งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการประเมินกองทุนฯ ปี 2555 จ.หนองบัวลำภู แยกรายอำเภอ (แห่ง)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการประเมินกองทุนฯ ปี 2555 จ.หนองบัวลำภู แยกรายอำเภอ (แห่ง)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการประเมินกองทุนฯ ปี 2555 จ.หนองบัวลำภู แยกรายอำเภอ (แห่ง)
ทั้งหมด ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ไม่ผ่านเกณฑ์ เมือง 17 11 64.71 6 35.29 นากลาง 10 8 80.00 2 20.00 โนนสัง 5 45.45 54.55 ศรีบุญเรือง 14 9 64.29 35.71 สุวรรณฯ 4 44.44 55.56 นาวัง 83.33 1 16.67 รวม 67 42 62.69 25 37.31 หมายเหตุ : - กองทุนฯ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ สปสช. จะชะลอการสนับสนุนงบประมาณปี 2556 - ข้อมูลจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี - สาเหตุไม่ผ่านเกณฑ์ ขาดการบันทึกรายงานผลการดำเนินกิจกรรมผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือ บันทึกข้อมูลยังไม่สมบูรณ์

2 อปท.ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สนับสนุนงบประมาณต่อเนื่อง อำเภอเมือง
ชื่อ อปท. สาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์ อปท. สมทบ ปี 2555 การบันทึกรายงาน 1 อบต.หนองสวรรค์ 0.00 ไม่บันทึกรายงาน 2 ทต.นามะเฟือง 80,000.00 3 อบต.โนนขมิ้น บันทึกรายงาน 4 อบต.กุดจิก 120,000.00 5 อบต.ป่าไม้งาม 91,836.00 6 ทต.นาคำไฮ 150,000.00 กลับหน้าหลัก

3 อปท.ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สนับสนุนงบประมาณต่อเนื่อง อำเภอนากลาง
ชื่อ อปท. สาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์ อปท. สมทบ ปี 2555 การบันทึกรายงาน 1 อบต.โนนเมือง 0.00 บันทึกรายงาน 2 อบต.ดงสวรรค์ กลับหน้าหลัก

4 อปท.ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สนับสนุนงบประมาณต่อเนื่อง อำเภอโนนสัง
ชื่อ อปท. สาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์ อปท. สมทบ ปี 2555 การบันทึกรายงาน 1 อบต.ปางกู่ 0.00 ไม่บันทึกรายงาน 2 อบต.บ้านถิ่น 46,500.00 3 อบต.กุดดู่ บันทึกรายงาน 4 อบต.โนนเมือง 5 อบต.นิคมพัฒนา 6 อบต.โคกใหญ่ กลับหน้าหลัก

5 อปท.ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สนับสนุนงบประมาณต่อเนื่อง อำเภอศรีบุญเรือง
ชื่อ อปท. สาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์ อปท. สมทบ ปี 2555 การบันทึกรายงาน 1 ทต.โนนสูงเปลือย 102,920.00 ไม่บันทึกรายงาน 2 อบต.กุดสะเทียน 0.00 บันทึกรายงาน 3 อบต.หนองกุงแก้ว 86,640.00 4 อบต.ทรายทอง 100,000.00 5 อบต.โนนม่วง กลับหน้าหลัก

6 อปท.ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สนับสนุนงบประมาณต่อเนื่อง อำเภอสุวรรณคูหา
ชื่อ อปท. สาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์ อปท. สมทบ ปี 2555 การบันทึกรายงาน 1 อบต.กุดผึ้ง 0.00 ไม่บันทึกรายงาน 2 ทต.นาด่าน 3 ทต.สุวรรณคูหา 200,000.00 4 อบต.บ้านโคก 5 ทต.บุญทัน กลับหน้าหลัก

7 อปท.ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สนับสนุนงบประมาณต่อเนื่อง อำเภอนาวัง
ชื่อ อปท. สาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์ อปท. สมทบ ปี 2555 การบันทึกรายงาน 1 อบต.วังปลาป้อม 70,000.00 ไม่บันทึกรายงาน กลับหน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการประเมินกองทุนฯ ปี 2555 จ.หนองบัวลำภู แยกรายอำเภอ (แห่ง)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google