งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Development Communication Theory Large-scale / dependency com - modernistic - top-down flow/ vertical com - change agent - powerful media - persuasion.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Development Communication Theory Large-scale / dependency com - modernistic - top-down flow/ vertical com - change agent - powerful media - persuasion."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Development Communication Theory Large-scale / dependency com - modernistic - top-down flow/ vertical com - change agent - powerful media - persuasion Alternative com/ grass root media - localised - community-based - participatory com - bottom-up approach/ horizontal com - share meanings Social marketing communication -advocacy com - message strategy/ mixed media - people’s participation - media exposure - impact/effect study - mass media’s role/ function - media culture - media audience - media policy - media representations

2 การสื่อสาร เพื่อ สุขภาพ ด้วย การตลาด เพื่อสังคม เครือข่ายการสื่อสาร advocacy เงื่อนไข การใช้ ผลที่เกิดขึ้น ปัจเจ ก กลุ่ม ชุมชน เครือข่าย ระดับกว้าง กำหนดเป้าหมาย / กลุ่มเป้าหมาย สำรวจบริบทที่เป็นจริง mixed com / channels stake holders/ partners Participatory com research- based

3 HEALTHY CONCEPT Health Education • ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม • ต้นแบบสื่อการเรียนรู้ Health Protection • การรณรงค์ในประเด็นที่ เป็นการป้องกันปัญหา การสร้างเสริมสุขภาพ Health Regulation • การผลักดันมาตรการและกฎหมายต่างๆ Health Activity • เผยแพร่กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพต่างๆ Health Model • เผยแพร่ต้นแบบงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ • เผยแพร่ชุมชนพื้นที่ต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพ

4 Communication for health knowledge persuasion Policy advocacy legislative Monitoring/ evaluation บทบาทของการสื่อสารสุขภาพ

5 ประเด็นที่น่าศึกษา พัฒนา สำหรับ นสส. • นสส. กับประเด็นเฉพาะ • นสส. กับศักยภาพ / บทบาท - สุขภาพของกลุ่มวัย เพศสภาพ ชาติพันธุ์ ชนชั้น - สุขภาพกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม และ การคุกคามต่อสุขภาพ - สุขภาพกับกระบวนการปฏิรูป - R – C- N - humanising health system


ดาวน์โหลด ppt Development Communication Theory Large-scale / dependency com - modernistic - top-down flow/ vertical com - change agent - powerful media - persuasion.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google