งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา
สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “โลกร้อน…ความจริงที่ต้องเผชิญ” ภัยพิบัติจากสึนามิ 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา

2 คุณลักษณะของรอยแยกเปลือกโลกคลื่นยักษ์อันดามัน 2547
สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “โลกร้อน…ความจริงที่ต้องเผชิญ” Jamboree – II, The JCOMM/IODE Combined Modeling and Data Management Training Workshop Held at Oostende, Belgium, 9 – 14 October 2006 คุณลักษณะของรอยแยกเปลือกโลกคลื่นยักษ์อันดามัน 2547 (Harvard Univ.) Tsunami energy beams perpendicular with Strike 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา

3 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา
สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “โลกร้อน…ความจริงที่ต้องเผชิญ” Initial wave profile (Observed that water level decreasing along the Coast line of Thailand) up down Indian Ocean side Coast line of Thailand The high seas Fault Plane 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา

4 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา
1. INDIAN OCEAN TSUNAMI สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “โลกร้อน…ความจริงที่ต้องเผชิญ” MAIN 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา <=BACK NEXT =>

5 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา
1. INDIAN OCEAN TSUNAMI (CONTINUE) สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “โลกร้อน…ความจริงที่ต้องเผชิญ” MAIN 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา <=BACK NEXT =>

6 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา
1. INDIAN OCEAN TSUNAMI (CONTINUE) สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “โลกร้อน…ความจริงที่ต้องเผชิญ” MAIN 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา <=BACK NEXT =>

7 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา
1. INDIAN OCEAN TSUNAMI (CONTINUE) สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “โลกร้อน…ความจริงที่ต้องเผชิญ” MAIN 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา <=BACK NEXT =>

8 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา
1. INDIAN OCEAN TSUNAMI (CONTINUE) สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “โลกร้อน…ความจริงที่ต้องเผชิญ” MAIN 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา <=BACK NEXT =>

9 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา
1. INDIAN OCEAN TSUNAMI (CONTINUE) สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “โลกร้อน…ความจริงที่ต้องเผชิญ” MAIN 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา <=BACK NEXT =>

10 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา
สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “โลกร้อน…ความจริงที่ต้องเผชิญ” Conclusions No. 1 Killer disaster in Thailand & Most destructive tsunami history (>30 m at Ache) High tide High Earthquake Magnitude (Critical issue for earthquake parameters estimated time) Most severe at Phangnga with 9-12 m wave height, 6-8 m/s particle velocity (Wave direction, shallow beach, long wave shoaling, Energy Conc.). Estimated impact force of 50 ton/m (minimum) At Phi Phi Tsunami created bore with 5-6 m height, 3-4 m/s particle velocity. Estimated impact force of 10 ton/m (minimum) At Phuket Tsunami wave height is reduced from 6 m (east) to 1 m (west). Wave ray to Phuket converge with wave ray to Phangnga create more severe at Phangnga. Diffraction in the shadow zone (East coast of Phuket) create bore like wave with 1-2 m height Andaman sea need early warning system Propose Road map for Tsunami Disaster prevention : Tsunami monitoring system, Tsunami warning & Dissemination system, Tsunami defense work, and tsunami education Propose 26 Dec. every year as the National Disaster Preparenessed day 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา


ดาวน์โหลด ppt 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google