งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเสี่ยงที่ถูกบันทึกไว้ของอาหาร จีเอ็มโอ By Jeffrey Smith เจฟฟรี่ สมิทธ์ ผู้อำนวยการ Institute for Responsible Technology ผู้เขียนหนังสือ Genetic Roulette.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเสี่ยงที่ถูกบันทึกไว้ของอาหาร จีเอ็มโอ By Jeffrey Smith เจฟฟรี่ สมิทธ์ ผู้อำนวยการ Institute for Responsible Technology ผู้เขียนหนังสือ Genetic Roulette."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเสี่ยงที่ถูกบันทึกไว้ของอาหาร จีเอ็มโอ By Jeffrey Smith เจฟฟรี่ สมิทธ์ ผู้อำนวยการ Institute for Responsible Technology ผู้เขียนหนังสือ Genetic Roulette & Seeds of Deception

2 องค์การอาหารและยา (FDA) ประกาศ ว่าจีเอ็มโอไม่มีความแตกต่าง “องค์การไม่ได้รับรู้ข้อมูลใดๆ ที่แสดงว่าอาหารที่ ผลิตโดยวิธีใหม่นี้แตกต่างจากอาหารอื่นๆ อย่าง มีนัยยะสำคัญหรือความเสมอเหมือนกัน” “The agency is not aware of any information showing that foods derived by these new methods differ from other foods in any meaningful or uniform way.” “The agency is not aware of any information showing that foods derived by these new methods differ from other foods in any meaningful or uniform way.” “Statement of Policy” May 29, 1992

3 เอกสารลับของ FDA ระบุว่า: นักวิทยาศาสตร์ขององค์การได้เตือนถึง ภูมิแพ้ (Allergies) ภูมิแพ้ (Allergies) พิษ (Toxins) พิษ (Toxins) โรคใหม่ๆ (New diseases) โรคใหม่ๆ (New diseases) ปัญหาเรื่องคุณค่าทาง โภชนาการ (Nutritional problems) ปัญหาเรื่องคุณค่าทาง โภชนาการ (Nutritional problems)

4 แล้วใครเป็นคนมีอำนาจเหนือ (overruled) นักวิทยาศาสตร์? Michael Taylor ไมเคิล เทลเลอร์ เป็นผู้ดูแลนโยบายของ FDA เป็นผู้ดูแลนโยบายของ FDA เคยเป็นทนายของบ. มอนซานโต้ เคยเป็นทนายของบ. มอนซานโต้ และต่อจากนั้นได้เป็นรองประธานบ. มอนซานโต้ และต่อจากนั้นได้เป็นรองประธานบ. มอนซานโต้

5 พืช GM ชนิดแรก FlavrSavr Tomato

6 หนูไม่กินมะเขือเทศ Original consumer rejection

7 28 วันหลังจากนั้น หนู 7 จาก 20 ตัว มีอาการแผลใน กระเพาะ (stomach lesions) หนู 7 จาก 20 ตัว มีอาการแผลใน กระเพาะ (stomach lesions) และหนูอีก 7 จาก 40 ตัวตายภายใน 2 สัปดาห์ และหนูอีก 7 จาก 40 ตัวตายภายใน 2 สัปดาห์ Industry study

8 ความเสี่ยง 65 อย่าง ถูกพูดถึงใน หนังสือ Genetic Roulette

9 สาเหตุอันดับแรกที่เป็นไปได้ของปัญหา กระบวนการสร้างพืชจีเอ็มโอ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ คาดเดาไม่ได้ The process of creating a GM crop creates unpredicted changes

10 Gene construct promoter Gene for trait (Bt toxin) end Regulatory sequence: on/off switch - often CaMV (virus) Coding sequence of a gene - e.g. Bt toxin gene from soil bacterium Regulatory sequence: Termination signal - e.g. from pea Plasmid backbone DNA, superfluous genetic material

11 ผลกระทบต่อ DNA การกลายพันธุ์ Mutations (2-4% of DNA) การกลายพันธุ์ Mutations (2-4% of DNA) การลบยีนส์ Deletion of genes การลบยีนส์ Deletion of genes Permanently on or off Permanently on or off เปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนส์ Altered gene expression (up to 5%) เปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนส์ Altered gene expression (up to 5%)

12 มันฝรั่งจีเอ็มโอส่งผลเสียต่อหนู (10 หรือ 110 วัน) หนูได้มีอาการ มีเซลล์ในระบบย่อยอาหาร (digestive tract) ที่โอกาสที่จะพัฒนาเป็นมะเร็ง (precancerous cell) มีเซลล์ในระบบย่อยอาหาร (digestive tract) ที่โอกาสที่จะพัฒนาเป็นมะเร็ง (precancerous cell) มีสมอง ตับและลำไส้ที่เล็กลง มีสมอง ตับและลำไส้ที่เล็กลง ตับบางส่วนแคระแกร็น ตับบางส่วนแคระแกร็น ระบบภูมิคุ้มกันถูกทำลาย ระบบภูมิคุ้มกันถูกทำลาย Lancet, 1999

