งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุษา เขียวรอด HelpAge International โครงการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านใน ประเทศอาเซียนกับการดูแล ผู้สูงอายุระยะยาว ASEAN Home Care for Older Persons Project.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุษา เขียวรอด HelpAge International โครงการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านใน ประเทศอาเซียนกับการดูแล ผู้สูงอายุระยะยาว ASEAN Home Care for Older Persons Project."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุษา เขียวรอด HelpAge International โครงการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านใน ประเทศอาเซียนกับการดูแล ผู้สูงอายุระยะยาว ASEAN Home Care for Older Persons Project & LCT

2 โครงการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในประเทศอาเซียน HAK, HAI องค์การพัฒนาเอกชนและหน่วยงานรัฐที่ เกี่ยวข้องในประเทศอาเซียน ROK-ASEAN Cooperation Fund คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ ระยะเวลาโครงการ (2003-2006; 2006-2009)

3 แนวทางการดำเนินโครงการ ผู้สูงอายุ อาสาสมัคร บริการ

4 ข้อสังเกตและบทเรียน การใช้อาสาสมัครเป็นที่ยอมรับ – สอดคล้องกับ วัฒนธรรม / เสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับระบบการ สนับสนุนเดิมในชุมชน /cost effective การขยายโครงการโดยรัฐบาลในเวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิบปินส์ บรูไน พม่า ลาว / บรูไน

5 ข้อสังเกตและบทเรียน การใช้องค์การพัฒนาเอกชนเป็นผู้ดำเนินการ ได้รับการ สนับสนุนจากรัฐ และมองว่ามีบทบาทที่สำคัญในการ สนับสนุนความพยายามของรัฐในการดูแลผู้สูงอายุ

6 ข้อสังเกตและบทเรียน อาสามัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ความคาดหวังต่ออาสาสมัคร ค่าตอบแทนอาสาสมัคร อาสาสมัครเป็นใคร * ผู้สูงอายุกับการเป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

7 ข้อสังเกตและบทเรียน การดูแลผู้งอายุในชุมชน / ที่บ้าน โดยครอบครัว ญาติ เพื่อนบ้าน ยังมีสัดส่วนมากกว่า การดูแลอย่างเป็น ทางการ โดยรัฐ / เอกชน - นโยบายของรัฐ - ความต้องการของผู้สูงอายุ - ความสามารในการเข้าถึงบริการ ( แพง ไม่มีบริการ ) อาจเป็นปัจจัยเงื่อนไขทำให้ไม่เห็นความจำเป็นในการ พัฒนานโยบาย บริการโดยภาครัฐ และเอกชน ( เช่น ความจำเป็นการศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ ) ความจำเป็นที่จะต้องมีความสมดุลย์ระหว่าง 2 แนวทาง

8 ข้อสังเกตและบทเรียน นโยบาย แนวทาง การบริการ การดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน มีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนไปตาม ความ เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรฐกิจ - เกาหลี กำลังจะเปลี่ยนไปเป็นแบบการประกัน เช่นเดียวกับสุขภาพ

9

10 HelpAge International HelpAge International has a vision of a world in which all older people fulfil their potential to lead dignified, healthy and secure lives. HelpAge International is a global network striving for the rights of disadvantaged older people to economic and physical security; healthcare and social services; and support in their caregiving role across the generations. www.helpage.org

11 Network activities in Asia/Pacific Last updated: March 2007

12 Scope of HelpAge International work Social protection- social pension Health-Home and Community Care HIV/AIDS Sustaining a livelihood in old age Emergencies Discrimination and abuse The network and partnerships

13 What HelpAge International does? Home and Community Care Working with HAK in implementing volunteer-based home care programme in 10 ASEAN countries Promoting home and community care beyond ASEAN Home Care Project in promoting of the elderly’s wellbeing and community participation towards healthy ageing

14 Integration of home care approach in other community-based programmes Tsunami project in Indonesia HIV/AIDS project in Vietnam Health and livelihood project in Laos

15 Building capacity Facilitate participation of ASEAN Home Care project partner in OPA training in Cambodia

16 Training of network members in South Asia

17 Awareness raising and advocacy Presentation on a home care approach for older people at UNESCAP Expert Meeting

18 APRDC Newsletter -Newsage Asia Sponsor A Granny Programme newsletter HAI’s website HAI’s regional conference

19 Future plan Continuation of current efforts Research in Bangladesh (coping strategies of frail OP and analyse and summarise current related policies and programmes) Seek funding to replicate Home Care approach in South Asia

20

21 www.helpage.org


ดาวน์โหลด ppt อุษา เขียวรอด HelpAge International โครงการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านใน ประเทศอาเซียนกับการดูแล ผู้สูงอายุระยะยาว ASEAN Home Care for Older Persons Project.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google