งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

GotoKnow.org = ศูนย์รวมไดอารี่ blog = ไดอารี่ 1 เล่มของ 1 คน แต่ละคนสามารถมีหลาย blog (ไดอารี่หลายเล่ม) 1 บันทึก คือ 1 เรื่องเล่าในแต่ละ blog (ในไดอารี่แต่ละเล่ม)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "GotoKnow.org = ศูนย์รวมไดอารี่ blog = ไดอารี่ 1 เล่มของ 1 คน แต่ละคนสามารถมีหลาย blog (ไดอารี่หลายเล่ม) 1 บันทึก คือ 1 เรื่องเล่าในแต่ละ blog (ในไดอารี่แต่ละเล่ม)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 GotoKnow.org = ศูนย์รวมไดอารี่ blog = ไดอารี่ 1 เล่มของ 1 คน แต่ละคนสามารถมีหลาย blog (ไดอารี่หลายเล่ม) 1 บันทึก คือ 1 เรื่องเล่าในแต่ละ blog (ในไดอารี่แต่ละเล่ม) CoP = ชุมชนแนวปฏิบัติ, คนคอเดียวกัน 1 blog สามารถสมัครได้หลายชุมชน

4 บล็อก แบบชุมชนของ GotoKnow.org มีรูปแบบอย่างไร ? Bloggers Blog communities GoToKnow Knowledge Repository อ.สุนิสา ดอนเมืองอ.สุรโชติ เอกมัยA B C D

5 1. เข้าไปที่เว็บ http://GotoKnow.org

6 2. เลือกสมาชิก ตามด้วยสมัครสมาชิก

7 3. คลิกเลือกกลุ่มบุคคลตามบทบาทอาชีพเรา

8

9

10

11 4. การสร้างบล็อก (สมุด/ไดอารี่)

12

13 5. การใส่รูปถ่ายประจำบล็อก

14

15 6. การเพิ่มบันทึก

16

17 7. การนำภาพถ่ายเก็บไว้ในไฟล์อัลบั้ม

18

19

20 การประยุกต์ใช้ บล็อก ในการทำงาน เปิดมุมมองใหม่ๆ โดยการเขียนบันทึกเรื่องราว ไม่ว่าจะเป็นความรู้ หรือประสบการณ์ ที่ได้พบเห็น ที่ได้ปฏิบัติ หรือจากการฟังและอ่าน ที่เห็นว่า จะเป็นประโยชน์และเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงาน บล็อกถูกใช้เป็น เครื่องมือสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการประกาศข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การเผยแพร่ผลงาน ฯลฯ การเขียนบล็อกยังเปรียบเสมือนสถานที่ / แหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ ที่กว้างใหญ่ไพศาล เพราะทุกคนสามารถเข้ามาเขียนและอ่านได้ทุกที่ทุก เวลา โดยแค่อาศัยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเท่านั้น

21


ดาวน์โหลด ppt GotoKnow.org = ศูนย์รวมไดอารี่ blog = ไดอารี่ 1 เล่มของ 1 คน แต่ละคนสามารถมีหลาย blog (ไดอารี่หลายเล่ม) 1 บันทึก คือ 1 เรื่องเล่าในแต่ละ blog (ในไดอารี่แต่ละเล่ม)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google