งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ขอบเขตการสืบค้นข้อมูล หลายฐานพร้อมกัน การสืบค้นข้อมูลห้องสมุดแบบ Single Search ด้วยระบบ Encore โดยพิมพ์คำค้น ครั้งเดียว สามารถแสดงผลลัพธ์จาก ฐานข้อมูลหลายฐานพร้อมกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ขอบเขตการสืบค้นข้อมูล หลายฐานพร้อมกัน การสืบค้นข้อมูลห้องสมุดแบบ Single Search ด้วยระบบ Encore โดยพิมพ์คำค้น ครั้งเดียว สามารถแสดงผลลัพธ์จาก ฐานข้อมูลหลายฐานพร้อมกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ขอบเขตการสืบค้นข้อมูล หลายฐานพร้อมกัน การสืบค้นข้อมูลห้องสมุดแบบ Single Search ด้วยระบบ Encore โดยพิมพ์คำค้น ครั้งเดียว สามารถแสดงผลลัพธ์จาก ฐานข้อมูลหลายฐานพร้อมกัน ประกอบด้วย »Library Catalog (OPAC) »CU Reference Databases »Image Databases

2 2 การสืบค้นข้อมูลแบบ Single Search ด้วยระบบ Encore www.car.chula.ac.th antiaging

3 3 ตัวอย่าง : Library Catalog 1 2 3 4

4 4 การแสดงผลลัพธ์ : Library Catalog 1. บรรณานุกรม ที่มีการจัดเรียง ( Results sorted)

5 5 บรรณานุกรมแบบย่อ ดูสถานที่และ เลขหมู่ หรือ คลิกดู บรรณานุกรมแบบ เต็ม

6 6 บรรณานุกรมแบบสมบูรณ์ : More info (Encore) คลิกดู บรรณานุกรม แบบเต็มจาก Library Catalog ดูสถานที่ และเลขหมู่

7 7 บรรณานุกรมแบบสมบูรณ์ : Classic catalog (OPAC)

8 8 การแสดงผลลัพธ์ : Library Catalog 2. Faceted browsing

9 9 Faceted browsing : Refine by จำแนกบรรณานุกรมจาก Library Catalog ดังนี้ search found in จำแนกข้อมูลตามเมนูการ ค้น : ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ผู้แต่ง format จำแนกรูปแบบของทรัพยากร สารสนเทศ : หนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย เอกสารการประชุม จุลสาร วิดีโอ ฯลฯ location จำแนกสถานที่ของห้องสมุดคณะ / สถาบัน ต่างๆ ในจุฬาฯ language จำแนกภาษาของทรัพยากร สารสนเทศ publish date จำแนกปีพิมพ์ของทรัพยากร สารสนเทศ

10 10 Faceted browsing : Refine by

11 11 การแสดงผลลัพธ์ : Library Catalog 3. Tag Clouds

12 12 Tag Clouds : Refine by Tag แสดงหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำที่นำมาสืบค้น เช่น พิมพ์คำว่า Healthy จะพบคำที่เกี่ยวข้อง คือ

13 13 การแสดงผลลัพธ์ : Library Catalog 4. Recently Added

14 14 Recently added การแสดงรายชื่อบรรณานุกรมที่เกี่ยวข้องและ เข้าระบบฐานข้อมูลห้องสมุด จำนวน 3 รายการ ล่าสุด (Recently catalogued)

15 15 เมนูที่น่าสนใจ

16 16 เมนูที่น่าสนใจ : 1. Request its : การจองหนังสือ 2. Community Tags : การกำหนดคำสำคัญหรือ คำที่นิยมด้วยตนเอง 3. Add to cart : การนำส่งข้อมูล >>>Email >>>Create new list (My Millennium Login) เมนูที่ 1 และ 2 ต้องเข้าสู่ ระบบตรวจสอบการเป็น สมาชิกห้องสมุดในจุฬาฯ โดยพิมพ์ ชื่อ นามสกุล และ บาร์โค้ด

17 17 เมนูที่น่าสนใจ Request it : การจองหนังสือ

18 18 เมนูที่น่าสนใจ Community Tags : การกำหนด คำสำคัญหรือคำที่นิยม

19 19 Community Tags

20 20 เมนูที่น่าสนใจ Add to cart : การนำส่งข้อมูลเข้า ระบบ Email

21 21 เมนูที่น่าสนใจ Add to cart : การนำส่งข้อมูลเข้า ระบบ Email ( ต่อ )

22 22 เมนูที่น่าสนใจ Add to cart : การนำส่งข้อมูลเข้า ระเบียนประวัติผู้ใช้

23 23 My Millennium Login

24 24 My Millennium Login

25 25 My Millennium Login : My List

26 26 โปรดสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ด้วยระบบ Research Pro เป็นระบบการสืบค้นที่จำแนกรายชื่อ แหล่งข้อมูลอย่างชัดเจน และสามารถ เลือกสืบค้นข้อมูลได้ 2 แบบ คือ » สืบค้นตามการจัดกลุ่มของ แหล่งข้อมูล (Search by category) » สืบค้นตามรายชื่อแหล่งข้อมูลที่ สนใจทีละฐานข้อมูล (Search by resource)

27 27 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริการตอบคำถาม บริการตอบคำถาม - Telephone : 02-218-2929 - Email :Service@car.chula.ac.th


ดาวน์โหลด ppt 1 ขอบเขตการสืบค้นข้อมูล หลายฐานพร้อมกัน การสืบค้นข้อมูลห้องสมุดแบบ Single Search ด้วยระบบ Encore โดยพิมพ์คำค้น ครั้งเดียว สามารถแสดงผลลัพธ์จาก ฐานข้อมูลหลายฐานพร้อมกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google