งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย จัดทำโดย นางสาวชุติมา ก้องศิริวงศ์ รหัส 4120093 นางสาวฏรินทร คงมณี รหัส 4120099.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย จัดทำโดย นางสาวชุติมา ก้องศิริวงศ์ รหัส 4120093 นางสาวฏรินทร คงมณี รหัส 4120099."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย จัดทำโดย นางสาวชุติมา ก้องศิริวงศ์ รหัส 4120093 นางสาวฏรินทร คงมณี รหัส 4120099

2

3 GIGABIT NETWORK  Gigabit Speed and Today’s Protocol Gigabit Speed and Today’s Protocol Gigabit Speed and Today’s Protocol  Fiber Obtic Fiber Obtic Fiber Obtic  Gigabit network management Gigabit network management Gigabit network management  Protocol for Gigabit networking Protocol for Gigabit networking Protocol for Gigabit networking  Gigabit networking Testbeds Gigabit networking Testbeds Gigabit networking Testbeds

4 Gigabit Speed and Today’s Protocol  TCP/IP และ OSI เป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบัน  การแทนที่ protocol เพื่อรองรับการส่ง ข้อมูลด้วยความเร็วในระดับ gitgabit ยัง ไม่ถึงเวลาอันควร Back

5 Fiber Obtic  การพัฒนา gigabit network พัฒนา ควบคู่ไปกับการพัฒนาใน Fiber obtic  สาย fiber และคุณสมบัติมีบทบาทสำคัญ ใน gigabit networking  ความสามารถในการรับส่งข่าวสาร  กำลังสูญเสียต่ำ  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่สามารถรบกวน ได้  น้ำหนักเบา

6 Fiber Obtic( ต่อ )  คุณสมบัติของสาย fiber obtic  ขนาดเล็ก  มีความปลอดภัยในเรื่องข้อมูลสูง กว่า  มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน Back

7 Gigabit Network Management  เกิดอะไรขึ้นถ้า bandwidth มีขนาดกว้าง ขึ้น ?  บริเวณที่จัดเตรียมเอาไว้สามารถ รับประกันการจัดการที่ซับซ้อนขึ้นได้ หรือไม่ ? Back

8 Protocol for Gigabit Networking(1)   ได้มีการนำโพรโตคอลแบบเดิมมาใช้งาน ร่วมกันแต่ก็เกิดปัญหาขึ้นมากมาย   โพรโตคอลแบบเก่าใช้หมายเลขลำดับขนาด 16 บิตหรือ 32 บิต   เครื่องคอมพิวเตอร์มีเวลาน้อยลงสำหรับการ ประมวลผล   โพรโตคอล ” go back n ” ซึ่งมีประสิทธิภาพการ ทำงานต่ำมากเมื่อนำมาใช้กับสายสื่อสารที่มี ค่า bandwidth-delay product สูงมาก

9 Protocol for Gigabit Networking(2)   มีข้อจำกัดในการส่งอยู่ที่ระยะเวลารอคอย ไม่ใช่ขนาดความกว้างของช่องสื่อสาร   เป็นผลพวงที่เกิดขึ้นจากโปรแกรมประยุกต์ที่ นำมาใช้ซึ่งมีปริมาณข้อมูลขนาดมหาศาล เช่นโปรแกรม multimedia ทั้งหลาย   สำหรับการส่งข้อมูลความเร็วสูงมาก ออกแบบมาเพื่อความเร็วโดยไม่ได้เน้นว่า จะต้องให้ผลดีที่สุด

10 Protocol for Gigabit Networking(3)   ออกแบบส่วนติดต่อเครือข่ายความเร็วสูงไว้ ในอุปกรณ์สื่อสารโดยตรง   หลีกเลี่ยงการส่งข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)   โครงสร้างของ Packet ข้อมูลส่วนหัวควรจะ เก็บข้อมูลไว้ให้น้อยที่สุดเพื่อลดเวลาการ ประมวลผล   การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนหัว และข้อมูลจริงจะต้องแยกออกจากกันเพื่อ เหตุผล 2 ประการ Click here Click here

11 Protocol for Gigabit Networking(4)   การส่งข้อมูลขนาดใหญ่ยังเป็นการลดจำนวน กลุ่มข้อมูลให้มีน้อยลง   การออกแบบโพรโตคอลจะมุ่งไปที่ ความสำเร็จของการส่งข้อมูล   แนวโน้มปัจจุบันเน้นไปที่การลดความ ซับซ้อนของโพรโตคอล

12   เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องเฉพาะ ข้อมูลส่วนหัว ( ซึ่งจำเป็นจะต้องกระทำใน ระหว่างการรับ - ส่งข้อมูล ) โดยไม่ต้อง ตรวจสอบข้อมูลจริง   เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องก่อนที่จะ เริ่มทำการคัดลอกข้อมูลจริงไปยังโพรเซส ของผู้ใช้   ดังนั้นการแยกการตรวจสอบออกจากกันจึง เป็นสิ่งจำเป็นต้องทำ Return

13 Gigabit Network Testbeds  การตรวจรักษาคนไข้จากระยะไกล (telemedicine)  การประชุมผ่านระบบเครือข่าย (videoconferencing or virtual meeting


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย จัดทำโดย นางสาวชุติมา ก้องศิริวงศ์ รหัส 4120093 นางสาวฏรินทร คงมณี รหัส 4120099.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google