งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2402 ถนนลาดพร้าว, วังทองหลาง, กรุงเทพ 10310 ( ตรงข้าม Foodland ลาดพร้าว ) Tel. 089-533-6818, 085-956-8868 2402 ถนนลาดพร้าว, วังทองหลาง, กรุงเทพ 10310 (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2402 ถนนลาดพร้าว, วังทองหลาง, กรุงเทพ 10310 ( ตรงข้าม Foodland ลาดพร้าว ) Tel. 089-533-6818, 085-956-8868 2402 ถนนลาดพร้าว, วังทองหลาง, กรุงเทพ 10310 ("— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2402 ถนนลาดพร้าว, วังทองหลาง, กรุงเทพ 10310 ( ตรงข้าม Foodland ลาดพร้าว ) Tel. 089-533-6818, 085-956-8868 2402 ถนนลาดพร้าว, วังทองหลาง, กรุงเทพ 10310 ( ตรงข้าม Foodland ลาดพร้าว ) Tel. 089-533-6818, 085-956-8868

2 2402 ถนนลาดพร้าว, วังทองหลาง, กรุงเทพ 10310 ( ตรงข้าม Foodland ลาดพร้าว ) Tel. 089-533-6818, 085-956-8868 2402 ถนนลาดพร้าว, วังทองหลาง, กรุงเทพ 10310 ( ตรงข้าม Foodland ลาดพร้าว ) Tel. 089-533-6818, 085-956-8868

3 หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบริษัท หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบริษัท เป็น หลักสูตรเพื่อช่วยพัฒนาความสามารถด้าน ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ของพนักงานใน บริษัทหรือองค์กรของท่าน ให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น ด้วยหลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพเหนือคู่แข่งในโลกที่ธุรกิจมี การเปลี่ยนแปลง และเจริญเติบโตอย่าง รวดเร็ว หลักสูตรนี้จึงเน้น เสริมสร้างบรรยากาศ และเนื้อหาบทเรียนอิงอยู่บนสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดแรงกระตุ้น และแรงบันดาล ใจในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถออกแบบหลักสูตรให้ สอดคล้อง กับความต้องการพื้นฐานทักษะ ภาษาอังกฤษ งบประมาณ และช่วงเวลาที่ เหมาะสม กับโครงสร้างของธุรกิจแต่ละ ประเภท

4 หลักสูตรแบ่งตามทักษะภาษาอังกฤษ (English for Work Skills) หลักสูตรการเขียนเชิงธุรกิจ (Business Writing Skills) หลักสูตรการเขียนอีเมล์ (Email Writing Skills) หลักสูตรการเขียนรายงาน (Report Writing Skills) ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมอบรมหรือทำงานในต่างประเทศ (Survival English) ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนองาน (Effective Presentation in English) ภาษาอังกฤษสำหรับการเจรจาต่อรอง (Effective Negotiation in English) ภาษาอังกฤษสำหรับการโทรศัพท์ (Effective Telephoning in English) ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุม (Effective Meeting in English)

5 หลักสูตรภาษาอังกฤษ แบ่งตาม หน้าที่ (English for Professionals) ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับ ลูกค้า (English for Customer Care) ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย (English for Sales) ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานการตลาด (English for Marketing & Advertising) ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบัญชี (English for Accounting) ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบุคคล (English for Human Resources)

6 หลักสูตรภาษาอังกฤษ แบ่งตามประเภทธุรกิจ (English for Industries) ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการค้า (English for Commerce) ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจอาหาร (English for Catering Industry) ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจด้านเทคโนโลยีและ อุตสาหกรรม (English for Technical or Industrial Sector) ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจพลังงาน (English for Energy Industry) ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจขนส่งสินค้า (English for Logistics) ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว (English for Tourism) ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม (English for Hotel) ภาษาอังกฤษสำหรับภาครัฐ (English for Government Officer)

