งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง เช้านี้กินอะไร ( 早上吃什么? ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูกิติยา โพธิ์เงิน โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง เช้านี้กินอะไร ( 早上吃什么? ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูกิติยา โพธิ์เงิน โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง เช้านี้กินอะไร ( 早上吃什么? ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูกิติยา โพธิ์เงิน โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

2  รู้และเข้าใจวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของคน จีน  นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับกลุ่ม สาระวิชาอื่นได้  สามารถถาม - ตอบคำถามที่เกี่ยวกับอาหารเป็น ภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง  ใช้ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ใกล้ตัวและชีวิตประจำวัน ได้  บอกความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและ วัฒนธรรมระหว่างไทย - จีนได้

3  คำถามสร้างพลังคิด  ทำไมอาหารจีนถึงได้รับความนิยมไปทั่วโลก  คำถามประจำหน่วย  อาหารจีน แบ่งออกเป็น กี่กลุ่ม อะไรบ้าง และแบ่งตามอะไร  คำถามประจำบท  คนทางเหนือนิยม ทานอาหารแบบใด

4 ทำการประเมินโครงการ เมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมิน โครงการ มีเกณฑ์ การประเมินดังนี้ 54321 ดีมากดีปานกลางน้อยต้อง ปรับปรุง พฤติกรรมบ่งชี้รวม ลำดับ ที่ กลุ่มที่ ชื่อ โครง งาน ประส งค์ โครง งาน การ นำเส นอ การ ทำงาน กลุ่ม 5 คะแน น 20 คะแนน รวม เฉลี่ย

5  นักเรียนศึกษา วัฒนธรรมการกินอาหาร ของคนจีน ในแต่ละภูมิภาค  เลือก ภูมิภาคที่ตัวเองสนใจ และอยากศึกษาแบบ ละเอียด  ค้นหาข้อมูล จากใบงาน สื่อต่างๆ  ทำบอร์ด ความรู้ อธิบาย ถึงวัฒนธรรมการกิน อาหารของภูมิภาคที่เลือก

6  G= เป้าหมาย > นักเรียนทราบถึงวัฒนธรรม การกินอาหารของชาวจีน  R= บทบาทของนักเรียน > นักเรียนเป็นผู้สืบค้น และทำเข้าใจกับข้อมูล และนำเสนอใน รูปแบบโครงงาน  A= กลุ่มผู้ชม > นักเรียนชั้น ม. 3 รร. กุนนทีรุ ทธารามวิทยาคม  S= ชุดกิจกรรมและภาระงาน > ใบความรู้ และชุด กิจกรรมตอบคำถาม  P= ผลงาน > บอร์ด ใบงาน ให้ความรู้


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง เช้านี้กินอะไร ( 早上吃什么? ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูกิติยา โพธิ์เงิน โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google