งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การออกแบบระบบ การประเมินทางเลือกซอฟท์แวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การออกแบบระบบ การประเมินทางเลือกซอฟท์แวร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การออกแบบระบบ การประเมินทางเลือกซอฟท์แวร์ การพัฒนาซอฟท์แวร์ใช้เอง การซื้อซอฟท์แวร์สำเร็จ การปรับซอฟท์แวร์สำเร็จ ทางเลือกอื่นๆ

2 การพัฒนาซอฟท์แวร์ใช้เอง
ความพอใจสำหรับธุรกิจที่ไม่เหมือนใคร เกิดความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทางธุรกิจและ นโยบายน้อยที่สุด สามารถกระทำตามข้อบังคับของระบบงานเดิม สามารถกระทำตามข้อบังคับของเทคโนโลยีเดิม เป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร

3 การซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ต้นทุนต่ำ ใช้เวลาในการติดตั้งน้อย ได้รับการพิสูจน์ความน่าเชื่อถือและการวัดเปรียบสมรรถนะ ใช้เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคน้อย การอัพเกรดในอนาคตกระทำโดยผู้ขาย ได้ธุรกิจอื่นเป็นแหล่งทรัพยากร

4 การปรับซอฟต์แวร์สำเร็จ
ทำได้ 3 วิธี ซื้อซอฟต์แวร์พื้นฐานที่ผู้ขายมีการปรับเปลี่ยนให้ตามความต้องการ เจรจากับผู้ขายเพื่อให้ดำเนินการตามที่ต้องการ ซื้อซอฟต์แวร์มาปรับเปลี่ยนเองตามความต้องการ

5 ทางเลือกของซอฟต์แวร์อื่นๆ
ผู้ให้บริการระบบประยุกต์ (Application service providers – ASP) การใช้บริการจากภายนอกองค์กร (Outsourcing) ระบบประยุกต์ผู้ใช้ ถูกสร้างขึ้นมาใช้งานจากซอฟต์แวร์ มาตรฐาน

6 บริษัทอาจเลือกการพัฒนาระบบใช้เอง หรือเลือกการซื้อซอฟท์แวร์สำเร็จที่พัฒนาไว้แล้ว หรือเลือกซอฟท์แวร์ที่พัฒนาตามคำสั่ง

7 ขั้นตอนในการจัดซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จ
ขั้นที่ 1 : ประเมินความต้องการของระบบสารสนเทศ ขั้นที่ 2 : กำหนดหาผู้ขายซอฟต์แวร์ ขั้นที่ 3 : ประเมินทางเลือกต่างๆ ของซอฟต์แวร์สำเร็จ ขั้นที่ 4 : การซื้อซอฟต์แวร์ ขั้นที่ 5 : การติดตั้งระบบ

8 การนำเสนอต่อฝ่ายบริหาร
สรุปความคิดโดยทั่วไปของความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ เบื้องต้นของโครงการ สรุปทางเลือกต่างๆ ที่มีความเป็นไปได้ อธิบายเหตุผลในการพิจารณาตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง ให้เวลาในการอภิปรายถามตอบคำถาม รับมติการตัดสินขั้นสุดท้ายจากฝ่ายบริหาร

9 งานที่ต้องทำต่อไป อาจเป็น
พัฒนาระบบขึ้นเอง ปรับระบบงานที่ใช้งานอยู่ ซื้อหรือสั่งปรับปรุงซอฟต์แวร์ หาข้อมูลเพิ่มเติม หยุดการดำเนินงานทั้งหมด

10 ต้นแบบ เป็นงานที่ออกแบบในส่วนของระบบสารสนเทศที่ต้องการทำ ในช่วงแรกอย่างหยาบๆ เมื่อใกล้จะเป็นต้นแบบ ต้นแบบเกี่ยวข้องกับการทำซ้ำของการวิเคราะห์ การออกแบบ การสร้างแบบจำลอง และการทดสอบ ผลผลิตสุดท้ายของต้นแบบระบบ คือ คุณลักษณะที่สมบูรณ์ของแบบจำลองที่ใช้งานได้ ผลผลิตขั้นสุดท้ายของการออกแบบต้นแบบ คือ การได้รับยอมรับจากผู้ใช้

11

12 เครื่องมือการทำต้นแบบ
สิ่งแวดล้อมยุคที่ 4 มีการจัดเตรียมโครงงานสำหรับการพัฒนาซอฟท์แวร์ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

13 การใช้สัญลักษณ์มาตรฐานของ ANSI

14 ตัวอย่างการสร้างรหัส

15 รหัสตรวจสอบตนเอง (Self-checking Codes)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การออกแบบระบบ การประเมินทางเลือกซอฟท์แวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google