งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑ - ๒ พ. ค. ๕๗ น. ต. ณฤทธิ์ บุญทาเลิศ นายทหารปฏิบัติการ แผนกกรรมวิธีข้อมูล กบศ. ยศ. ทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑ - ๒ พ. ค. ๕๗ น. ต. ณฤทธิ์ บุญทาเลิศ นายทหารปฏิบัติการ แผนกกรรมวิธีข้อมูล กบศ. ยศ. ทร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๑ - ๒ พ. ค. ๕๗ น. ต. ณฤทธิ์ บุญทาเลิศ นายทหารปฏิบัติการ แผนกกรรมวิธีข้อมูล กบศ. ยศ. ทร.

2  เครื่องมือระบบสารสนเทศที่ใช้จัดการความรู้  ระบบจัดการเนื้อหา (Content management system:CMS)  การใช้งาน Wordpress  ผู้ใช้และสิทธิ์การใช้งาน Users/Authorize  Dashboard  Post & Page  Editor

3  Webboard ◦ ใช้สำหรับเผยแพร่บทความหรือที่เรียกว่ากระทู้ โดยผู้ที่เป็น สมาชิกหรือบุคคลทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ทำให้เกิดชุมชนของผู้ที่มีความสนใจในเรื่อง เดียวกัน ◦ ได้แก่ phpBB, Simple Machine  Wiki ◦ ลักษณะของเวบไซต์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มเติมและแก้ไขเนื้อหา ได้โดยง่าย ◦ ได้แก่ MediaWiki  Weblog ◦ เป็นระบบที่ให้สมาชิกเขียนเผยแพร่ข้อมูลเรื่องราวความรู้ต่างๆ หรือไดอารี่ส่วนตัว สามารถปรับปรุงเนื้อหาของตนได้ง่ายโดยไม่ จำเป็นต้องมีความรู้ในภาษา html มากนัก ◦ ได้แก่ Wordpress

4  เป็นระบบที่เขียนขึ้นด้วยภาษาโปรแกรมเพื่อใช้เป็นเว็บ แอปพลิเคชั่นในการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ให้ง่ายต่อ การจัดการโดยที่ผู้ใช้ไม่จำเ ) นต้องมีความรู้ภาษาในการ เขียนเว็บ หรือ HTML ได้แก่ ◦ Mambo ◦ Joomla ◦ Phpnuke ◦ Drupal ◦ Wordpress

5  โปรแกรม CMS ช่วยสร้างบล็อก (Blog)  เขียนด้วยภาษา php และใช้ระบบฐานข้อมูล MySql  รูปแบบการทำงานแบบ blog ◦ การเขียนบันทึกเรื่องราวต่างๆ ลงบนเว็บไซต์ มีการ แยกแยะเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ ตามกลุ่มเนื้อหา ◦ บทความที่ถูกบันทึกจะถูกจัดเรียงลำดับโดยวันเวลา ที่ถูกเขียนขึ้นมา บทความเรื่องล่าสุดหรือถูกบันทึก หลังสุด จะอยู่ด้านบนของบทความทั้งหมด ◦ โดยผู้อ่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อท้าย บทความในแต่ละบทความได้ ◦ และเจ้าของบล็อกสามารถแสดงความคิดเห็นโต้ตอบ ผู้อ่านได้เช่นกัน  ปัจจุบันพัฒนาใช้งานถึงเวอร์ชัน 3.9

6  Wordpress.com ◦ เป็นบริการฟรีบล็อก ให้สมาชิกสามารถเขียนเรื่องราวต่าง ๆ เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตคล้ายกับบริการ blogger ของ google.com ◦ สามารถสมัครใช้งานได้ที่  เมนูอังกฤษ http://wordpress.comhttp://wordpress.com  เมนูไทย http://th.wordpress.comhttp://th.wordpress.com  Wordpress.org ◦ เป็นระบบที่จะต้อง download มาติดตั้งเองบน web server ◦ สามารถ download ได้ที่  เมนูอังกฤษ http://wordpress.orghttp://wordpress.org  เมนูไทย http://th.wordpress.org

7  สมาชิกรับข่าว Subscriber ◦ ผู้อ่าน  ผู้สนับสนุน Contributor ◦ เขียนโครงร่างข้อความ รอผู้มีสิทธิ์สูงกว่ามา เผยแพร่  ผู้เขียน Author ◦ เขียนบล็อก post แก้ไข ลบ และเผยแพร่ บทความของตนเองได้  ผู้ตรวจทาน Editor ◦ เขียน post และ page แก้ไข ลบ และเผยแพร่ บทความของทุกคน  ผู้ควบคุมเว็บ Administrator

8  หน้าที่สรุปรวมภาพรวมของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยข้อมูลที่ แสดงจะถูกจำกัดตามสิทธิ์ของผู้ใช้งานระบบ

9  เรื่อง Post ◦ บทความทั่วไปจะมีหมวดหมู่บทความกำกับอยู่ เพื่อง่ายต่อการจัดการเนื้อหาที่คล้ายคลึงกัน มัก เป็นเนื้อหาที่มีความหลากหลาย มีการ เปลี่ยนแปลงของเนื้อหาเสมอ เช่น บทความให้ ความรู้ด้านต่าง ๆ เทคนิคการใช้งานระบบ ฯลฯ  หน้า Page ◦ บทความที่ไม่มีหมวดหมู่ มักจะเป็นเนื้อหาที่ ตายตัวไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง เช่น ทำเนียบ บุคลากร ที่อยู่ แผนที่ ข้อมูลการติดต่อต่าง ๆ

10

11

12

13

14  TinyMCE Advance ◦ เครื่องมือที่ใช้ในการเขียนบล็อกอย่างง่าย มี tools หลายชนิดคล้าย โปรแกรม MsWord

15 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

16 1 1 1 1

17 2 2 3 3

18 4 4 5 5 6 6 7 7

19 8 8

20 1 1 1 1

21 2 2 3 3

22 4 4 5 5 6 6

23 7 7

24 4 4 5 5 6 6

25 7 7 8 8

26 1 1 2 2

27 3 3 4 4

28 5 5

29 6 6

30 7 7 8 8 9 9

31 7 7 8 8 9 9 10

32 11

33 1 1 1 1

34 2 2 3 3

35 4 4 5 5 ชนิดแฟลช วิดีโอ.flv

36 6 6 7 7

37 8 8

38 9 9

39 1 1

40 2 2 3 3 4 4

41 5 5

42 1 ระบาย ดำ 1 ระบาย ดำ 2 Ctrl+C 2 Ctrl+C

43 3 Ctrl+V 3 Ctrl+V

44 1 1 2 2

45 3 3 4 4

46 5 5 6 6

47 1 1 2 2

48 3 3 4 4

49 1 1 2 2

50 3 3 4 4

51 1 1 2 2

52 4 4 3 3 5 5 6 6

53 1 1 2 2

54 1 1

55 2 2 5a12cdde3076 3 3 4 4

56 5 5 6 6

57 7 7

58 8 8 9 9

59 10 11

60 5a12cdde3076 12 13

61 5a12cdde3076 14 15 16 17

62 5a12cdde3076 18 19

63 5a12cdde3076


ดาวน์โหลด ppt ๑ - ๒ พ. ค. ๕๗ น. ต. ณฤทธิ์ บุญทาเลิศ นายทหารปฏิบัติการ แผนกกรรมวิธีข้อมูล กบศ. ยศ. ทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google