งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมสัมพันธ์เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม อวิรุทธ์ สิงห์กุล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริน ธร จังหวัดยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมสัมพันธ์เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม อวิรุทธ์ สิงห์กุล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริน ธร จังหวัดยะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมสัมพันธ์เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม อวิรุทธ์ สิงห์กุล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริน ธร จังหวัดยะลา

2 รู้จักกันผ่านอุปนิสัยการถอด 1. ถอดทีละชิ้น เก็บทีละชิ้น จนหมด ชิ้นสุดท้าย 2. ถอดเรื่อยๆ ช้าๆ พร้อมกับทำงาน อื่นไปด้วย 3. ถอดแต่ละวันไม่เหมือนกันเลย แล้วแต่อารมณ์ 4. ถอดเร่งๆ รีบๆ ทีเดียวจบ 5. ถอดยังงัยก็ได้ ขอให้คนอื่นเป็น คนถอดให้ก็พอ

3 ช่องว่าง (Gap) ช่องว่างระหว่างบุคคล (Interpersonal) ช่องว่างระหว่างวัย (Generation) ช่องว่างทางสังคมวัฒนธรรม (Culture) อื่นๆ

4 การสื่อสารเพื่อการทำงานเป็นทีม ความแตกต่าง ความคล้ายคลึง ทักษะการสื่อสาร ( การพูด, รับฟัง, แสดงความคิดเห็น ) ประสานความแตกต่างและเชื่อมโยง ความคล้ายคลึง ปรับตัวเข้าหากัน

5 เสนอข้อดีของตนอย่างถ่อมตน ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความผิดพลาดของคนอื่น อย่างสร้างสรรค์

6 ชี้แจงผลการประเมิน ผู้เข้าอบรมมากเกินไป รู้จักกันไม่ทั่วถึง การจัดกิจกรรมทำความรู้จักกันมี ช่วงเวลาสั้นมากเมื่อเทียบกับช่วงอื่นๆ กิจกรรมที่จัดขึ้นเหมือนเป็นการหา รายได้ให้นักศึกษาของตนเอง อาจารย์พยายามกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรม โหวตเพื่อให้นักศึกษาเป็นฝ่ายชนะ เพื่อให้ได้เงินรางวัล ควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานเลี้ยง ล่วงหน้าเพื่อการเตรียมตัว ไม่มีโอกาสสร้างผลงาน เพราะไม่มี ส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีหน้าที่

7 หยิกนิด สะกิดหน่อย อาจารย์คะ หนูจะนอนกับใครคะ เช็คทางเวบไซต์แล้วไม่มีชื่อหนูค่ะ ( ไม่ส่งใบสมัครและธนาณัติ ) สายการบินอะไรบ้าง ไฟล์ทไหน แล้ว ถ้ารถโดยสารของบริษัทอะไรบ้าง เวลา เท่าไร ระบุไปรษณีย์ที่ขึ้นเงินธนาณัติผิดที่ ( ทีมงานไปรับไม่ได้ )

8 Devote for your career or Good for doing your job


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมสัมพันธ์เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม อวิรุทธ์ สิงห์กุล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริน ธร จังหวัดยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google