7 สำหรับหลักสูตรเฉพาะทาง สำหรับองค์กร ภาษาช.ม.ช.ม. LanguageHours 1 คน 2 คน 3 คน 4-8 คน 10 คน 20 คน 30 คน จีน 20 16,00020,00025,00035,00040,00070,000100,000 อังกฤษ 20 20,00035,00050,00055,00065,000120,000160,000

8 เสาร์เช้า 10.00-12.00am, อาทิตย์บ่าย 1.00- 3.00pm. คนไทย ส่วนใหญ่เรียน ภาษาอังกฤษตั้งแต่อนุบาลถึงปริญญาตรี รวม เวลากว่า 10 ปีแต่นำความรู้มาใช้พูด ไม่ได้ เพราะไม่เคยพูด ไม่กล้าพูดกลัวผิด ไวยากรณ์ลืมคำศัพท์จึงเรียนเพิ่มเติมอีก วนเวียนนอย่างนี้มาตลอด อยากว่ายน้ำเป็น ต้องลงไปหัดว่ายในน้ำไม่ใช่นั่งอ่านตำรา อยากพูดภาษาอังกฤษได้ ต้องฝึกพูดอย่าง จริงจังสม่ำเสมอ คอร์สนี้จึงมุ่งเน้นให้นักเรียน ฝึกพูดในสิ่งที่ได้เรียนมาแล้ว จากง่ายไปหา ยากและเรียนเพิ่มเติมในสิ่งที่ยังไม่รู้ต่อไป สนทนาทั่วไปเหมือนพูดภาษาไทยใน ชีวิตประจำวัน นักเรียนจำเป็นต้องพูด ได้ อย่างคล่องแคล่วโดยไม่ต้องคิดไว้ ล่วงหน้า จึงไม่กำหนดหัวข้อในการสนทนา คิดอะไรพูดไปทันทีสนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูและเพื่อนร่วม กลุ่ม อังคาร - พฤหัส เวลา 6.00-8.00pm.

9 Course levels : Beginning level (60hrs.) Intermediate level (60hrs.) Advanced level (60 hrs.) Course levels : Beginning level (60hrs.) Intermediate level (60hrs.) Advanced level (60 hrs.) ชวนคุณหนูๆพูด ภาษาอังกฤษ เวลาเรียนมี 2 รอบ 1. วันเสาร์ 10.00-12.00 am. 2. วันอาทิตย์ 1.00-3.00 pm. พูดได้ พูดคล่อง พูดได้อย่างมั่นใจด้วย คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับ เด็ก (7-12 ปี )

10 Our courses will make sense to you and you will feel comfortable and enjoy learning without any feelings of frustration, Our courses vary across many different topics from daily life to business or particular issues we can customize to meet the students’ needs. Reasonable PriceFlexible Schedule Convenient location Practical Method Small groups Great service minded staff We make language easy and enjoyable and take learners from simple short sentences for survival through to complicated discussions *** Group Class : 4,900 BHT/30 hrs.(within 2 months) Private Class : Able to specify topics, time, day (750BHT/Hr.) Course levels : Beginner level (60hrs.) Intermediate level (60hrs.) Advanced level (60 hrs.) *** Group Class : 4,900 BHT/30 hrs.(within 2 months) Private Class : Able to specify topics, time, day (750BHT/Hr.) Course levels : Beginner level (60hrs.) Intermediate level (60hrs.) Advanced level (60 hrs.)

11

12 (รายชั่วโมง, รายวัน ) บริการให้เช่าห้องประชุม ห้องเรียน, ห้องสอน พิเศษ, ห้องติว Tel. 089-533-6818


ดาวน์โหลด ppt 2402 ถนนลาดพร้าว, วังทองหลาง, กรุงเทพ 10310 ( ตรงข้าม Foodland ลาดพร้าว ) Tel. 089-533-6818, 085-956-8868 2402 ถนนลาดพร้าว, วังทองหลาง, กรุงเทพ 10310 (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google