งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 สังกะสี (Zinc) เป็น ธาตุแรกของหมู่ II B สัญลักษณ์ คือ เป็นธาตุประเภทโลหะที่มีความไวต่อปฏิกิริยาเคมีพอสมควร กับออกซิเจนและธาตุ ที่ไม่ใช่โลหะ สังกะสีเมื่อทำปฏิกิริยากับกรดเจือจางจะปล่อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 สังกะสี (Zinc) เป็น ธาตุแรกของหมู่ II B สัญลักษณ์ คือ เป็นธาตุประเภทโลหะที่มีความไวต่อปฏิกิริยาเคมีพอสมควร กับออกซิเจนและธาตุ ที่ไม่ใช่โลหะ สังกะสีเมื่อทำปฏิกิริยากับกรดเจือจางจะปล่อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2

3 สังกะสี (Zinc) เป็น ธาตุแรกของหมู่ II B สัญลักษณ์ คือ เป็นธาตุประเภทโลหะที่มีความไวต่อปฏิกิริยาเคมีพอสมควร กับออกซิเจนและธาตุ ที่ไม่ใช่โลหะ สังกะสีเมื่อทำปฏิกิริยากับกรดเจือจางจะปล่อย ก๊าซไฮโดรเจนออกมา Zn 3

4 1.Zn เป็นโลหะสีเงิน แต่สีจะหมองคล้ำเมื่อถูกกับ อากาศ เพราะเกิดเป็นออกไซด์เคลือบบางๆ ที่ผิว 2.Zn เมื่อเผาให้ร้อนในอากาศ จะเป็น ZnO ซึ่งมีสีขาว และสีไม่หมองคล้ำ ZnO ละลายน้ำได้น้อย แต่ละลาย ได้ดีในกรดแก่และเบสแก่ 3.Zn ทำปฏิกิริยากับอโลหะอื่นๆ ได้สารประกอบ ต่างๆ คุณสมบัติ ของแร่ 4

5 แหล่งที่ พบ สังกะสี พบในรูปสังกะสีซิลิเกต เช่น แร่เฮมิเมอร์ไฟต์ ( Zn 4(Si 2O 7)(OH) 2(H 2O)) แร่สมิทซอไนต์ ( ZnCO 3) และแร่ซิงไคต์ ( ZnO) สำหรับแร่ สังกะสีที่พบมากที่สุดในโลก คือ แร่สฟาเลอไรต์ ( ZnS) ส่วน ในประเทศไทย พบแร่สังกะสีพบมากที่อำเภอแม่สอด จังหวัด ตาก 5

6 การถลุง สังกะสี 6 นำสินแร่สังกะสี ZnS, มาทำให้ เป็นออกไซด์ ด้วยการ เผา นำสังกะสี ออกไซด์ (ZnO) มาแยก Zn ทำปฏิกิริยากับ ถ่านโค้ก ได้ Zn(s) + CO(g) CO ที่เกิดขึ้น ทำปฏิกิริยา กับ ZnO ได้ Zn(s) + CO 2(g) CO 2 ที่ เกิดขึ้น แยก Z n C ที่เหลือ เกิด CO ทำ ปฏิกิริยา กับ นำไปใช้ แยก Zn ออก จาก ZnO ได้ ZnZn

7 7 นำแร่มา บด เครื่องบด เปียก ละเอียดเป็น ผง ทำ ปฏิกิริยา กับ กรด ซัลฟิวริก บ่อเก็บ แร่ กรองแยกกาก แร่ ออกจากกัน ปรับสภาพให้เป็นกลาง ด้วยปูนขาว สารละลายที่กรองได้ จะมีเกลือของ แคดเมียม พลวง ทองแดงละลายอยู่ เติม ผง สังก ะสี แคดเมี ยม พลว ง ทองแ ดง

8 ประโยชน์ของแร่สังกะสี 1. ใช้เคลือบผิว (galvanizing) ของเหล็กกล้าเพื่อ ป้องกันการเกิดสนิม 2. ใช้ในรูปของโลหะเจือ ในการผลิตขึ้นรูปเป็นแผ่น สังกะสี 3. ใช้เป็นส่วนผสมของสีและยาง 4. ใช้เป็นชิ้นส่วนรถยนต์ ฟิวส์ไฟฟ้า ขั้วของถ่านไฟฉาย 5. ใช้เตรียมสารเคมีของสังกะสี 8