13 ผนังสำไส้ Intestinal Wall Non-GM GM

14 กระเพาะ Stomach Lining Non-GM GM

15 สาเหตุอันดับที่สองของปัญหา โปรตีนที่ผลิตโดยยีนส์ที่ยิง เข้าไปอาจจะเป็นอันตราย The protein produced by the inserted gene may be harmful

16 2 คุณลักษณะใหญ่ๆของพืชจีเอ็มโอ ต้านทานยาฆ่าวัชพืช (73%) ต้านทานยาฆ่าวัชพืช (73%) Roundup Ready Roundup Ready Liberty Link Liberty Link ผลิตสารฆ่าแมลง (18%) ผลิตสารฆ่าแมลง (18%) Bt toxin Bt toxin มีคุณลักษณะทั้งสองอย่าง(8%) มีคุณลักษณะทั้งสองอย่าง(8%)

17 Bt-toxin วงการอุตสาหกรรมอ้างว่า Bt: มีประวัติของการใช้ที่ปลอดภัย มีประวัติของการใช้ที่ปลอดภัย ถูกทำลายในระบบย่อยอาหาร ถูกทำลายในระบบย่อยอาหาร ไม่มีผลในสัตว์เลือดอุ่น Is not active in mammals ไม่มีผลในสัตว์เลือดอุ่น Is not active in mammals

18 ในความเป็นจริง… มนุษย์มีปฎิกิริยาต่อการพ่นบีที (Bt spray) มนุษย์มีปฎิกิริยาต่อการพ่นบีที (Bt spray) Bt อยู่รอดได้ในระบบย่อยอาหาร Bt อยู่รอดได้ในระบบย่อยอาหาร หนูมีปฎิกิริยาต่อ Bt-toxin หนูมีปฎิกิริยาต่อ Bt-toxin

19 Bt ในพืช มีความเข้มข้นมากกว่าหลายพัน เท่าในยาพ่น มีความเข้มข้นมากกว่าหลายพัน เท่าในยาพ่น ถูกสังเคราะห์ขึ้น ให้มีพิษมากขึ้น Synthetic, designed to be more toxic ถูกสังเคราะห์ขึ้น ให้มีพิษมากขึ้น Synthetic, designed to be more toxic

20 ฝ้าย Bt มีรายงานว่าแรงงานใน อินเดียหลายร้อยคนมี อาการแพ้ฝ้ายบีที

21 Upper respiratory ตาผิวหนัง อาการ โดยรวม Bt Spray การพ่น บีที จาม มีน้ำมูก โรคหอบ ตาแดง watery red คันแผลไหม้ บวมแดง, บวม swelling มีไข้ บางราย เข้า โรงพยา บาล Bt cotton ฝ้ายบีที จาม มีน้ำมูก ตาแดง watery red คัน แผลไหม้ พุพอง, บวม swelling มีไข้ บางราย เข้า โรงพยา บาล

22 ฝ้ายบีที แกะหลายพันตัว ตายหลังจากกินต้น ฝ้ายบีที

23 ข้าวโพดบีที, มีรายงานว่า… วัว 12 ตัว ตายใน ฟาร์ม ประเทศ เยอรมันนี

24 ข้าวโพดบีที, มีรายงานว่า… เกษตรกรบอกว่าหมูและวัวได้ กลายเป็นหมัน

25 ข้าวโพดบีที, มีรายงานว่า… การสูดดมเกสรอาจทำให้ เจ็บป่วยได้ Inhaled pollen may have caused illness

26 หนูได้กินข้าวโพดบีที (90 วัน) มีตัวชี้วัดว่า ตับและไตเป็นพิษ Liver and kidney toxicity ตับและไตเป็นพิษ Liver and kidney toxicity ปัญหาความดันเลือด ภูมิแพ้ การติด เชื้อ น้ำตาลในเลื้อดสูง และโรคโลหิต จาง ปัญหาความดันเลือด ภูมิแพ้ การติด เชื้อ น้ำตาลในเลื้อดสูง และโรคโลหิต จาง Industry study

27 สาเหตุที่สามของปัญหา โปรตีนอาจจะแตกต่างไป ที่ตั้งใจไว้ The protein may be different than intended

28 หนูมีการสร้าง ภูมิคุ้มกันต่อโปรตีนที่ ถูกเปลี่ยนแปลงจาก ถั่วจีเอ็มโอ Mice had an immune response to protein that was altered in GM peas Agricultural Food Chemistry, 2005

