งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางสาว สุพัตรา การะเกตุ รหัสนิสิต 5414652660.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางสาว สุพัตรา การะเกตุ รหัสนิสิต 5414652660."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางสาว สุพัตรา การะเกตุ รหัสนิสิต 5414652660

2 ◦ ในปัจจุบันจำนวนประชากรสูงอายุ เพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีต มีแนวโน้มจะ เกิดความถดถอยของสมรรถภาพทาง กายง่ายกว่าในวัยอื่นๆ ทั้งนี้ เนื่องมาจากพยาธิสภาพต่างๆ ของ หลายระบบที่พบในผู้สูงอายุนั้นมัก เป็นภาวะเรื้อรัง และเมื่อเจ็บป่วย ต้อง นอนโรงพยาบาลด้วยโรคเพียง เล็กน้อย ดังนั้นการออกกำลังกายจึง เป็นสิ่งสำคัญในผู้สูงอายุ

3  การเดิน  การวิ่งเหยาะๆ  การถีบจักรยาน  การเต้นแอโรบิค  การว่ายน้ำ ระยะเวลาที่เหมาะใน การออกกำลังกาย ระยะเวลาในการออก กำลังกายแต่ละครั้ง อย่างน้อยที่สุด 15 นาที ถ้าจะให้ดีที่สุดควรใช้ เวลาประมาณ 30 นาที

4  ให้เริ่มจากการออกกำลังกายเบาๆ  ควรมีระยะอุ่นเครื่องเพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อม  ระยะผ่อนคลายเพื่อคืนสู่สภาวะปกติ  ควรรู้จักอาการที่บ่งบอกว่าออกกำลัง กายหนักเกินไป  ไม่อาบน้ำทันทีหลังออกกำลังกาย  เลี่ยงการออกกำลังกายชนิดที่ต้อง กลั้นหายใจ เนื่องจากจะทำให้ความ ดันโลหิตเพิ่มสูงได้  เป็นไข้ ไม่สบาย ไม่ควรออกกำลังกาย

5 การออกกำลังกายเป็นสิ่งดี ให้ประโยชน์ มากมาย ถ้าทำได้ถูกวิธี แม้ในผู้สูงอายุก็อาจ กระทำได้ และให้ประโยชน์มากเช่นกัน อาจสรุป หลักการออกกำลังกายในผู้สูงอายุได้ ดังต่อไปนี้  เริ่มทำจากน้อยไปมาก ตามความสามารถของแต่ ละบุคคล  ทำอย่างถูกวิธี ทั้งขนาด ระยะเวลา และความถี่ ของการออกกำลังกาย  อย่าลืมระยะอุ่นเครื่องเมื่อจะเริ่มออกกำลังกาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมร่างกาย  ห้ามหยุดออกกำลังกายทันที อันตราย อาจเกิด ภาวะหัวใจวายได้ ต้องมีระยะผ่อนคลายเสมอ  เลือกชนิดการออกกำลังให้เหมาะสมกับสภาพ ร่างกายของผู้นั้น


ดาวน์โหลด ppt โดย นางสาว สุพัตรา การะเกตุ รหัสนิสิต 5414652660.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google