งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฉีดสีเข้าช่องไขสันหลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฉีดสีเข้าช่องไขสันหลัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฉีดสีเข้าช่องไขสันหลัง
หมายถึงการฉีดน้ำยาซึ่งเป็นสารทึบแสงรังสีเข้าไปในช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง ซึ่ง ที่อยู่ของน้ำไขสันหลังแล้วถ่ายภาพเอกซเรย์ออกมาเพื่อตรวจหาบริเวณที่มีการกดทับของไขสันหลังหรือรากประสาท มักทำในรายที่มีการเคลื่อนตัวของหมอนรองกระดูกสันหลัง หรือโพรงกระดูกสันหลังแคบ

2 ถ้าท่านมีประวัติ.. ให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือแพทย์ - แพ้อาหารทะเล
การปฏิบัติตัวก่อนทำ ถ้าท่านมีประวัติ.. ให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือแพทย์ - แพ้อาหารทะเล - ประวัติการเกิดอาการชัก ก่อนการตรวจ 1 วัน ให้ดื่มน้ำมากๆประมาณ 10 แก้ว ใ นรายที่ได้รับการฉีดสีในช่วงบ่าย ไม่ควรรับประทานอาหารกลางวันในปริมาณที่มาก

3 วิธีการทำและการปฎิบัติตัวขณะทำ
การฉีดสีจะทำในห้องที่เตรียมไว้โดยเฉพาะ ซึ่งอยู่ในหน่วยรังสีวิทยา เริ่มต้นทำให้อยู่ในท่าตะแคงงอเข่า ก้มศีรษะ เมื่อฉีดสีเข้าไปแล้วขณะที่ถ่ายภาพเอกซเรย์จะมีการเปลี่ยนท่าไปหลายๆท่า ขณะฉีดสีจะถ่ายภาพเอกซเรย์ไม่ควรออกแรงขยับตัว หรือเคลื่อนไหวใดๆ เพราะจะทำให้ตัวยากระจายเร็วเกินไป ทำให้ได้ภาพเอกซเรย์ที่ไม่ชัดเจน ระยะเวลาทำทั้งหมดประมาณ 1 ชั่วโมง

4 การปฏิบัติตัวหลังทำ 1. ใน 8 ชั่วโมงแรก จะจัดให้นอนหัวสูง 30 องศา
เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำยาไหลเข้าไประคายเคืองในสมอง 2.เมื่อครบ 8 ชั่วโมงให้นอนราบ จนครบ 24 ชั่วโมง ระยะนี้ให้ลุกเข้าห้องน้ำได้ และกลับมานอนต่อ 3.ให้ดื่มน้ำมากๆประมาณชั่วโมงละ 1 แก้ว เพื่อช่วยเจือจางน้ำยาและทำให้ถูกขับออกมาท่งไตได้เร็วขึ้น ไม่ตกค้างในร่างกาย 4.รับประทานอาหารได้ตามปกติ ในรายที่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียนมากแพทย์ อาจให้น้ำเกลือ 5.ถ้ามีอาการปวด ให้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อขอยาแก้ปวด

5 6.ถ้ามีอาการผิดปกติดังต่อไปนี้ให้รีบแจ้งแก่เจ้าหน้าที่
* มีอาการชักกระตุก หรือเกร็ง * มีอาการชาและอ่อนแรงของขามากกว่าก่อนทำ * มีอาการปวดศีรษะ * มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน *ปัสสาวะไม่ออกภายใน 8 ชั่วโมง * มีการรั่วซึมของเลือด หรือน้ำไขสันหลังบริเวณที่แทงเข็ม


ดาวน์โหลด ppt การฉีดสีเข้าช่องไขสันหลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google