งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Create Lists. What? เป็นชุดโปรแกรมหนึ่งใน Circulation Module ของระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC Millennium ใช้เพื่อรวบรวมและจัดทำสถิติต่างๆ ของห้องสมุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Create Lists. What? เป็นชุดโปรแกรมหนึ่งใน Circulation Module ของระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC Millennium ใช้เพื่อรวบรวมและจัดทำสถิติต่างๆ ของห้องสมุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Create Lists

2 What? เป็นชุดโปรแกรมหนึ่งใน Circulation Module ของระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC Millennium ใช้เพื่อรวบรวมและจัดทำสถิติต่างๆ ของห้องสมุด โดยใช้การ Query ข้อมูลด้วยเงื่อนไขต่างๆ

3 Where? อยู่ใน Circulation Module ของ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC Millennium

4 When? ใช้เมื่อต้องการทำการรวบรวม สถิติต่างๆ ที่ได้กระทำในระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC Millennium

5 Who? ผู้ที่มี User Name และ Password สำหรับเข้าใช้ระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC Millennium

6 How? ล็อกอินเข้าสู่ระบบห้องสมุด อัตโนมัติ INNOPAC Millennium

7 How? (continue) เลือก Create Lists ด้าน ซ้ายมือ

8 How? (continue) เลือก Slot ที่ไม่มีการใช้งาน และ เลือก Search Records

9 How? (continue) เลือกประเภท Records Type ที่ ต้องการสืบค้น

10 What’s records Type? B – BIBLIOGRAPHIC I – ITEM P – PATRON N - INVOICE

11 How? (continue) เลือก Type ของ Records

12 How? (continue) เลือกเขตข้อมูล (Field) ที่ต้องการ สืบค้น

13 How? (continue)

14 เลือกเงื่อนไข (Condition) ที่ ต้องการค้น

15 How? (continue) ป้อนค่า (Value) หรือกำหนดค่าที่ ต้องการค้น

16 How? (continue) ใส่เงื่อนไขเพิ่มเติม ( ถ้าต้องใช้ )

17 How? (continue)

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt Create Lists. What? เป็นชุดโปรแกรมหนึ่งใน Circulation Module ของระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC Millennium ใช้เพื่อรวบรวมและจัดทำสถิติต่างๆ ของห้องสมุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google