งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา www.v-cop.net การเข้าใช้งานระบบศูนย์ กำลังคนอาชีวศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา www.v-cop.net การเข้าใช้งานระบบศูนย์ กำลังคนอาชีวศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา www.v-cop.net การเข้าใช้งานระบบศูนย์ กำลังคนอาชีวศึกษา

2 ขั้นตอนการใช้ระบบ 1. เข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา www.v-cop.net www.v-cop.net 2. คลิกเมนู นักศึกษาปรับปรุง Resume และหางาน 3. กรณีที่นักศึกษามีรหัสเข้าใช้งานระบบ แล้ว สามารถ Login ได้ทันที หากนักศึกษา ยังไม่มีรหัสเข้าใช้งาน และเข้าใช้งานครั้ง แรก ให้กรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบการ ลงทะเบียนก่อน 4. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถ เลือกใช้บริการต่าง ๆ จากระบบได้แก่ บันทึก / แก้ไขข้อมูลส่วนตัว (Resume), ค้นหาข้อมูลสถานประกอบการ, การฝึกงาน, ตำแหน่งงาน และสมัครงาน, ดูรายงานการ สมัครงานและการติดต่อจากสถาน ประกอบการ

3 การเข้าใช้งานระบบศูนย์ กำลังคนอาชีวศึกษา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1. เข้าอินเทอร์เน็ต และใส่ Url ในช่อง Address ดังนี้ http://www.v-cop.net 2. จะปรากฏหน้าเว็บไซต์ศูนย์กำลังคน อาชีวศึกษา

4 การเข้าใช้งานระบบศูนย์ กำลังคนอาชีวศึกษา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3. คลิกปุ่ม นักศึกษาปรับปรุง Resume เพื่อ เข้าสู่ระบบ 4. นักเรียนนักศึกษาที่มี username และ password อยู่แล้ว ให้ทำการ Login เข้าใช้งานได้โดยตรงที่ เมนู สำหรับคนหางานเข้าระบบ

5 การเข้าใช้งานระบบศูนย์ กำลังคนอาชีวศึกษา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5. กรณีที่นักเรียนนักศึกษาเข้าใช้งานครั้ง แรก ไม่มี หรือลืม username และ password ให้กรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบ การลงทะเบียนก่อน ดังนี้ คลิกเข้าไป

6 การเข้าใช้งานระบบศูนย์ กำลังคนอาชีวศึกษา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คลิกปุ่ม ตกลง เลือกจังหวัดที่สถานศึกษาตั้งอยู่ เลือกสถาบันการศึกษา กรอกรหัสประจำตัวนักศึกษา 10 หลัก กรอกเลขที่ตามบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก กรอก วัน / เดือน / ปีเกิด ของนักเรียน นักศึกษา คลิกปุ่ม Login เข้าสู่ระบบ

7 การเข้าใช้งานระบบศูนย์ กำลังคนอาชีวศึกษา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกำหนดสถานะปัจจุบันของนักเรียน นักศึกษา หากข้อมูลนักศึกษาไม่มีอยู่ในระบบ ระบบจะตอบรับดังนี้ คลิกเลือกกำหนดสถานะ และคลิกปุ่ม บันทึก / แก้ไขข้อมูล ทางเทคนิค

8 การเข้าใช้งานระบบศูนย์ กำลังคนอาชีวศึกษา การบันทึกและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา ดังนี้ ให้นักศึกษากรอก username และ password คลิกเลือก แก้ไขประวัติ Resume

9 การเข้าใช้งานระบบศูนย์ กำลังคนอาชีวศึกษา การกำหนดสถานการณ์เปิดเผยข้อมูล 1. ข้อมูลส่วนตัว คลิกเลือกรายการ ยินยอม เพื่อให้สถานประกอบการ มองเห็นข้อมูลของเรา คลิกปุ่ม บันทึก / แก้ไข ข้อมูลส่วนตัว

10 การเข้าใช้งานระบบศูนย์ กำลังคนอาชีวศึกษา 2. ข้อมูลการติดต่อ 3. ข้อมูลทั่วไป คลิกปุ่ม บันทึก / แก้ไข ข้อมูลการติดต่อ คลิกปุ่ม บันทึก / แก้ไข ข้อมูลทั่วไป

11 การเข้าใช้งานระบบศูนย์ กำลังคนอาชีวศึกษา 4. ประวัติการศึกษา 5. ประวัติการทำงาน คลิกปุ่ม บันทึก / แก้ไข ประวัติการศึกษา

12 การเข้าใช้งานระบบศูนย์ กำลังคนอาชีวศึกษา 6. ประวัติการฝึกอบรม ( สำหรับบันทึกประวัติ การฝึกงาน ) คลิกปุ่ม บันทึก / แก้ไข ประวัติการฝึกอบรม

13 การเข้าใช้งานระบบศูนย์ กำลังคนอาชีวศึกษา 7. ความสามารถทางภาษา และ ความสามารถอื่นๆ คลิกปุ่ม บันทึก / แก้ไข ความสามารถทางภาษา

14 การเข้าใช้งานระบบศูนย์ กำลังคนอาชีวศึกษา 8. เกียรติประวัติ / ผลงาน คลิกปุ่ม บันทึก / แก้ไข เกียรติ ประวัติ / ผลงาน

15 การเข้าใช้งานระบบศูนย์ กำลังคนอาชีวศึกษา การแนบรูปถ่าย ทำดังนี้ 1. คลิกเลือกรายการ แนบรูปถ่าย 2. จะปรากฏหน้าต่างให้ดำเนินการแนบรูป ถ่ายขึ้นมา

16 การเข้าใช้งานระบบศูนย์ กำลังคนอาชีวศึกษา การแนบรูปถ่าย ทำดังนี้ 3. คลิกปุ่ม Browse เพื่อเลือกไฟล์รูปภาพ 4. คลิกเลือกรูปถ่ายตัวนักศึกษา ( รูปภาพ ต้องเป็น.jpg หรือ.gif เท่านั้น และมีขนาดกว้าง 100 pixel ยาว 120 pixel ความจุขนาดรูปไม่เกิน 25 kb) 5. เมื่อเลือกภาพได้แล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก

17 การเข้าใช้งานระบบศูนย์ กำลังคนอาชีวศึกษา การแสดงผล Resume / และการพิมพ์ ประวัติ ดังนี้ 1. คลิกเลือกรายการ แสดงผล Resume 2. จะปรากฏหน้าต่างแสดงรายละเอียด ประวัติ (Resume) ตามที่กรอกไว้ขึ้นมาให้

18 การเข้าใช้งานระบบศูนย์ กำลังคนอาชีวศึกษา การแสดงผล Resume / และการพิมพ์ ประวัติ ดังนี้

19 การเข้าใช้งานระบบศูนย์ กำลังคนอาชีวศึกษา การแสดงผล Resume / และการพิมพ์ ประวัติ ดังนี้ 3. ตรวจสอบข้อมูล หากมีข้อผิดพลาด สามารถกลับไปแก้ไขใหม่ได้ 4. คลิกปุ่ม เพื่อพิมพ์ประวัติออกทาง เครื่องพิมพ์

20 การเข้าใช้งานระบบศูนย์ กำลังคนอาชีวศึกษา การแสดงผล Resume / และการพิมพ์ ประวัติ ดังนี้ ตัวอย่าง Resume

21 ผู้ใช้ร่วมคิด ผู้ผลิต ร่วมกำหนด


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา www.v-cop.net การเข้าใช้งานระบบศูนย์ กำลังคนอาชีวศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google