งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การนำ competency มาใช้ในองค์กร ” วันที่ 22 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารกรมหลวงนราธิวาสราช นครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การนำ competency มาใช้ในองค์กร ” วันที่ 22 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารกรมหลวงนราธิวาสราช นครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การนำ competency มาใช้ในองค์กร ” วันที่ 22 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารกรมหลวงนราธิวาสราช นครินทร์

2 ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนพร้อมกันเวลา 08.30- 09.00 น.

3 ประธานลงทะเบียน

4 ^ -^ อาหารว่างพร้อมแล้วค่ะ ^ - ^

5 ประธานเปิดงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำ Competency มาใช้ใน องค์กร ”

6

7 วิทยากร 2 ท่านจาก SCG ( บริษัทปูนซีเมนต์ไทย มหาชน จำกัด ) 2. คุณวราวุฒิ พิมเสน ) (1. คุณเรวัตร ใหญ่แก้ว )

8 วิทยากรเปิดโอกาสให้ผุ้เข้าร่วมอบรมได้สอบถาม การนำ Competency มาใช้กับหน่วยงาน

9 ^ - ^ ขอถ่ายภาพร่วมกันวิทยากรสุดหล่อหน่อยนะ ^ - ^

10 ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การนำ competency มาใช้ในองค์กร “ วันที่ 23 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุม 701 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สำนักงานอธิการบดี

11 ** บรรยากาศการลงทะเบียนวันที่ 2 **

12

13 ++ วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมประชุมแบ่งกลุ่ม เพื่อทำกิจกรรม ++

14

15 ผู้เข้าร่วมประชุมปรึกษาข้อมูลระหว่างกันของ Functional Competency

16

17 H R ยิ้มนี้ระดับความคาดหวังของความสามารถตาม ตำแหน่งงาน เป็นที่น่าพอใจ.........

18 ผู้บริหารก็หาผลสรุปการประเมินใน Competency ของ บุคลากร

19 !!! สำนักหอสมุดกลางร่วมกัน เสนอความคิดเห็น

20 ** ส่วนแผนงานทำเสร็จแล้ว !! พร้อมรายงานค่ะ

21 !! ผู้เข้าร่วมประชุมปรึกษาข้อมูลระหว่างกัน !!

22 บรรยากาศโดยรวมของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งนี้

23 +++ วิทยากรสรุปผลการอบรม ฯ เพื่อเป็นแนวทาง เชิงพัฒนาในองค์กร +++

24 ประธานในการอบรมกล่าวขอบคุณวิทยากร และ กล่าวถึง นโยบายการทำ Competency ของสถาบัน

25 ** ประธานมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร SCG **

26 ประธานมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร SCG

27 ผู้เข้าร่วมประชุม และวิทยากร ถ่ายภาพร่วมกัน


ดาวน์โหลด ppt ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การนำ competency มาใช้ในองค์กร ” วันที่ 22 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารกรมหลวงนราธิวาสราช นครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google