งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบูรณาการกับกิจกรรมเชิงรุก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบูรณาการกับกิจกรรมเชิงรุก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบูรณาการกับกิจกรรมเชิงรุก
องค์กรไร้พุง หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดอ้วนลดเสี่ยงผู้มีสิทธิประกันสังคม

2 การส่งเสริมสุขภาพบุคลากร สร้างคนต้นแบบ

3 ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร
มีการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพรายบุคคลจากผลการตรวจสุขภาพ โปรแกรมองค์กรไร้พุง โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพ ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ ข้อมูลดัชนีชี้วัดความสุข

4 ทดสอบสมรรถภาพหัวใจ,ความจุปอด,ความอดทนของกล้ามเนื้อ,ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ,ประเมินองค์ประกอบของร่างกาย

5 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม BMI เกิน ไขมันสูง เบาหวานแฝง

6 ชมรมสร้างสุขภาพโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน

7 Healthy Role Model เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน
เคยน้ำหนัก 68.5 กก. รอบเอว 85 ซม. สูง 154 ซม. รู้สึกตัวเองอ้วนมาก ใส่อะไรก็ไม่สวย และที่สำคัญ กลัวสามีไปมีกิ๊กใหม่ จึงเริ่มต้นเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเอง ไม่กินน้ำอัดลม หรือน้ำหวานทุกชนิด ลดอาหารมื้อเย็นจากข้าวเป็นผลไม้ ออกกำลังกายเต้นแอโรบิกกับชมรมในโรงพยาบาล ได้ผลถ้าใจมุ่งมั่น หลังจากต่อสู้กับความเคยชินเก่าๆ น้ำหนักลดลงมาเหลือ 63 กก. เอวลดลงเหลือ 78 ซม

8 Healthy Role Model เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน
ตอนที่อ้วนที่สุด คือช่วงหลังคลอดบุตรคนที่ 2 นน.ประมาณ kgs รอบเอว 84 cms จาก นน. เดิม55 kgs รอบเอว 74 – 75 cms ช่วงนั้นรู้สึกอึดอัดมาก ทำอะไรก็ไม่คล่องตัว รู้สึกเหนื่อย ใส่เสื้อผ้าชุดไหนก็ดูไม่ดี ไม่สวย จนไม่กล้าออกงานเลย หนำซ้ำสามียังไม่ชวนไปไหนด้วยเลย ขาดความมั่นใจมากๆ จึงตั้งปณิธานกับตนเองว่า จะต้องลด นน. ให้ลดลงเท่าเดิมให้ได้ภายใน 1 ปี ปัจจุบัน นน. ลดลงเหลือ 55 kgs รอบเอว 74 cms

9 Healthy Role Model เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน
อายุ 45 ปี สูง 156 ซม. หนักสุด 77 กก. รอบเอว 94 ซม.ลดเหลือ 68 กก. รอบเอว 87 ซม. ลดได้เพราะไม่ไหวแล้ว รู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออก ทำอะไรก็เหนื่อย ใส่เสื้อผ้าก็คับไปหมด รู้สึกไม่มั่นใจ เป็นคนขาเล็ก รู้สึกปวดขาปวดเท้ามาก โดยเฉพาะเวลาถูตึก แทบไม่อยากเดิน เป็นคนกินจุบกินจิบตลอดเวลา เข้าโครงการคู่หูรู้ทันพุงมีเพื่อนคอยเตือนและชวนออกกำลังกายกับชมรมแอโรบิก 3 วันต่อสัปดาห์ งดการกินน้ำที่มีรสหวาน อาหารเย็นกินผักมาก กินข้าวน้อยตอนนี้สบายตัว เวลาลุกนั่งไม่ต้องร้องโอย ใส่เสื้อผ้าอะไรก็ดูดี ทำงานคล่องตัวไม่เหนื่อยง่ายอีกแล้ว ขอบคุณองค์กรไร้พุง

10 หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

11 เกิดแผนงานโครงการในหมู่บ้าน
โครงการหมู่บ้านลดเสี่ยงลดโรคสู่ความยั่งยืนภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูงและระบบหลอดเลือดเชิงรุกในชุมชน โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงบ้านดอนสระ โครงการรักษ์หัวใจใส่ใจสุขภาพ โครงการบ้านทวนร่วมใจปลอดภัยเบาหวาน โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ

12 1.จัดซื้ออุปกรณ์ตรวจเบาหวาน
2.ตรวจไขมันในเลือดกลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวาน/ความดัน/อ้วนลงพุง 3.ตรวจคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงอายุ 15 ปีขึ้นไป

13 สร้างศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง 2.ปลูกผักปลอดสารพิษ 3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำน้ำหมักชีวภาพ สร้างศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

14 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บ้านดอนสระ
สร้างพลังยับยั้งพุงโต ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ท่านนายกฯ,กำนัน นำทีมวิ่ง 12 นาที รอบหมู่บ้าน เด็กอ้วนเล่นยางยืด

15 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ชุมชนดอนสระ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ชุมชนดอนสระ วัดความจุปอด วัดความอ่อนตัว ซิทอัพ วิดพื้น

16 มอบรางวัลคนต้นแบบ


ดาวน์โหลด ppt การบูรณาการกับกิจกรรมเชิงรุก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google