งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา www.v-cop.net
การเข้าใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

2 ขั้นตอนการใช้ระบบ 1.เข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา 2.คลิกเมนู นักศึกษาปรับปรุง Resume และหางาน 3.กรณีที่นักศึกษามีรหัสเข้าใช้งานระบบแล้ว สามารถ Login ได้ทันที หากนักศึกษายังไม่มีรหัสเข้าใช้งาน และเข้าใช้งานครั้งแรก ให้กรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบการลงทะเบียนก่อน 4.เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถเลือกใช้บริการต่าง ๆ จากระบบได้แก่ บันทึก/แก้ไขข้อมูลส่วนตัว (Resume) , ค้นหาข้อมูลสถานประกอบการ, การฝึกงาน, ตำแหน่งงาน และสมัครงาน, ดูรายงานการสมัครงานและการติดต่อจากสถานประกอบการ

3 การเข้าใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1.เข้าอินเทอร์เน็ต และใส่ Url ในช่อง Address ดังนี้ 2.จะปรากฏหน้าเว็บไซต์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

4 การเข้าใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3.คลิกปุ่ม นักศึกษาปรับปรุง Resume เพื่อเข้าสู่ระบบ 4.นักเรียนนักศึกษาที่มี username และ password อยู่แล้ว ให้ทำการ Login เข้าใช้งานได้โดยตรงที่ เมนูสำหรับคนหางานเข้าระบบ

5 การเข้าใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5.กรณีที่นักเรียนนักศึกษาเข้าใช้งานครั้งแรก ไม่มี หรือลืม username และ password ให้กรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบการลงทะเบียนก่อน ดังนี้ คลิกเข้าไป

6 การเข้าใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เลือกจังหวัดที่สถานศึกษาตั้งอยู่ เลือกสถาบันการศึกษา กรอกรหัสประจำตัวนักศึกษา 10 หลัก กรอกเลขที่ตามบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก กรอก วัน/เดือน/ปีเกิด ของนักเรียน นักศึกษา คลิกปุ่ม ตกลง คลิกปุ่ม Login เข้าสู่ระบบ

7 การเข้าใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกำหนดสถานะปัจจุบันของนักเรียน นักศึกษา หากข้อมูลนักศึกษาไม่มีอยู่ในระบบ ระบบจะตอบรับดังนี้ คลิกเลือกกำหนดสถานะ และคลิกปุ่ม บันทึก/แก้ไขข้อมูล ทางเทคนิค

8 การเข้าใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
การบันทึกและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา ดังนี้ ให้นักศึกษากรอก username และ password คลิกเลือก แก้ไขประวัติ Resume

9 การเข้าใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
การกำหนดสถานการณ์เปิดเผยข้อมูล 1.ข้อมูลส่วนตัว คลิกเลือกรายการ ยินยอม เพื่อให้สถานประกอบการ มองเห็นข้อมูลของเรา คลิกปุ่ม บันทึก/แก้ไข ข้อมูลส่วนตัว

10 การเข้าใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
2.ข้อมูลการติดต่อ 3.ข้อมูลทั่วไป คลิกปุ่ม บันทึก/แก้ไข ข้อมูลการติดต่อ คลิกปุ่ม บันทึก/แก้ไข ข้อมูลทั่วไป

11 การเข้าใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
4.ประวัติการศึกษา 5.ประวัติการทำงาน คลิกปุ่ม บันทึก/แก้ไข ประวัติการศึกษา

12 การเข้าใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
6.ประวัติการฝึกอบรม(สำหรับบันทึกประวัติการฝึกงาน) คลิกปุ่ม บันทึก/แก้ไข ประวัติการฝึกอบรม

13 การเข้าใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
7.ความสามารถทางภาษา และความสามารถอื่นๆ คลิกปุ่ม บันทึก/แก้ไข ความสามารถทางภาษา

14 การเข้าใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
8.เกียรติประวัติ/ผลงาน คลิกปุ่ม บันทึก/แก้ไข เกียรติประวัติ/ผลงาน

15 การเข้าใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
การแนบรูปถ่าย ทำดังนี้ 1.คลิกเลือกรายการ แนบรูปถ่าย 2.จะปรากฏหน้าต่างให้ดำเนินการแนบรูปถ่ายขึ้นมา

16 การเข้าใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
การแนบรูปถ่าย ทำดังนี้ 3.คลิกปุ่ม Browse เพื่อเลือกไฟล์รูปภาพ 4.คลิกเลือกรูปถ่ายตัวนักศึกษา (รูปภาพต้องเป็น .jpg หรือ .gif เท่านั้น และมีขนาดกว้าง 100 pixel ยาว 120 pixel ความจุขนาดรูปไม่เกิน 25 kb) 5.เมื่อเลือกภาพได้แล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก

17 การเข้าใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
การแสดงผล Resume / และการพิมพ์ประวัติ ดังนี้ 1.คลิกเลือกรายการ แสดงผล Resume 2.จะปรากฏหน้าต่างแสดงรายละเอียดประวัติ (Resume) ตามที่กรอกไว้ขึ้นมาให้

18 การเข้าใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
การแสดงผล Resume / และการพิมพ์ประวัติ ดังนี้

19 การเข้าใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
การแสดงผล Resume / และการพิมพ์ประวัติ ดังนี้ 3.ตรวจสอบข้อมูล หากมีข้อผิดพลาดสามารถกลับไปแก้ไขใหม่ได้ 4.คลิกปุ่ม เพื่อพิมพ์ประวัติออกทางเครื่องพิมพ์

20 การเข้าใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
การแสดงผล Resume / และการพิมพ์ประวัติ ดังนี้ ตัวอย่าง Resume

21 ผู้ใช้ร่วมคิด ผู้ผลิตร่วมกำหนด


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google