งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณสมบัติ ของ IEEE 802.3 เป็น เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ เป็น หลักของเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด เนื่องจากเป็นวิธีการใช้เทคโนโลยี LAN ที่ได้รับการนิยม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณสมบัติ ของ IEEE 802.3 เป็น เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ เป็น หลักของเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด เนื่องจากเป็นวิธีการใช้เทคโนโลยี LAN ที่ได้รับการนิยม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คุณสมบัติ ของ IEEE 802.3 เป็น เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ เป็น หลักของเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด เนื่องจากเป็นวิธีการใช้เทคโนโลยี LAN ที่ได้รับการนิยม มีการับส่งข้อมูลด้วยอัตราความเร็ว 10 เมกะบิตต่อวินาที ความยาวสูดสุดระหว่างสถานีใช้งานประมาณ 2.8 กิโลเมตร

3 โดยใช้สายสัญญาณโคแอกเชียลแบบมีชีลด์ 1 สายต่ออยู่ กับสถานี การส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์บนสายเคเบิล แบบ Manchester encoded digital

4 การเข้ารหัสแบบแมนเชสเตอร์ แรงดันไฟฟ้าที่ใช้แทนข้อมูลบิต “0” และ “1” จะทำการส่งสัญญาณออกเป็น 2 จังหวะ การส่งบิต “1” กำหนดให้ใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำ การส่งบิต “0” กำหนดให้ใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำแล้วตาม ด้วยแรงดันไฟฟ้าสูง วิธีการนี้ จะช่วยในการแยกความแตกต่างของการส่งสัญญาณ ข้อเสีย ต้องใช้ความกว้างของช่องสัญญาณมากเป็นสองเท่า ของการส่งสัญญาณด้วยวิธีปกติ

5 การเข้ารหัสแบบดิฟเฟอร์เรนเชียลแบบแมนเชสเตอร์ ปรับปรุงมาจากระบบแมนเชสเตอร์ แต่สามารถส่งข้อมูล ผ่านสายที่มีสัญญาณรบกวนสูงได้ดีขึ้น แต่ต้องมีอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนมากกว่า ดังนั้นระบบ จะทำการกำหนดให้ใช้แรงดันไฟฟ้าสูง มีค่า 0.85 โวลต์ และ – 0.85 โวลต์ แทนแรงดันไฟฟ้าต่ำ และ 0.0 แทนสภาวะนิ่งเฉย

6 การส่งสัญญาณแบบผ่านทางสายเคเบิล CSMA/CD จะมีช่องทางการสื่อสารแบบทางเดียว เพื่อป้องกันการชนกันของข้อมูล ถ้าสถานีที่ต้องการส่งข้อมูลจะฟังสัญญาณในสายสื่อสาร หากพบว่ามีการส่งสัญญาณออกมา สถานีนั้นจะส่งสัญญาณ ออกมาด้วยความน่าจะเป็นจะเท่ากับ 1 หรือ รอจนกว่าสัญญาณ จะว่าง แต่ ถ้าหากเกิดสัญญาณซ้อนระบบก็จะหยุดทำงานทันที

7 ARCnet (802.4) Token Bus มาตรฐานองค์ประกอบของ Token Bus วีธีการใช้สาย ส่งข้อมูลและเทคโนโลยีของสื่อที่ใช้ส่งข้อมูล ลักษณะการจะเชื่อมต่อแบบเส้นตรง โดยสถานีต่างๆเชื่อม ต่อเข้าที่จุดใดก็ได้ แต่จะถูกจัดเป็นกลุ่มในลักษณะของวง โดยแต่ละสถานีจะต้องทราบหมายเลขที่อยู่ของสถานี ทางซ้ายและขวา

8 Token Bus จะเริ่มต้นการทำงานสถานีที่มีหมายเลขสูดสุดในวงจะ สามารถส่งเฟรมข้อมูลออกมาเป็นอันดับแรก หลังจากนั้น ก็จะส่งข้อมูลพิเศษเรียกว่า โทเก้น ไปยังสถานีข้างเคียง เป็นการอนุญาตให้ส่งเฟรมข้อมูลออกมาได้ โทเก้นจะถูถส่งต่อไปเรื่อยๆรอบวง แต่จะมีสถานีเดียว เท่านั้นที่จะครอบครองโทเก้นอยู่ ทำให้ลดปัญหาการเกิดสัญญาณ ซ้อน

9 Token Ring ได้ถูกพัฒนาใช้งานในระบบเครือข่ายโดยเฉพาะบริเวณ และระบบเครือข่ายแบบวงกว้าง ลักษณะโครงสร้างแบบวงแหวนเป็นการเชื่อมต่อแบบ จุดต่อจุด สื่อการส่งข้อมูลจะใช้ได้กับ สายคู่บิดเกลียว สายโคแอกเชียลหรือ สายใยแก้วนำแสง ข้อสำคัญ เครือข่ายแบบวงแหวนสามารถที่จะคำนวณ ระยะเวลารอคอยที่ค่อนข้างที่แน่นอนและคงที่

10 Token Ring ระบบเครือข่ายแบบวงแหวน จะมีวิธีการทำงานคล้ายกับ ระบบเครือข่ายวงแหวนแบบบัส จะมีข้อมูลพิเศษที่เรียกว่า โทเก้น จะถูกส่งผ่านรอบ วงแหวนไปเรื่อย ๆ สถานีที่ต้องการส่งข้อมูลจะต้องยึด ครองโทเก้นไว้ให้ได้ก่อนแล้วจึงเริ่มส่งข้อมูลโดยังคงเก็บรักษา โทเก้นไว้ เนื่องจากโทเก้นมีเพียงตัวเดียว ดังนั้นจึงลดโอกาสของ ปัญหาการส่งสัญญาณซ้อน

11 Token Ring ในระบบ Token Ring อุปกรณ์ต่อวงแหวนจะทำงาน 2 สถานะ คือ สถานะรับฟังสัญญาณ และ สถานะส่งสัญญาณ สถานะฟังสัญญาณ ข้อมูลขาเข้าจะถูกสำเนาแล้วส่งออกทันที สถานะส่งสัญญาณ สายขาเข้าจะถูกตัดขาดจากสายขาออก หลังจากที่ยึดโทเก้นไว้ได้ แล้วจึงเริ่มส่งสัญญาณเข้าสู่ระบบ

12

13

14

15

16


ดาวน์โหลด ppt คุณสมบัติ ของ IEEE 802.3 เป็น เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ เป็น หลักของเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด เนื่องจากเป็นวิธีการใช้เทคโนโลยี LAN ที่ได้รับการนิยม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google