งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบูรณาการกับกิจกรรมเชิงรุก องค์กรไร้พุง หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดอ้วนลดเสี่ยงผู้มีสิทธิประกันสังคม องค์กรไร้พุง หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดอ้วนลดเสี่ยงผู้มีสิทธิประกันสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบูรณาการกับกิจกรรมเชิงรุก องค์กรไร้พุง หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดอ้วนลดเสี่ยงผู้มีสิทธิประกันสังคม องค์กรไร้พุง หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดอ้วนลดเสี่ยงผู้มีสิทธิประกันสังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบูรณาการกับกิจกรรมเชิงรุก องค์กรไร้พุง หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดอ้วนลดเสี่ยงผู้มีสิทธิประกันสังคม องค์กรไร้พุง หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดอ้วนลดเสี่ยงผู้มีสิทธิประกันสังคม

2 การส่งเสริมสุขภาพบุคลากร สร้างคนต้นแบบ

3 ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและ พฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร มีการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพรายบุคคลจาก ผลการตรวจสุขภาพ โปรแกรมองค์กรไร้ พุง โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพ ข้อมูล พฤติกรรมสุขภาพ ข้อมูลดัชนีชี้วัด ความสุข

4 ทดสอบสมรรถภาพหัวใจ,ความจุปอด,ความอดทนของกล้ามเนื้อ,ความยืดหยุ่น ของกล้ามเนื้อ,ประเมินองค์ประกอบของ ร่างกาย

5 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม BMI เกิน ไขมันสูง เบาหวานแฝง

6 ชมรมสร้างสุขภาพโรงพยาบาลเจ้า คุณไพบูลย์พนมทวน

7 Healthy Role Model เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้า คุณไพบูลย์พนมทวน เคยน้ำหนัก 68.5 กก. รอบเอว 85 ซม. สูง 154 ซม. รู้สึกตัวเอง อ้วนมาก ใส่อะไรก็ไม่ สวย และที่สำคัญ กลัวสามีไปมีกิ๊กใหม่ จึง เริ่มต้นเปลี่ยนวิถีชีวิต ตัวเอง ไม่กินน้ำอัดลม หรือน้ำหวานทุกชนิด ลดอาหารมื้อเย็นจากข้าว เป็นผลไม้ ออกกำลัง กายเต้นแอโรบิกกับช มรมในโรงพยาบาล ได้ผลถ้าใจมุ่งมั่น หลังจากต่อสู้กับความ เคยชินเก่าๆ น้ำหนัก ลดลงมาเหลือ 63 กก. เอวลดลงเหลือ 78 ซม

8 Healthy Role Model เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้า คุณไพบูลย์พนมทวน ตอนที่อ้วนที่สุด คือช่วงหลัง คลอดบุตรคนที่ 2 นน. ประมาณ 62 kgs รอบเอว 84 cms จาก นน. เดิม 55 kgs รอบเอว 74 – 75 cms ช่วงนั้นรู้สึกอึดอัดมาก ทำ อะไรก็ไม่คล่องตัว รู้สึก เหนื่อย ใส่เสื้อผ้าชุดไหนก็ดู ไม่ดี ไม่สวย จนไม่กล้าออก งานเลย หนำซ้ำสามียังไม่ ชวนไปไหนด้วยเลย ขาด ความมั่นใจมากๆ จึงตั้ง ปณิธานกับตนเองว่า จะต้อง ลด นน. ให้ลดลงเท่าเดิม ให้ได้ภายใน 1 ปี ปัจจุบัน นน. ลดลงเหลือ 55 kgs รอบเอว 74 cms

9 Healthy Role Model เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้า คุณไพบูลย์พนมทวน อายุ 45 ปี สูง 156 ซม. หนักสุด 77 กก. รอบเอว 94 ซม.ลดเหลือ 68 กก. รอบเอว 87 ซม. ลดได้เพราะไม่ไหว แล้ว รู้สึกอึดอัดหายใจไม่ ออก ทำอะไรก็เหนื่อย ใส่ เสื้อผ้าก็คับไปหมด รู้สึกไม่ มั่นใจ เป็นคนขาเล็ก รู้สึกปวด ขาปวดเท้ามาก โดยเฉพาะ เวลาถูตึก แทบไม่อยากเดิน เป็นคนกินจุบกินจิบตลอดเวลา เข้าโครงการคู่หูรู้ทันพุงมีเพื่อนคอยเตือนและชวนออกกำลัง กายกับชมรมแอโรบิก 3 วันต่อสัปดาห์ งดการกินน้ำที่มีรส หวาน อาหารเย็นกินผักมาก กินข้าวน้อยตอนนี้สบายตัว เวลา ลุกนั่งไม่ต้องร้องโอย ใส่เสื้อผ้าอะไรก็ดูดี ทำงานคล่องตัวไม่ เหนื่อยง่ายอีกแล้ว ขอบคุณองค์กรไร้พุง

10 หมู่บ้าน ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม

11 โครงการหมู่บ้านลดเสี่ยงลดโรคสู่ความยั่งยืน ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูง และระบบหลอดเลือดเชิงรุกในชุมชน โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงบ้านดอน สระ โครงการรักษ์หัวใจใส่ใจสุขภาพ โครงการบ้านทวนร่วมใจปลอดภัยเบาหวาน โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ โครงการหมู่บ้านลดเสี่ยงลดโรคสู่ความยั่งยืน ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูง และระบบหลอดเลือดเชิงรุกในชุมชน โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงบ้านดอน สระ โครงการรักษ์หัวใจใส่ใจสุขภาพ โครงการบ้านทวนร่วมใจปลอดภัยเบาหวาน โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ

12 1.จัดซื้ออุปกรณ์ตรวจ เบาหวาน 2.ตรวจไขมันในเลือดกลุ่ม เสี่ยงสูงโรคเบาหวาน/ความ ดัน/อ้วนลงพุง 3.ตรวจคัดกรองเบาหวาน/ ความดันโลหิตสูงอายุ 15 ปี ขึ้นไป

13 1. ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมกลุ่ม เสี่ยง 2. ปลูกผัก ปลอดสารพิษ 3. แลกเปลี่ยน เรียนรู้การทำ น้ำหมักชีวภาพ สร้างศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านปรับเปลี่ยน พฤติกรรม

14 ท่านนายกฯ, กำนัน นำทีมวิ่ง 12 นาที รอบหมู่บ้าน ท่านนายกฯ, กำนัน นำทีมวิ่ง 12 นาที รอบหมู่บ้าน เด็กอ้วน เล่นยางยืด สร้างพลังยับยั้งพุงโต ส่งเสริม สุขภาพ ผู้สูงอายุ

15 ซิทอัพ วัดความอ่อนตัว วิดพื้น วัดความจุปอด

16


ดาวน์โหลด ppt การบูรณาการกับกิจกรรมเชิงรุก องค์กรไร้พุง หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดอ้วนลดเสี่ยงผู้มีสิทธิประกันสังคม องค์กรไร้พุง หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดอ้วนลดเสี่ยงผู้มีสิทธิประกันสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google