งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค้นวารสารภาษาไทย “ หมอชาวบ้าน ” “ หมอชาวบ้าน ” เลือกเป็น Title.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค้นวารสารภาษาไทย “ หมอชาวบ้าน ” “ หมอชาวบ้าน ” เลือกเป็น Title."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค้นวารสารภาษาไทย “ หมอชาวบ้าน ” “ หมอชาวบ้าน ” เลือกเป็น Title

2 ผลการสืบค้นที่ ได้ Retrieve Catalog Item หมายถึง การเชื่อมต่อเพื่อดูข้อมูลใน ระบบ Innopac Check Availability: Multiple Locations ดูวารสารนั้นว่ามีที่ไหน บ้าง หากมีมีมากกว่า 1 location จะปรากฏคำว่า Multiple location

3 Multiple location ด้านซ้ายสามารถเลือก Retrive Catalog Item ได้ อีก ส่วนที่ปรากฏ ปีกกา อยู่ระหว่างแก้ไขค่ะ

4 ลองค้น “ วิทยานิพนธ์ ” เป็น Title ถ้าหนังสือ วารสาร หรือวิทยานิพนธ์มีเล่มเดียว จะปรากฏ lacation ให้เลย หากมีมากกว่า 1 เล่ม จะปรากฏ Multiple location

5


ดาวน์โหลด ppt ค้นวารสารภาษาไทย “ หมอชาวบ้าน ” “ หมอชาวบ้าน ” เลือกเป็น Title.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google