งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Single Search : EDS (EBSCO Discovery Service) 1. Click : Single Search จะปรากฏ ช่องคำค้น ใส่คำค้น และเลือกประเภทของสิ่ง ที่ต้องการ เช่น Keyword, Title,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Single Search : EDS (EBSCO Discovery Service) 1. Click : Single Search จะปรากฏ ช่องคำค้น ใส่คำค้น และเลือกประเภทของสิ่ง ที่ต้องการ เช่น Keyword, Title,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Single Search : EDS (EBSCO Discovery Service) 1. Click : Single Search จะปรากฏ ช่องคำค้น ใส่คำค้น และเลือกประเภทของสิ่ง ที่ต้องการ เช่น Keyword, Title, Author

2 Single Search : EDS (EBSCO Discovery Service) 2. Click : e-Databases

3 2.1 เลือก EBSCO Discovery Service

4 1. ใส่คำค้น เลือกรูปแบบของสิ่งที่ต้องการจะสืบค้น เช่น Keyword, Title, Author 2. หรือเลือก Search Option สามารถระบุขอบเขตของสิ่งที่ ต้องการได้ และระบุ Location ของ ห้องสมุดที่ต้องการได้

5 ใส่คำค้น Flood เป็น keyword ผลของจำนวน ทรัพยากรที่ค้นได้

6 เมื่อได้ผลที่สืบค้นแล้ว หากต้อง Limit สิ่งที่ต้องการให้แคบลง เลือก Full Text, หรือจะเลือกเป็น Books, ebooks เป็นต้น เลือกพิมพ์ แล้ว คลิกปุ่ม Update รอ ระบบจะทำ การค้น อีกครั้ง

7 จะปรากฏเป็นไฟล์ pdf เพื่อ link ไปยังบทความโดยตรง

8 ไฟล์นี้เป็นการค้นแบบปกติด ซึ่งฐานข้อมูล EBSCO จะค้นเหมือนกันทุกอย่าง


ดาวน์โหลด ppt Single Search : EDS (EBSCO Discovery Service) 1. Click : Single Search จะปรากฏ ช่องคำค้น ใส่คำค้น และเลือกประเภทของสิ่ง ที่ต้องการ เช่น Keyword, Title,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google