งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลสำนักเฝ้าระวังและเตือนสภาวะอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา ดร. วัฒนา กันบัว ดร. วัฒนา กันบัว สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลสำนักเฝ้าระวังและเตือนสภาวะอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา ดร. วัฒนา กันบัว ดร. วัฒนา กันบัว สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลสำนักเฝ้าระวังและเตือนสภาวะอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา ดร. วัฒนา กันบัว ดร. วัฒนา กันบัว สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “ โลกร้อน … ความจริงที่ต้องเผชิญ ” 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา ผลงานวิชาการที่นำเสนอ

2 Understanding the Simple Model of Tsunami Propagation by SiTProS model สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “ โลกร้อน … ความจริงที่ต้องเผชิญ ” 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลสำนักเฝ้าระวังและเตือนสภาวะอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา ดร. วัฒนา กันบัว ดร. วัฒนา กันบัว

3 หัวข้อในการบรรยาย 1234 สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “ โลกร้อน … ความจริงที่ต้องเผชิญ ” 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา

4 ขอบคุณมากครับ สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “ โลกร้อน … ความจริงที่ต้องเผชิญ ” 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา


ดาวน์โหลด ppt ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลสำนักเฝ้าระวังและเตือนสภาวะอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา ดร. วัฒนา กันบัว ดร. วัฒนา กันบัว สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google