งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CNKI 2 และ China Doctor/Master Dissertations Full-text Database (CDMD) ฐานข้อมูลวารสารและ วิทยานิพนธ์ภาษาจีน ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อย 2 ฐานข้อมูล ได้แก่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CNKI 2 และ China Doctor/Master Dissertations Full-text Database (CDMD) ฐานข้อมูลวารสารและ วิทยานิพนธ์ภาษาจีน ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อย 2 ฐานข้อมูล ได้แก่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CNKI 2 และ China Doctor/Master Dissertations Full-text Database (CDMD) ฐานข้อมูลวารสารและ วิทยานิพนธ์ภาษาจีน ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อย 2 ฐานข้อมูล ได้แก่ China Academic Journals Full-text Database (CAJ) และ China Doctor/Master Dissertations Full-text Database (CDMD) ครอบคลุมสาขาวิชา วรรณกรรม ประวัติศาสน์ ปรัชญา การศึกษา และ สังคมศาสตร์ สามารถสืบค้น ข้อมูลฉบับเต็ม

2 เลือกฐานข้อมูล CNKI

3 เลือกเมนูสืบค้น English Version

4 เลือกสืบค้นประเภท วิทยานิพนธ์ ป. โท

5 ระบุเงื่อนไขการสืบค้น ตย. สืบค้น จากชื่อเรื่อง

6 แสดงผลลัพธ์ คลิกเลือกรายการ ที่ต้องการ

7 แสดงรายละเอียดเบื้องต้นของ วิทยานิพนธ์

8 แสดงรายละเอียดเบื้องต้นของ วิทยานิพนธ์ ( ต่อ )

9 หากต้องการ Download File ให้เลือก เมนูด้านบน เลือก Download เป็นบท / หน้า Download ทั้งเล่ม

10 ตย. เลือก Download บางบท / หน้า คลิก รายการที่จะ Download

11 ผลลัพธ์เป็น PDF (save, print)

12 เลือก Download ทั้งเล่ม

13 ตย. Download ทั้งเล่ม (60 หน้า ) (Save,Print)


ดาวน์โหลด ppt CNKI 2 และ China Doctor/Master Dissertations Full-text Database (CDMD) ฐานข้อมูลวารสารและ วิทยานิพนธ์ภาษาจีน ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อย 2 ฐานข้อมูล ได้แก่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google