9 แคดเมียม (Cadmium) คือธาตุเคมีที่มีหมายเลข อะตอม 48 สัญลักษณ์คือ แคดเมียมเป็นโลหะทรานซิชันสีขาว - ฟ้า Cd คุณสมบัติ ของแร่ แคดเมียม เป็นโลหะหนัก มีสีขาว ฟ้า วาว มี ลักษณะเนื้ออ่อน สามารถบิดโค้งงอได้และถูกตัดได้ ง่ายด้วยมีด มักอยู่ในรูปแท่ง แผ่น เส้นลวด หรือเป็น ผงเม็ดเล็กๆ ในอากาศที่มีความชื้นแคดเมียม จะถูก ออกซิไดซ์ช้าๆ ให้แคดเมียมออกไซด์ ในธรรมชาติ แคดเมียมมักจะอยู่รวมกับกำมะถันเป็นแคดเมียม ซัลไฟด์ และ มักปนอยู่ในสินแร่สังกะสี ตะกั่ว หรือ ทองแดง 9

10 วิธีทำ Cd จากกากแคดเมียม เป็นขั้นตอนดังนี้ 1. เติม H 2 SO 4 ลงในกากแคดเมียมที่บดแล้ว ทำให้เป็น กลางด้วย CaCO 3 นำไปกรอง 2. เติมผง Zn ลงในสารละลายที่กรองได้ จะได้ Cd ที่พรุน ตะกอน นำไปกรองจะได้ตะกอน Cd มีลักษณะพรุน 3. นำ Cd ที่พรุนไปเติม H 2 SO 4 อีกครั้งแล้วทำเป็นกลางด้วย CaCO 3 แล้วกรองเอาตะกอนออก 4. สารละลายที่ได้นำแยก Cd ออกด้วยกระแสไฟฟ้า นำ Cd ที่ขั้ว Cathode ( - ) ไปทำเป็นก้อน หรือเป็นแท่ง เพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไป 10

11 ประโยชน์ของแร่ โลหะแคดเมียมมีสีเทาเงิน จัดเป็นโลหะอ่อน ง่ายต่อการตัด มีสมบัติคล้ายสังกะสี แต่แคดเมียมเป็น สารพิษ ( เกิดโรคอิโต - อิไต ) ไม่ควรได้รับฝุ่นแคดเมียม เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร นานเป็นเวลา 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพราะจะทำให้เป็นอันตรายได้ สามารถทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจน และทำปฏิกิริยา กับกรด แต่ไม่ทำปฏิกิริยากับเบส ใช้เคลือบโลหะที่เกิด การผุกร่อนเหมือนสังกะสี ใช้ทำขั้วไฟฟ้าในเซลล์ นิกเกิล - แคดเมียม โลหะแคดเมียมดูดซับนิวตรอนได้ดี จึงใช้เป็นแท่งควบคุมการเกิดปฏิกิริยาฟิชชันในเตา ปฏิกรณ์ โลหะผสมของแคดเมียมจะมีจุดหลอมเหลวต่ำ 11

12 12 1. นาย สยามรัฐ อิ่นแก้ว เลขที่ 8 2. นาย ศศิพงษ์ กันทะเนตร เลขที่ 13 3. นาย ศักดิธัช ชัยลังกา เลขที่ 11 4. นางสาว ทิพย์วิไล คำเรือง เลขที่ 18 5. นางสาว ศิริลักษณ์ ตาคำ เลขที่ 41 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 เสนอ ครู แสงหล้า คำหมั้น รายวิชา เคมี 5 รหัสวิชา ว 30225 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 สังกะสี (Zinc) เป็น ธาตุแรกของหมู่ II B สัญลักษณ์ คือ เป็นธาตุประเภทโลหะที่มีความไวต่อปฏิกิริยาเคมีพอสมควร กับออกซิเจนและธาตุ ที่ไม่ใช่โลหะ สังกะสีเมื่อทำปฏิกิริยากับกรดเจือจางจะปล่อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google