งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ซิมโบลคือภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือปุ่ม ซึ่งเป็นต้นฉบับ สำหรับการนำมาใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งในรูปของ Instance เมื่อเรานำ Instance ของ Symbol มาใช้บนสเตจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ซิมโบลคือภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือปุ่ม ซึ่งเป็นต้นฉบับ สำหรับการนำมาใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งในรูปของ Instance เมื่อเรานำ Instance ของ Symbol มาใช้บนสเตจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ซิมโบลคือภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือปุ่ม ซึ่งเป็นต้นฉบับ สำหรับการนำมาใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งในรูปของ Instance เมื่อเรานำ Instance ของ Symbol มาใช้บนสเตจ เราสามารถ ปรับแต่ง Instance นั้นๆได้ เช่น เปลี่ยนสี ขนาด หมุน บิด ฯลฯ โดยที่การปรับแต่งนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อ Symbol ต้นแบบ และ Instance ตัวอื่นที่สร้างจาก Symbol เดียวกันนั้น แต่ถ้าเรา แก้ไข Symbol มันจะไปปรับปรุง Instance ทุกตัวที่สร้างจาก Symbol ดังกล่าวโดยอัตโนมัติดังนั้นเมื่อนำ Symbol และ Instance มาใช้ในมูฟวี่จึงทำให้การแก้ไขมูฟวี่ทำได้ง่ายขึ้น

3  นอกจากนั้นการใช้ Symbol ในการสร้างมูฟวี่ยังช่วยลดขนาด ไฟล์ลงได้ เนื่องจากการอ้างอิงถึง Symbol ต้องการพื้นที่ใน การเก็บข้อมูลน้อยกว่า รวมถึงการเก็บรายละเอียดของออบเจ๊ก ใหม่แต่ละชิ้นก็ลดน้อยลงด้วย ตัวอย่างเช่น สามารถลดขนาด ไฟล์มูฟวี่ลงได้ถ้าแปลงภาพฉากหลังที่เป็นภาพนิ่งไปเป็น Symbol การใช้ Symbol ยังช่วยให้เล่นภาพได้เร็วขึ้น เนื่องจาก บราวเซอร์ จะดาวโหลด Symbol ตัวหนึ่งมาเพียงครั้งเดียว

4  Symbol ที่คุณจะนำมาใช้ในมูฟวี่มี 3 ประเภท ซึ่ง Symbol แต่ ละประเภทนั้นมีคุณสมบัติแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ใน การนำไปใช้งาน o Movie Clip ซิมโบลสำหรับสร้างภาพเคลื่อนไหว สามารถใส่ เสียงประกอบได้ o Button ซิมโบลสำหรับสร้างปุ่มใช้ตอบสนองต่อการกระทำ ของเมาส์ o Graphic ซิมโบลสำหรับอ็อบเจ็คหรือภาพนิ่ง

5  การสร้าง Symbol จากออบเจ็คที่มีอยู่แล้ว เมื่อสร้าง Symbol จากออบเจ็คที่มีอยู่แล้วบนสเตจ มันจะ เปลี่ยนออบเจ็คต้นแบบบนสเตจนั้น ให้กลายเป็น Instance โดยอัตโนมัติ มีขั้นตอนดังนี้ o เลือกออบเจ็คบนสเตจ o คลิกเมนู Modify->Convert to Symbol เลือก Symbol ตามต้องการ

6  การสร้าง Symbol ใหม่ ใช้คำสั่ง Insert->New Symbol เลือกประเภทของ Symbol ตามวัตถุประสงค์ของงาน

7  โปรแกรม Flash ได้รวบรวมรูปแบบปุ่มต่างๆ ไว้เป็น ไลบรารีให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ได้ โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้อง สร้างปุ่มขึ้นเอง  คลิกเมนู Window > Common Libraries > Buttons  สามารถเลือกปุ่มที่ต้องการมาวางบนสเตจเพื่อใช้งาน

8  สถานะของปุ่มจะประกอบด้วย 4 เฟรม  เฟรม Up แสดงเมื่อเมาส์ชี้อยู่ภายนอกขอบเขตปุ่ม  เฟรม Over แสดงเมื่อเมาส์ชี้อยู่ภายในขอบเขตปุ่ม  เฟรม Down แสดงเมื่อปุ่มถูกคลิก  เฟรม Hit ใช้กำหนดขอบเขตของปุ่ม เมื่อชี้เมาส์นอกปุ่มเมื่อชี้เมาส์บนปุ่ม เมื่อกดปุ่ม

