งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Development Communication Theory

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Development Communication Theory"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Development Communication Theory
Large-scale / dependency com modernistic top-down flow/ vertical com change agent powerful media persuasion Alternative com/ grass root media localised community-based participatory com bottom-up approach/ horizontal com share meanings Social marketing communication advocacy com message strategy/ mixed media people’s participation - media exposure - impact/effect study - mass media’s role/ function media culture media audience media policy media representations

2 กำหนดเป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย สำรวจบริบทที่เป็นจริง
เครือข่ายการสื่อสาร advocacy stake holders/ partners เงื่อนไขการใช้ Participatory com การสื่อสารเพื่อสุขภาพด้วย การตลาดเพื่อสังคม กำหนดเป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย research-based สำรวจบริบทที่เป็นจริง mixed com / channels ปัจเจก ผลที่เกิดขึ้น กลุ่ม ชุมชน เครือข่าย ระดับกว้าง

3 Health Education Health Protection Health Regulation Health Activity
ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ต้นแบบสื่อการเรียนรู้ Health Protection การรณรงค์ในประเด็นที่เป็นการป้องกันปัญหาการสร้างเสริมสุขภาพ HEALTHY CONCEPT Health Regulation การผลักดันมาตรการและกฎหมายต่างๆ Health Activity เผยแพร่กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพต่างๆ เผยแพร่ต้นแบบงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เผยแพร่ชุมชนพื้นที่ต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพ Health Model

4 บทบาทของการสื่อสารสุขภาพ
Policy advocacy legislative knowledge Communication for health persuasion Monitoring/ evaluation

5 ประเด็นที่น่าศึกษา พัฒนา สำหรับ นสส.
นสส. กับประเด็นเฉพาะ สุขภาพของกลุ่มวัย เพศสภาพ ชาติพันธุ์ ชนชั้น สุขภาพกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม และการคุกคามต่อสุขภาพ สุขภาพกับกระบวนการปฏิรูป นสส. กับศักยภาพ/ บทบาท R – C- N humanising health system


ดาวน์โหลด ppt Development Communication Theory

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google