องฝึกอบรม ห้อง Installation ขออนุญาตใช้พื้นที่ที่ กฟภ. สำนักงาน ใหญ่ และ สำนักงานเขต เป็นพื้นที่ทำงาน ขออนุญาตใช้พื้นที่สำนักงานเขต เพื่อพัก สินค้าก่อนส่งมอบ การทำ Workshop กับ Working Team โรงแรมทิพวิมาน ชะอำ ประจวบคีรีขันธ์

23 คำถาม


ดาวน์โหลด ppt ประชุมผู้บริหารระบบดับสูง เพื่อเริ่ม โครงการพัฒนาสารสนเทศ ระบบไฟฟ้า ทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย กลุ่มบริษัทธุรกิจค้าร่วม (Consortium)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google