งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ง41101 การงานพื้นฐานอาชีพ 1 ครูมาโนชญ์ แสงศิริ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ง41101 การงานพื้นฐานอาชีพ 1 ครูมาโนชญ์ แสงศิริ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ง41101 การงานพื้นฐานอาชีพ 1 ครูมาโนชญ์ แสงศิริ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1

2 เนื้อหา - ความหมายของคอมพิวเตอร์ - วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
- ชนิดของคอมพิวเตอร์ INFORMATION TECHNOLOGY : IT

3 ความหมายของคอมพิวเตอร์
ผู้คำนวณ เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการทำงานแบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งที่ง่ายและซับซ้อนตามคำสั่งของโปรแกรม INFORMATION TECHNOLOGY : IT

4 การทำงานของคอมพิวเตอร์
1. รับโปรแกรมและข้อมูล 2. ประมวลผล 3. แสดงผลลัพธ์ INFORMATION TECHNOLOGY : IT

5 ประเภทของคอมพิวเตอร์แยกตามลักษณะ
1. แอนะล็อกคอมพิวเตอร์ (analog computer) 2. ดิจิทัลคอมพิวเตอร์ (digital computer) INFORMATION TECHNOLOGY : IT

6 แอนะล็อกคอมพิวเตอร์ (analog computer)
เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้ตัวเลขเป็นหลักของการคำนวณ เช่น ไม้บรรทัดคำนวณ INFORMATION TECHNOLOGY : IT

7 เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้หลักการทางตัวเลข เช่น ลูกคิด
ดิจิทัลคอมพิวเตอร์ (digital computer) เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้หลักการทางตัวเลข เช่น ลูกคิด INFORMATION TECHNOLOGY : IT

8 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
ยุดหลอดสุญญากาศ ยุคทรานซิสเตอร์ ยุควงจรรวม (Integrated Circuit : IC) ยุควีแอลเอสไอ ยุคเครือข่าย INFORMATION TECHNOLOGY : IT

9 ยุคหลอดสุญญากาศ ระยะแรกจุดประสงค์เพื่อช่วยในงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกมีชื่อว่า อินิแอค (ENIAC) เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่สามารถใช้งานทางธุรกิจ ชื่อว่า ยูนิแวค (UNIVAC) เพื่อใช้ในการสำรวจสำนะโนประชากร INFORMATION TECHNOLOGY : IT

10 ยุคหลอดสุญญากาศ (ต่อ)
การสั่งงานคอมพิวเตอร์ยุคนี้ระยะแรกใช้ภาษาเครื่อง ปัญหาของคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลอดสุญญากาศ คือ ขนาด น้ำหนัก และความร้อน INFORMATION TECHNOLOGY : IT

11 ยุคทรานซิสเตอร์ ผู้คิดค้นคือนักวิทยาศาสตร์สามคนของห้องปฏิบัติการเบลล์ (Bell laboratories) ซึ่งได้รับรางวัลโนเบล ทรานซิสเตอร์ทำให้ตัวคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง ไม่เปลืองกระแสไฟฟ้า ไม่ต้องใช้เวลาอุ่นเครื่องเมื่อแรกเปิดเครื่อง INFORMATION TECHNOLOGY : IT

12 ยุคทรานซิสเตอร์ (ต่อ)
เกิดภาษาแอสเซมบลี (assembly language) เกิดภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN) ใช้ในงานด้านคณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เกิดภาษาโคบอล (COBOL) ใช้ในงานธุรกิจ INFORMATION TECHNOLOGY : IT

13 ยุควงจรรวม (Integrate Circuit : IC)
ลักษณะเด่น มีความเชื่อถือได้ มีความกระชับ ราคาถูก ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย INFORMATION TECHNOLOGY : IT

14 ยุควีแอลเอสไอ สร้างเป็นไมโครโพรเซสเซอร์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู (Central Processing Unit : CPU) เกิดระบบ GUI (Graphical User Interface) INFORMATION TECHNOLOGY : IT

15 ยุคเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์มีการเชื่อมต่อกันภายในสำนักงานหรือ ภายในประเทศ หรือ เชื่อมต่อกับเครือข่ายทั่วโลก สามารถลดทรัพยากรต่างๆ ในการทำงาน เช่น เครื่องพิมพ์ , ข้อมูล เป็นต้น INFORMATION TECHNOLOGY : IT

16 ชนิดของคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์ (microcomputer)
สถานีงานวิศวกรรม (engineering workstation) มินิคอมพิวเตอร์ (minicomputer) เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (mainframe computer) ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (supercomputer) และคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง (high performance computer) INFORMATION TECHNOLOGY : IT

17 ชนิดของคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์ (microcomputer)
- คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) - โน็ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ (notebook computer) - ปาร์มท็อปคอมพิวเตอร์ (palmtop computer) INFORMATION TECHNOLOGY : IT

18 ชนิดของคอมพิวเตอร์ สถานีงานวิศวกรรม (engineering workstation)
ผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ สถาปิก และนักออกแบบ มีจุดเด่นในเรื่องกราฟิก บุคลากรมีการฝึกหัดมาอย่างดี สถานีงานวิศวกรรมมีราคาแพงกว่าไมโครคอมพิวเตอร์มาก UNIX INFORMATION TECHNOLOGY : IT

19 ชนิดของคอมพิวเตอร์ มินิคอมพิวเตอร์ (minicomputer)
มีราคาสูงกว่าสถานีงานวิศวกรรม ใช้สำหรับประมวลผลในงานสารสนเทศขององค์กรขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ ที่ใช้งานข้อมูลร่วมกัน เช่น งานบัญชีและการเงิน งานออกแบบทางวิศวกรรม INFORMATION TECHNOLOGY : IT

20 ชนิดของคอมพิวเตอร์ เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (mainframe computer) มีราคาสูง
มักอยู่ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักขององค์กร มีการควบคุมอุณหภูมิ มีการดูแลรักษาอย่างดี ตัวอย่างเช่น ระบบเอทีเอ็ม INFORMATION TECHNOLOGY : IT

21 ชนิดของคอมพิวเตอร์ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (supercomputer) และคอมพิวเตอร
ประสิทธิภาพสูง (high performance computer) งานพยากรณ์อากาศ มหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้นำในประเทศไทยในการใช้ เทคโนโลยีกริด (www.thaigrid.net) และมีการแข่งขันเขียนโปรแกรมแบบขนาน INFORMATION TECHNOLOGY : IT

22 THANK YOU QUESTION ? วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
INFORMATION TECHNOLOGY : IT


ดาวน์โหลด ppt วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ง41101 การงานพื้นฐานอาชีพ 1 ครูมาโนชญ์ แสงศิริ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google