งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการประเมินกองทุนฯ ปี 2555 จ. หนองบัวลำภู แยกรายอำเภอ ( แห่ง ) อำเภอทั้งหมดผ่าน เกณฑ์ ร้อย ละ ไม่ผ่าน เกณฑ์ ร้อยละ เมือง 171164.71635.29 นากลาง 10880.00220.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการประเมินกองทุนฯ ปี 2555 จ. หนองบัวลำภู แยกรายอำเภอ ( แห่ง ) อำเภอทั้งหมดผ่าน เกณฑ์ ร้อย ละ ไม่ผ่าน เกณฑ์ ร้อยละ เมือง 171164.71635.29 นากลาง 10880.00220.00."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการประเมินกองทุนฯ ปี 2555 จ. หนองบัวลำภู แยกรายอำเภอ ( แห่ง ) อำเภอทั้งหมดผ่าน เกณฑ์ ร้อย ละ ไม่ผ่าน เกณฑ์ ร้อยละ เมือง 171164.71635.29 นากลาง 10880.00220.00 โนนสัง 11545.45654.55 ศรีบุญ เรือง 14964.29535.71 สุวรรณฯ 9444.44555.56 นาวัง 6583.33116.67 รวม 674262.692537.31 หมายเหตุ : - กองทุนฯ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ สปสช. จะชะลอการสนับสนุนงบประมาณปี 2556 - ข้อมูลจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี - สาเหตุไม่ผ่านเกณฑ์ ขาดการบันทึกรายงานผลการดำเนินกิจกรรมผ่านหน้า เว็บไซต์ http://tobt.nhso.go.th หรือ บันทึกข้อมูลยังไม่สมบูรณ์

2 อปท. ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สนับสนุน งบประมาณต่อเนื่อง อำเภอเมือง ที่ชื่อ อปท. สาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์ อปท. สมทบ ปี 2555 การบันทึก รายงาน 1 อบต. หนอง สวรรค์ 0.00 ไม่บันทึก รายงาน 2 ทต. นามะเฟือง 80,000.00 ไม่บันทึก รายงาน 3 อบต. โนนขมิ้น 0.00 บันทึกรายงาน 4 อบต. กุดจิก 120,000.00 ไม่บันทึก รายงาน 5 อบต. ป่าไม้งาม 91,836.00 ไม่บันทึก รายงาน 6 ทต. นาคำไฮ 150,000.00 ไม่บันทึก รายงาน กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

3 อปท. ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สนับสนุน งบประมาณต่อเนื่อง อำเภอนากลาง ที่ชื่อ อปท. สาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์ อปท. สมทบ ปี 2555 การบันทึก รายงาน 1 อบต. โนนเมือง 0.00 บันทึกรายงาน 2 อบต. ดงสวรรค์ 0.00 บันทึกรายงาน กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

4 อปท. ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สนับสนุน งบประมาณต่อเนื่อง อำเภอโนนสัง ที่ชื่อ อปท. สาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์ อปท. สมทบ ปี 2555 การบันทึก รายงาน 1 อบต. ปางกู่ 0.00 ไม่บันทึก รายงาน 2 อบต. บ้านถิ่น 46,500.00 ไม่บันทึก รายงาน 3 อบต. กุดดู่ 0.00 บันทึกรายงาน 4 อบต. โนนเมือง 0.00 ไม่บันทึก รายงาน 5 อบต. นิคมพัฒนา 0.00 ไม่บันทึก รายงาน 6 อบต. โคกใหญ่ 0.00 ไม่บันทึก รายงาน กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

5 อปท. ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สนับสนุน งบประมาณต่อเนื่อง อำเภอศรีบุญเรือง ที่ชื่อ อปท. สาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์ อปท. สมทบ ปี 2555 การบันทึก รายงาน 1 ทต. โนนสูง เปลือย 102,920.00 ไม่บันทึก รายงาน 2 อบต. กุดสะเทียน 0.00 บันทึกรายงาน 3 อบต. หนองกุง แก้ว 86,640.00 ไม่บันทึก รายงาน 4 อบต. ทรายทอง 100,000.00 ไม่บันทึก รายงาน 5 อบต. โนนม่วง 0.00 ไม่บันทึก รายงาน กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

6 อปท. ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สนับสนุน งบประมาณต่อเนื่อง อำเภอสุวรรณคูหา ที่ชื่อ อปท. สาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์ อปท. สมทบ ปี 2555 การบันทึก รายงาน 1 อบต. กุดผึ้ง 0.00 ไม่บันทึก รายงาน 2 ทต. นาด่าน 0.00 ไม่บันทึก รายงาน 3 ทต. สุวรรณคูหา 200,000.00 ไม่บันทึก รายงาน 4 อบต. บ้านโคก 0.00 ไม่บันทึก รายงาน 5 ทต. บุญทัน 0.00 ไม่บันทึก รายงาน กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

7 อปท. ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สนับสนุน งบประมาณต่อเนื่อง อำเภอนาวัง ที่ชื่อ อปท. สาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์ อปท. สมทบ ปี 2555 การบันทึก รายงาน 1 อบต. วังปลา ป้อม 70,000.00 ไม่บันทึก รายงาน กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการประเมินกองทุนฯ ปี 2555 จ. หนองบัวลำภู แยกรายอำเภอ ( แห่ง ) อำเภอทั้งหมดผ่าน เกณฑ์ ร้อย ละ ไม่ผ่าน เกณฑ์ ร้อยละ เมือง 171164.71635.29 นากลาง 10880.00220.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google