งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โดย ธีรวัฒน์ พุฒิสกุลวงศ์ แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย ธีรวัฒน์ พุฒิสกุลวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โดย ธีรวัฒน์ พุฒิสกุลวงศ์ แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย ธีรวัฒน์ พุฒิสกุลวงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โดย ธีรวัฒน์ พุฒิสกุลวงศ์ แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย ธีรวัฒน์ พุฒิสกุลวงศ์ แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 4/04/2552

2 2 IntroductionIntroduction ประกอบด้วยข้อมูลรายการบรรณานุกรม พร้อมเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ HTML ให้ Color diagrams, charts, graphics และภาพประกอบต่างๆ จากสำนักพิมพ์ต่างๆ เช่น LWW, McGraw Hill, Oxford Publishers, Facts & Comparisons, and Lexicomp เป็นต้น มีการเพิ่มรายชื่อหนังสือใหม่ทุกๆ สัปดาห์ ประกอบด้วยข้อมูลรายการบรรณานุกรม พร้อมเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ HTML ให้ Color diagrams, charts, graphics และภาพประกอบต่างๆ จากสำนักพิมพ์ต่างๆ เช่น LWW, McGraw Hill, Oxford Publishers, Facts & Comparisons, and Lexicomp เป็นต้น มีการเพิ่มรายชื่อหนังสือใหม่ทุกๆ สัปดาห์ เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมสาขา Medicine, Nursing และ Pharmacology

3 3 Homepage

4 4 Book คลิกที่ Books เพื่อเลือก อ่านหนังสือ

5 เลือกชื่อหนังสือที่ต้องการเลือกแสดงหนังสือตามกลุ่มหัวเรื่องที่ Browse by Subject คลิกเลือกอักษรเริ่มต้นของชื่อหนังสือที่ Browse by Title หรือ คลิกที่ Browse All Books เพื่อเลือกแสดงรายชื่อหนังสือทั้งหมด หรือ

6 6 Book คลิกเพื่อเลือกบันทึก สั่งพิมพ์ และส่งอีเมล์เอกสาร เลือกเรื่องที่ต้องการจากหน้าสารบัญ ใส่คำค้น เพื่อสืบค้นจากภายในตัวเล่มหรือจากหนังสือทุกเล่ม

7 7 Main Page Search คลิกที่ Main Search Page เพื่อเข้าสู่หน้าจอ การสืบค้น

8 8 Basic Search คลิก Search เพื่อสืบค้น ระบุระยะเวลาตีพิมพ หรือ คลิกที่ Include Related Terms เพื่อแนะนำคำค้นอื่นที่มีความหมายใกล้เคียงหรือ สัมพันธ์กับคำค้นในข้อ 1 หรือ คลิกที่ Check Spelling เพื่อตรวจสอบคำสะกด พิมพ์คำหรือวลี 2

9 Search Fields ระบุเขตข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งเลือกได้มากกว่าหนึ่ง คลิก Search เพื่อสืบค้นพิมพ์คำหรือวลี 9

10 10 Advanced Ovid Search ระบุระยะเวลาตีพิมพ์ พิมพ์คำหรือวลี คลิก Search เพื่อสืบค้น เลือกค้นหนังสือทั้งหมด หรือเฉพาะเล่มที่ต้องการ ระบุเขตข้อมูลที่ต้องการ

11 11 Multi-Field Search ระบุคำเชื่อม คลิก Search เพื่อสืบค้นระบุระยะเวลาตีพิมพ์ เลือกเขตข้อมูลการสืบค้นพิมพ์คำหรือวลี

12 12 Search Results จัดการรายการบรรณานุกรมที่ต้องการได้จากส่วน Results Manager ข้อความตอนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคำค้นโดยตัดทอนมาจากเอกสารฉบับเต็ม คลิกที่ Complete Reference เพื่อดูข้อมูลบรรณานุกรมรูปแบบเต็ม หรือ Ovid Full Text เพื่อดูเอกสารฉบับเต็ม 1 12

13 13 Results Manager คลิกเพื่อจัดการรายการที่เลือก เช่น Print, , Save เลือกขอบเขตการแสดงผล เลือกรูปแบบการแสดงผล เลือกรูปแบบรายการอ้างอิง ถ้าถ่ายโอนสู่ EndNote เลือก Direct Export เลือกรายการอ้างอิง 13

14 14 Complete Reference

15 15 Ovid Full Text Save บันทึกเอกสารรูปแบบ HTML - Print Preview สั่งพิมพ์เอกสาร Jumpstart จัดส่งเฉพาะ URL Link ของเอกสารไปทางอีเมล์ จัดส่งเอกสารรูปแบบ HTML ไปทางอีเมล์

16 16 Search History คลิกที่ Save Search History เพื่อบันทึกผลการสืบค้น เลือกผสมคำค้นเพื่อแสดงผลลัพธ์ใหม่ โดยใช้คำเชื่อม And, Or เลือกแสดงผลลัพธ์รายการที่เลือก หรือ เลือกรายการที่ต้องการ

17 17 Save search คลิกที่ Create a new Personal Account เพื่อสมัครบริการการใช้งานสำหรับผู้ใช้ ใหม่ ระบุ Personal Account Name และ Password เพื่อเข้าใช้งาน หรือ

18 18 Save search ระบุชื่อ คำอธิบาย และรูปแบบที่จะใช้ในการบันทึกคำค้น คลิก Save 18

19 19 Save search คลิกที่ Saved Searches/Alerts เพื่อแสดงผลการบันทึกการสืบค้น

20 20 Save search คลิกเพื่อแก้ไข ส่งอีเมล์ หรือ แสดงผลลัพธ์ที่ได้มีการบันทึกไว้

21 21


ดาวน์โหลด ppt 1 โดย ธีรวัฒน์ พุฒิสกุลวงศ์ แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย ธีรวัฒน์ พุฒิสกุลวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google