29 สาเหตุที่สี่ของปัญหา พบสารตกค้างของยา ฆ่าวัชพืชมากกว่าใน พืชจีเอ็มโอที่ต้านทาน ยาฆ่าวัชพืช More herbicide residues in herbicide tolerant crops

30 การเพิ่มขึ้นของยาฆ่าวัชพืชใน สหรัฐอเมริกา 9 ปีแรก: เพิ่มขึ้น 138 ล้านปอนด์ 9 ปีแรก: เพิ่มขึ้น 138 ล้านปอนด์ 2 ปีที่ผ่านมา: เพิ่มขึ้นประมาณ 120 ล้านปอนด์ 2 ปีที่ผ่านมา: เพิ่มขึ้นประมาณ 120 ล้านปอนด์ ใน 1 ปี, 2005-2006, เพิ่มขึ้น 38% ใน 1 ปี, 2005-2006, เพิ่มขึ้น 38% การใช้สารพิษ 2,4-D เพิ่มขึ้น 237% ในปี 2004-2006 การใช้สารพิษ 2,4-D เพิ่มขึ้น 237% ในปี 2004-2006

31 ไก่ที่ถูกเลี้ยงด้วยข้าวโพดลิเบอร์ตี้ลิงค์ อัตราการตาย เพิ่มเป็น 2 เท่า Industry study

32 สาเหตุที่ห้าของปัญหา ยีนส์ถูกส่งผ่านไปที่ แบคทีเรียหรือไปที่ดีเอ็นเอ ของเรา Gene transfer to gut bacteria or into our DNA

33 อะไรที่สามารถถูกส่งผ่าน? Promoter Promoter Antibiotic resistant marker Antibiotic resistant marker Roundup Ready gene Roundup Ready gene Bt gene Bt gene

34 หลักฐานแสดงถึงปัญหาที่เกี่ยวกับถั่ว เหลืองจีเอ็มโอ

35 ทันทีที่ถั่วเหลืองจีเอ็มโอ ถูกใช้ในสหราชอาณาจักร, การแพ้ถั่วเหลืองสูงขึ้น อย่างรวดเร็วถึง 50%. York Laboratory

36 การทดสอบผิวหนัง Skin prick test “คนไข้คนหนึ่งมีผลทดสอบผิวหนังที่ เป็นบวกกับถั่วเหลืองจีเอ็มโอเท่านั้น” “One patient had a positive skin test result to GMO soybeans only.” Allergy and Asthma Proceedings, 2005

37 สาเหตุที่เป็นไปได้ การผลิตของสารตัวใหม่ที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ Production of a new potential allergen การผลิตของสารตัวใหม่ที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ Production of a new potential allergen การเพิ่มขึ้นของสารตัวเดิมที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ Increase of a known allergen การเพิ่มขึ้นของสารตัวเดิมที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ Increase of a known allergen โปรตีนมีคุณลักษณะของสารที่ทำให้เกิดโรค ภูมิแพ้กุ้งและฝุ่น Protein has properties of known shrimp and dust mite allergens โปรตีนมีคุณลักษณะของสารที่ทำให้เกิดโรค ภูมิแพ้กุ้งและฝุ่น Protein has properties of known shrimp and dust mite allergens การใช้ยาฆ่าวัชพืชที่เพิ่มขึ้น Increase herbicides การใช้ยาฆ่าวัชพืชที่เพิ่มขึ้น Increase herbicides Pancreatic enzymes reduced in mice Pancreatic enzymes reduced in mice

38 ตับของหนูที่เลี้ยงด้วยถั่วเหลืองจีเอ็มโอ เซลล์ เอนไซมส์ และ/หรือ ยีนส์ที่เปลี่ยนไป Altered cells, enzymes, and/or gene expression เซลล์ เอนไซมส์ และ/หรือ ยีนส์ที่เปลี่ยนไป Altered cells, enzymes, and/or gene expression มีกระบวนการเมทาโบลิคที่ สูงขึ้น (แสดงถึงพิษ) Higher metabolic activity (indicates toxic insult) มีกระบวนการเมทาโบลิคที่ สูงขึ้น (แสดงถึงพิษ) Higher metabolic activity (indicates toxic insult)

39 ตับของหนูที่เลี้ยงด้วยถั่ว เหลืองจีเอ็มโอ Control GM-Fed Altered cells, enzymes, and/or gene expression, higher metabolic activity

40 ตับของหนู Hepatocyte Necleoli Control GM-Fed

41 ตับของหนู กลุ่ม Control กลุ่มที่เลี้ยงด้วยถั่วเหลืองจีเอ็ม โอ

42 อัณฑะและลูกของหนูที่เลี้ยงด้วยถั่ง เหลือจีเอ็มโอ เซลล์สเปิร์มอ่อนที่ เปลี่ยนไป Altered young sperm cells เซลล์สเปิร์มอ่อนที่ เปลี่ยนไป Altered young sperm cells ตัวอ่อนมียีนส์ที่เปลี่ยนไป Embryos had altered gene expression ตัวอ่อนมียีนส์ที่เปลี่ยนไป Embryos had altered gene expression

