งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานวิชาการที่นำเสนอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานวิชาการที่นำเสนอ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานวิชาการที่นำเสนอ
สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “โลกร้อน…ความจริงที่ต้องเผชิญ” ผลงานวิชาการที่นำเสนอ ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล สำนักเฝ้าระวังและเตือนสภาวะอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา

2 Understanding the Simple Model of Tsunami Propagation by SiTProS model
สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “โลกร้อน…ความจริงที่ต้องเผชิญ” Understanding the Simple Model of Tsunami Propagation by SiTProS model ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล สำนักเฝ้าระวังและเตือนสภาวะอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา

3 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา
สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “โลกร้อน…ความจริงที่ต้องเผชิญ” หัวข้อในการบรรยาย 1 2 3 4 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา

4 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา
สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “โลกร้อน…ความจริงที่ต้องเผชิญ” ขอบคุณมากครับ 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา


ดาวน์โหลด ppt ผลงานวิชาการที่นำเสนอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google