งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

How to success your PG degree ? Mitchai CHONGCHEAWCHAMNAN “ ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เปนกิจที่หนึ่ง ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "How to success your PG degree ? Mitchai CHONGCHEAWCHAMNAN “ ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เปนกิจที่หนึ่ง ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 How to success your PG degree ? Mitchai CHONGCHEAWCHAMNAN “ ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เปนกิจที่หนึ่ง ”

2

3 Strengths

4 Your idol ??

5 ที่มา http://www.dubaivacationtrips.com Your house ?

6 Your couple ??

7 หากต้องเดินทางไปยังที่ไม่เคย ไปมาก่อน ต้องทำอย่างไร ? วางแผนลงมือประเมินปรับปรุง

8 วิเคราะห์ SWOT เพื่อประเมิน ตนเอง ตัวเรา นอกตัวเรา

9 Should honest to your gut

10 เกณฑ์การจบ ความรู้ ความสามารถ 1) แต้มสะสมเฉลี่ยของทุก รายวิชา 3.00 ขึ้นไป ( เต็ม 4) 2) สอบความรู้ความสามารถ ทางภาษาอังกฤษผ่านหรือลงเรียนครบ 3) มีบทความวิจัยที่นำเสนอใน ประชุมวิชาการระดับชาติอย่างน้อย 1 บทความ ทักษะอื่นๆ การทำงานอิสระและทำงานร่วมกับ ผู้อื่น ความรับผิดชอบ

11 เมื่อพร้อมก็ดำเนินการ ตามวัฏจักรนี้ วางแผนลงมือประเมินปรับปรุง

12  ชอบและ ใช่ สิ่งที่เราควรยึด มั่น …  ขยัน  สม่ำเสมอ  มุ่งมั่น จริงจัง

13 และต้องไม่ลืม ว่า ….


ดาวน์โหลด ppt How to success your PG degree ? Mitchai CHONGCHEAWCHAMNAN “ ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เปนกิจที่หนึ่ง ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google