งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การนำ competency มาใช้ในองค์กร ” วันที่ 22 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การนำ competency มาใช้ในองค์กร ” วันที่ 22 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การนำ competency มาใช้ในองค์กร ” วันที่ 22 ธันวาคม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

2 ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนพร้อมกันเวลา 08.30-09.00 น.

3 ประธานลงทะเบียน

4 ^ -^ อาหารว่างพร้อมแล้วค่ะ ^ - ^
^ -^ อาหารว่างพร้อมแล้วค่ะ ^ - ^

5 ประธานเปิดงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำ Competency มาใช้ในองค์กร”

6

7 วิทยากร 2 ท่านจาก SCG (บริษัทปูนซีเมนต์ไทย มหาชน จำกัด)
2. คุณวราวุฒิ พิมเสน) (1. คุณเรวัตร ใหญ่แก้ว)

8 วิทยากรเปิดโอกาสให้ผุ้เข้าร่วมอบรมได้สอบถาม การนำ Competency มาใช้กับหน่วยงาน

9 ^ - ^ ขอถ่ายภาพร่วมกันวิทยากรสุดหล่อหน่อยนะ ^ - ^
^ - ^ ขอถ่ายภาพร่วมกันวิทยากรสุดหล่อหน่อยนะ ^ - ^

10 ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำ competency มาใช้ในองค์กร “ วันที่ 23 ธันวาคม ณ ห้องประชุม อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สำนักงานอธิการบดี

11 ** บรรยากาศการลงทะเบียนวันที่ 2 **

12

13 ++ วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมประชุมแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรม ++
++ วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมประชุมแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรม ++

14

15 ผู้เข้าร่วมประชุมปรึกษาข้อมูลระหว่างกันของ Functional Competency

16

17 H R ยิ้มนี้ระดับความคาดหวังของความสามารถตามตำแหน่งงาน เป็นที่น่าพอใจ.........

18 ผู้บริหารก็หาผลสรุปการประเมินใน Competency ของบุคลากร

19 !!! สำนักหอสมุดกลางร่วมกันเสนอความคิดเห็น
!!! สำนักหอสมุดกลางร่วมกันเสนอความคิดเห็น

20 **ส่วนแผนงานทำเสร็จแล้ว!! พร้อมรายงานค่ะ
**ส่วนแผนงานทำเสร็จแล้ว!! พร้อมรายงานค่ะ

21 !! ผู้เข้าร่วมประชุมปรึกษาข้อมูลระหว่างกัน !!
!! ผู้เข้าร่วมประชุมปรึกษาข้อมูลระหว่างกัน !!

22 บรรยากาศโดยรวมของการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้

23 +++ วิทยากรสรุปผลการอบรม ฯ เพื่อเป็นแนวทางเชิงพัฒนาในองค์กร +++

24 ประธานในการอบรมกล่าวขอบคุณวิทยากร และกล่าวถึง นโยบายการทำ Competency ของสถาบัน

25 ** ประธานมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร SCG **

26 ประธานมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร SCG

27 ผู้เข้าร่วมประชุม และวิทยากรถ่ายภาพร่วมกัน


ดาวน์โหลด ppt ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การนำ competency มาใช้ในองค์กร ” วันที่ 22 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google