งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบงาน EMIS ประกอบด้วย  ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน พิกัด GIS  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน ( ณ 10 มิ. ย.)  ข้อมูลจำนวนนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบงาน EMIS ประกอบด้วย  ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน พิกัด GIS  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน ( ณ 10 มิ. ย.)  ข้อมูลจำนวนนักเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระบบงาน EMIS ประกอบด้วย  ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน พิกัด GIS  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน ( ณ 10 มิ. ย.)  ข้อมูลจำนวนนักเรียน จาก DMC ( ณ 10 มิ. ย.)  ข้อมูลครุภัณฑ์ : M-OBEC ( มิ. ย. และ ต. ค )  ข้อมูลสิ่งก่อสร้างใช้ข้อมูล : B-OBEC ณ เดือนตุลาคม  ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA)

3  ข้อมูลด้านเทคโนโลยี ( คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต )  ข้อมูลเขตพื้นที่บริการ  เว็บไซต์โรงเรียนระบบสารสนเทศ เพื่อการศึกษา  ข้อมูลประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ  ข่าวประชาสัมพันธ์ ระบบงาน EMIS ประกอบด้วย

4 ข้อควรดำเนินการก่อน 10 มิ. ย. 57 User ระดับเขตพื้นที่ 1. กรณี จนท. เก่า ใช้ User เดิม 2. กรณี จนท. ใหม่ ให้สมัคร ลงทะเบียน User ระดับโรงเรียน ให้เขต พื้นที่ตรวจสอบ User ของ โรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน

5 หน้าหลัก EMIS url: http://data.bopp-obec.info

6

7

8 การเริ่มต้นใช้งาน

9 การเริ่มต้นใช้งาน

10 การเริ่มต้นใช้งาน

11 การเริ่มต้นใช้งาน 150X200

12 การเริ่มต้นใช้งาน

13

14 การเริ่มต้นใช้งาน

15

16

17 การเริ่มต้นใช้งาน

18

19 การเริ่มต้นใช้งาน

20

21

22

23 การเริ่มต้นใช้งาน

24

25 การเริ่มต้นใช้งาน

26

27

28 การเริ่มต้นใช้งาน

29

30

31

32

33


ดาวน์โหลด ppt ระบบงาน EMIS ประกอบด้วย  ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน พิกัด GIS  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน ( ณ 10 มิ. ย.)  ข้อมูลจำนวนนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google