งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อวิรุทธ์ สิงห์กุล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อวิรุทธ์ สิงห์กุล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อวิรุทธ์ สิงห์กุล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
กิจกรรมสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม อวิรุทธ์ สิงห์กุล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

2 รู้จักกันผ่านอุปนิสัยการถอด
ถอดทีละชิ้น เก็บทีละชิ้น จนหมดชิ้นสุดท้าย ถอดเรื่อยๆ ช้าๆ พร้อมกับทำงานอื่นไปด้วย ถอดแต่ละวันไม่เหมือนกันเลย แล้วแต่อารมณ์ ถอดเร่งๆ รีบๆ ทีเดียวจบ ถอดยังงัยก็ได้ ขอให้คนอื่นเป็นคนถอดให้ก็พอ

3 ช่องว่าง (Gap) ช่องว่างระหว่างบุคคล (Interpersonal)
ช่องว่างระหว่างวัย (Generation) ช่องว่างทางสังคมวัฒนธรรม (Culture) อื่นๆ

4 การสื่อสารเพื่อการทำงานเป็นทีม
ความแตกต่าง ความคล้ายคลึง ทักษะการสื่อสาร (การพูด, รับฟัง, แสดงความคิดเห็น) ประสานความแตกต่างและเชื่อมโยงความคล้ายคลึง ปรับตัวเข้าหากัน

5 เสนอข้อดีของตนอย่างถ่อมตน
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความผิดพลาดของคนอื่น อย่างสร้างสรรค์

6 ชี้แจงผลการประเมิน ผู้เข้าอบรมมากเกินไป รู้จักกันไม่ทั่วถึง
การจัดกิจกรรมทำความรู้จักกันมีช่วงเวลาสั้นมากเมื่อเทียบกับช่วงอื่นๆ กิจกรรมที่จัดขึ้นเหมือนเป็นการหารายได้ให้นักศึกษาของตนเอง อาจารย์พยายามกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมโหวตเพื่อให้นักศึกษาเป็นฝ่ายชนะเพื่อให้ได้เงินรางวัล ควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานเลี้ยงล่วงหน้าเพื่อการเตรียมตัว ไม่มีโอกาสสร้างผลงาน เพราะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีหน้าที่

7 หยิกนิด สะกิดหน่อย อาจารย์คะ หนูจะนอนกับใครคะ
เช็คทางเวบไซต์แล้วไม่มีชื่อหนูค่ะ (ไม่ส่งใบสมัครและธนาณัติ) สายการบินอะไรบ้าง ไฟล์ทไหน แล้วถ้ารถโดยสารของบริษัทอะไรบ้าง เวลาเท่าไร ระบุไปรษณีย์ที่ขึ้นเงินธนาณัติผิดที่ (ทีมงานไปรับไม่ได้)

8 Devote for your career or
Good for doing your job


ดาวน์โหลด ppt อวิรุทธ์ สิงห์กุล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google