43 GM soy fedControl GM-soy: disturbance of blood stream Control อัณฑะของหนู่

44

45

46

47

48

49 หลักฐานเบื้องต้น ลูกหนูไม่ตั้งครรภ์ Rat offspring did not conceive

50 เมื่อโรงงานอาหารสัตว์ทั้งหมดใน รัสเซียใช้ถั่วเหลืองจีเอ็มโอ, อัตราการตายในทารกของหนู ทั้งหมดเป็น 55.3% When the entire Russian facility began using GM soy-based feed, infant mortality for all rats become 55.3%.

51 แล้วถ้าพืชจีเอ็มโอแย่อย่างนี้, ทำไมเราจึงไม่เห็นปัญหามากกว่า นี้ If GM crops are so bad, why don’t we see more problems?

52 L-tryptophan produced by GM bacteria ฆ่าคนประมาณ 100 และทำให้ 5,000-10,000 ไม่สบาย

53 โรคระบาดถูกค้นพบเพราะว่าโรคนี้ The epidemic was discovered because the disease 1.เป็นโรคใหม่ที่มีอาการเฉพาะ Was new, with unique symptoms 2.รุนแรงสาหัส Acute 3.เป็นอย่างรวดเร็ว Came on quickly

54 การประเมินผลปัจจุบัน ไม่มีการตรวจติดตามหลังการขาย No post- marketing surveillance ไม่มีการตรวจติดตามหลังการขาย No post- marketing surveillance ไม่มีการทดสอบทางการแพทย์ในมนุษย์ No human clinical trials ไม่มีการทดสอบทางการแพทย์ในมนุษย์ No human clinical trials ไม่มีการประเมินผลที่เหมาะสมในการ เปลี่ยนแปลงของพืชหรือผลกระทบ No proper evaluation of plant changes or effects ไม่มีการประเมินผลที่เหมาะสมในการ เปลี่ยนแปลงของพืชหรือผลกระทบ No proper evaluation of plant changes or effects

55 การประเมินผลปัจจุบัน อนุมัติโดยอิงจาก Approvals based on อนุมัติโดยอิงจาก Approvals based on การศึกษาของอุตสาหกรรมจีเอ็มโอที่ผิวเผิน และ “ใช้อุบาย” Superficial and “rigged” industry studies การศึกษาของอุตสาหกรรมจีเอ็มโอที่ผิวเผิน และ “ใช้อุบาย” Superficial and “rigged” industry studies สมมติฐานที่ยังไม่มีการพิสูจน์หรือทดสอบ Disproved or untested assumptions สมมติฐานที่ยังไม่มีการพิสูจน์หรือทดสอบ Disproved or untested assumptions

56 สามารถแลกความได้เปรียบ ทางเศรษฐกิจกับความเสี่ยง ทางสุขภาพได้หรือไม่? Do the Economic Advantages Justify the Health Risks?

57 ผลกระทบในอเมริกาเหนือ ตลาดปิด Closed markets ตลาดปิด Closed markets ราคาตกต่ำ Lower prices ราคาตกต่ำ Lower prices การอุดหนุนเพิ่มขึ้น Increased subsidies การอุดหนุนเพิ่มขึ้น Increased subsidies ผลผลิตเฉลี่ยลดลง Decreased average yield ผลผลิตเฉลี่ยลดลง Decreased average yield การปนเปื้อน Contamination การปนเปื้อน Contamination เกษตรกรได้กำไรลดลง Decreased farmer profit เกษตรกรได้กำไรลดลง Decreased farmer profit ความเสียหายเกิดขึ้นกับเกษตรกรที่ไม่ปลูกพืช จีเอ็มโอ Losses for non-GM farmers ความเสียหายเกิดขึ้นกับเกษตรกรที่ไม่ปลูกพืช จีเอ็มโอ Losses for non-GM farmers

58 Source: Canadian Farmers Union Statistics ex Statistics Canada GM adopted Canadian Net Farm Income Subsidies Zero Net Income 2004: $4.9billion

59 info@ResponsibleTechnology.org www.SeedsOfDeception.comwww.ResponsibleTechnology.org1.641.209.1765


ดาวน์โหลด ppt ความเสี่ยงที่ถูกบันทึกไว้ของอาหาร จีเอ็มโอ By Jeffrey Smith เจฟฟรี่ สมิทธ์ ผู้อำนวยการ Institute for Responsible Technology ผู้เขียนหนังสือ Genetic Roulette.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google