งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Umbilical cord prolapsed Dr.Pramote Srikaew MD. Dip. Thai Broad OB-GYN Dip. Thai Broad Preventive Medicine.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Umbilical cord prolapsed Dr.Pramote Srikaew MD. Dip. Thai Broad OB-GYN Dip. Thai Broad Preventive Medicine."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Umbilical cord prolapsed Dr.Pramote Srikaew MD. Dip. Thai Broad OB-GYN Dip. Thai Broad Preventive Medicine

2 Umbilical cord prolapsed

3 UCP Overt cord prolapse 1:1000 live births 15% in footling breech 20% in transverse lie Occult cord prolapse 50% of Abnormal FH pattern Cord(Funic) presentation

4 Risk Factors ปัจจัยทั่วไป ของมารดา และทารก ที่ทำให้ส่วน นำไม่ Fix ก่อน rupture membrane –Multiparity –Low birth weight –Prematurity –Fetal congenital anomalies –Breech presentation –Malpresentation, transverse, oblique, unstable lie –Polyhydramnios –Low placenta

5 Position related cord prolapsed

6 Risk factors Procedure related - การเจาะถุงน้ำคร่ำ ( artificial rupture of membrane) - การหมุนเปลี่ยนท่าทารกทางหน้าท้อง (ext. ceph. Version) - การหมุนเปลี่ยนท่าทารกในโพรงมดลูก (int. ceph. Version) - การหมุนศีรษะทารก (menaul rotation of fetal head) - การใส่น้ำคร่ำ หรือ การเจาะน้ำคร่ำ ออก ( amnioinfusion or amnioreduction)

7 การป้องกัน ค้นหาปัจจัยเสี่ยง ไม่เจาะน้ำคร่ำถ้าส่วนนำยังอยู่สูง

8 ลักษณะทางคลินิก และ การ วินิจฉัย พบ severe, prolong fetal bradycardia หรือ moderated to severe variable deceleration ตรวจภายในพบสายสะดือ หรือ pulsating cord เห็นสายสะดือออกมาจากช่องคลอด อาจพบ early DC ใน occult UCP

9 Variable DC in Cord prolapsed

10 การดูแลรักษา การดันส่วนนำของทารกขึ้น (Elevated of the presentation) ป้องกัน mechanical vascular occlusion Manual elevation ใช้สองนิ้วสอดใน ช่องคลอด แล้วดันส่วนนำขึ้นด้านบน แล้วทำ continuous suprapubic pressure จะเอามือออกเมื่อจะคลอด Bladder filling ใส่สายสวนปัสสาวะแล้ว ใส่น้ำเกลือ 500-750 mL แล้วหนีบสาย ไว้ จัดผู้ป่วยในท่า Trendelenburg position ใช้ในกรณี ต้อง refer หรือ เตรียม C/S นาน

11 การดูแลรักษา Materanal Posiotion: Knee – chest position หรือ head –down tilt หรือ exaggernerated Sim s position การให้ยาคลายการหดรัดตัวของ มดลูก (tocolytic) turbutaline 0.25 mg subcutaneously ใช้ใน กรณีที่รอคลอดนาน หรือ ส่งต่อ การดันสายสะดือ (Funic reduction) ยังถกเถียงกันอยู่ ไม่ แนะนำ

12 Knee chest position

13 Exaggerated Sim’s position

14 สรุปขั้นตอนการดูแล prolapsed cord Overt prolapse จัดท่า knee chest position ( นอนคว่ำหน้า เข่างอ ใต้ศอก ก้นสูง ) หรือนอนตะแคงศีรษะต่ำ ก้น สูง หลีกเลี่ยงการแตะต้องสายสะดือ เพราะอาจ ทำให้เกิด vasospasm ให้ oxygen หยุด oxytocin ถ้ามี ให้คำอธิบายแก่ผู้ป่วยและญาติ ติดตาม บันทึก เสียงหัวใจทารกในครรภ์

15 การดูแลรักษา Overt UCP ผ่าตัดคลอดเร็วที่สุด ฉีด terbutaline 0.25 mg SC. การคลอดทางช่องคลอดเพียงกรณีเดียว คือ ปากมดลูกเปิดหมด ส่วนนำอยู่ต่ำ ประเมินแล้ว คลอดทางช่องคลอดได้เร็ว กว่าผ่าตัดคลอด คลอดโดย vacuum extraction หรือ Forceps extraction เตรียม neonatal resuscitation ถ้าลูกเสียชีวิต ให้คลอดทางช่องคลอด

16 Vacuum extraction in cord prolapsed


ดาวน์โหลด ppt Umbilical cord prolapsed Dr.Pramote Srikaew MD. Dip. Thai Broad OB-GYN Dip. Thai Broad Preventive Medicine.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google