9  ปุ่มที่สร้างขึ้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานะต่างๆ  โดยสร้างปุ่มเริ่มต้น แล้วเลือกปุ่มที่สร้างขึ้น คลิกขวา เลือก Convert to Symbol กำหนดชนิดให้เป็น Button  ดับเบิลคลิกที่ซิมโบลปุ่มนั้น จะเข้าสู่โหมดของสถานะปุ่ม  สร้างคีย์เฟรมที่สถานะ Over แล้วเปลี่ยนแปลงลักษณะของปุ่ม  สร้างคีย์เฟรมที่สถานะ Down แล้วเปลี่ยนแปลงลักษณะของปุ่ม  สามารถทดสอบสถานะของปุ่มโดยคลิกเมนู Control > Test Movie  กลับสู่โหมดปกติ โดยคลิกที่ Scene1

10  การเปิด Library ทำได้โดยเลือกคำสั่ง Window- >Library  ใน Library จะมีรายชื่อของ Symbol เรียงกันเป็น ลำดับพร้อมทั้งรายละเอียดของแต่ละ Symbol เมื่อ คลิกเลือก Symbol จากรายชื่อ จะปรากฏภาพตัวอย่าง ของ Symbol นั้นที่ด้านบนของ Library  เมื่อสร้าง Symbol จะถูกเก็บเข้ามาไว้ใน Library โดย อัตโนมัติ นอกจากนี้ใน Library ยังใช้เก็บรูปภาพบิตแมพ เสียง และ ไฟล์วิดีโอ ด้วยเช่นกัน

11  การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของ Symbol สามารถทำ ได้โดย 1. คลิกเมาส์ขวา บน Symbol ที่ต้องการกำหนด คุณสมบัติ เลือก Type-> เลือกคุณสมบัติของ Symbol 2. หรือ คลิกที่ปุ่ม ด้านล่างของ Library สามารถ เปลี่ยนชื่อ และประเภทของ Symbol ได้ใน ไดอะล็อกบ็อกซ์ Symbol Properties

12  สามารถสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บ Symbol จำนวนมากๆ ซึ่งการใช้ โฟลเดอร์ของ Library ก็เหมือนกับการใช้โฟลเดอร์ของ Windows เช่นสามารถสร้างโฟลเดอร์ซ้อนกันหลายๆชั้น และเมื่อ ต้องการย้าย Symbol ระหว่างโฟลเดอร์ก็ใช้เมาส์คลิก ลากชื่อหรือไอคอนของ Symbol นั้นไปปล่อยบน โฟลเดอร์ปลายทาง การสร้างโฟลเดอร์ทำได้โดย คลิกปุ่ม New Folder

13  การสำเนา Symbol เพื่อสร้าง Symbol ใหม่ซึ่งมี เนื้อหา เหมือนกับ Symbol เดิมที่มีอยู่แล้ว วิธีการทำสำเนา มีดังนี้ 1. คลิกเลือก Symbol ใน Library 2. เลือกคำสั่ง Duplicate จากเมนู Option ของ Library หรือ คลิกขวาที่ชื่อ Symbol แล้วเลือกคำสั่ง Duplicate จากเมนูลัด

14  การแก้ไข Symbol โปรแกรมจะทำการปรับปรุง Instance ทั้งหมด ของ Symbol นั้นที่มีการใช้ในมูฟวี่ให้โดยอัตโนมัติ สามารถ เปลี่ยนได้ 2 วิธีดังนี้ 1. คลิกเลือก Symbol ใน Library คลิกขวาที่ชื่อ Symbol แล้ว เลือกคำสั่ง Edit จากเมนูลัด หรือ ดับเบิ้ลคลิกที่ Symbol 2. ดับเบิ้ลคลิกที่อ็อบเจ็ค บนสเตจ


ดาวน์โหลด ppt  ซิมโบลคือภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือปุ่ม ซึ่งเป็นต้นฉบับ สำหรับการนำมาใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งในรูปของ Instance เมื่อเรานำ Instance ของ Symbol มาใช้บนสเตจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google