งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อกลาง ในการ สื่อสาร ข้อมูล ระบบ ไมโครเวฟ สายคู่บิด เกลียว สายโคแอ คเชียล ใยแก้วนำ แสง การสื่อสาร ด้วย ดาวเทียม (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อกลาง ในการ สื่อสาร ข้อมูล ระบบ ไมโครเวฟ สายคู่บิด เกลียว สายโคแอ คเชียล ใยแก้วนำ แสง การสื่อสาร ด้วย ดาวเทียม ("— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อกลาง ในการ สื่อสาร ข้อมูล ระบบ ไมโครเวฟ สายคู่บิด เกลียว สายโคแอ คเชียล ใยแก้วนำ แสง การสื่อสาร ด้วย ดาวเทียม (

2

3 สายโคแอคเชียล ข้อเสีย : ราคาแพง ข้อดี : มี คุณภาพ มากกว่า สาย คู่บิดเกลียว

4 ใยแก้วนำแสง ข้อเสีย : ส่ง ข้อมูลได้ไม่ เกิน 10 เมตร ข้อดี : ป้องกันการ รบกวนจาก สัญญาณไฟฟ้าได้มาก ส่งข้อมูลได้ระยะไกล โดยไม่ต้องมีตัวขยาย สัญญาณ การดัก สัญญาณทำได้ยาก ข้อมูลจึงมีความ ปลอดภัยมากกว่าสาย ส่งแบบอื่น ส่งข้อมูล ได้ด้วยความเร็วสูงและ สามารถส่งได้มาก ขนาดของสายเล็กและ น้ำหนักเบา

5

6 ข้อเสีย : ของ การส่ง สัญญาณ ข้อมูลทาง ดาวเทียม คือ สัญญาณ ข้อมูล สามารถถูก รบกวนจาก สัญญาณ ภาคพื้นอื่น ๆ ได้ ข้อดี : เหมาะ กับการใช้ใน ประเทศใหญ่ การสื่อสาร ด้วยดาวเทียม


ดาวน์โหลด ppt สื่อกลาง ในการ สื่อสาร ข้อมูล ระบบ ไมโครเวฟ สายคู่บิด เกลียว สายโคแอ คเชียล ใยแก้วนำ แสง การสื่อสาร ด้วย ดาวเทียม (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google