งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สายโคแอก เชียล ข้อดี มีความคงทน สามารถเดินสายใต้ ดินได้ ส่งข้อมูลได้ดีกว่า แบบาง มีการป้องกันการ สูญเสียพลังงาน จากการแผ่รังสี คุณภาพดีกว่าสาย เกลียวคู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สายโคแอก เชียล ข้อดี มีความคงทน สามารถเดินสายใต้ ดินได้ ส่งข้อมูลได้ดีกว่า แบบาง มีการป้องกันการ สูญเสียพลังงาน จากการแผ่รังสี คุณภาพดีกว่าสาย เกลียวคู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สายโคแอก เชียล ข้อดี มีความคงทน สามารถเดินสายใต้ ดินได้ ส่งข้อมูลได้ดีกว่า แบบาง มีการป้องกันการ สูญเสียพลังงาน จากการแผ่รังสี คุณภาพดีกว่าสาย เกลียวคู่ ป้องกันการสะท้อน ของเสียง ลดการ รบกวนจากภายนอก ข้อเสีย มีราคาแพง ติดตั้ง ได้ยาก

2 สายคู่บิด เกลียว แบบหุ้ม ฉนวน ข้อดี ลดเสียงรบกวน มีฉนวนหุ้มรอบ นอก ราคาถูก ติดตั้ง ได้ง่าย น้ำหนักเบา และ การรบกวนทาง ไฟฟ้าต่ำ ข้อเสีย มีขนาดใหญ่ ไม่ ค่อยยืดหยุ่นใน การงอพับสาย ราคาแพงกว่า UTP แบบไม่หุ้ม ฉนวน ข้อดี ราคาถูก และ คน นิยมใช้กันมาก ข้อเสีย ถูกรบกวนได้ง่าย ไม่ค่อยทนทาน

3 สายใยแก้ว นำแสง ข้อดี ส่งข้อมูลด้วย ความเร็วสูง และ ปริมาณมาก ไม่มีการรบกวน สัญญาณของไฟฟ้า มีความปลอดดภัยใน ข้อมูลสูง มีความทนทานและมี อายุการใช้งาน ยาวนาน ข้อเสีย ต้องใช้การระมัดระวัง และการชำนาญใน การติดตั้ง มีความเปราะบางหัก ง่าย มีค่าใช้จ่ายในการ ติดตั้งสูง

4 ระบบ ไมโครเวฟ ข้อดี ราคาถูกกว่าสายใย แก้วนำแสง และ ดาวเทียม ติดตั้งง่ายกว่า สายใยแก้วนำแสง และดาวเทียม อัตราการส่งข้อมูล สูง ข้อเสีย สัญญาณถูกรบกวน ได้ง่ายจากคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า มีข้อจำกัดด้านภูมิ ประเทศ

5 ระบบ ดาวเทียม ข้อดี ส่งสัญญาณ ครอบคลุมไปยังทุก จุดของโลก ค่าใช้จ่ายในการ ให้บริการไม่ขึ้นอยู่กับ ระยะทางที่ห่างกัน ของสถานีพื้นดิน ข้อเสีย มีเวลาหน่วงในการส่ง สัญญาณ


ดาวน์โหลด ppt สายโคแอก เชียล ข้อดี มีความคงทน สามารถเดินสายใต้ ดินได้ ส่งข้อมูลได้ดีกว่า แบบาง มีการป้องกันการ สูญเสียพลังงาน จากการแผ่รังสี คุณภาพดีกว่าสาย เกลียวคู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google