งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สายสัมพันธ์ไฟฟ้า - แม่เหล็ก ตอน 1 แม่เหล็กกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ อ. สุชาดา เสตวรรณา ร. ร. สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สายสัมพันธ์ไฟฟ้า - แม่เหล็ก ตอน 1 แม่เหล็กกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ อ. สุชาดา เสตวรรณา ร. ร. สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สายสัมพันธ์ไฟฟ้า - แม่เหล็ก ตอน 1 แม่เหล็กกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ อ. สุชาดา เสตวรรณา ร. ร. สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ

2 กระแสไฟฟ้า

3 ตัวอย่างที่ 1 เรื่อง กระแสไฟฟ้า I ตัวอย่างที่ 1 เรื่อง กระแสไฟฟ้า I

4 ตัวอย่างที่ 2 เรื่อง กระแสไฟฟ้า I ตัวอย่างที่ 2 เรื่อง กระแสไฟฟ้า I

5 การทดลองสนามแม่เหล็ก

6 จากผลการทดลอง สนามแม่เหล็ก

7 จุดสะเทิน (Nutral Point)

8 ความสัมพันธ์ระหว่าง ไฟฟ้า - แม่เหล็ก

9 ตอนที่ 1 กระแสไฟฟ้า I

10 ก. สนามแม่เหล็กที่เกิด จากกระแสไฟฟ้าผ่านลวด ตัวนำเส้นตรง

11 ทิศของสนามแม่เหล็ก B ที่ เกิดจากกระแสไฟฟ้า ผ่านลวดตัวนำเส้นตรง หาได้ จากกฎมือขวา

12 สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า ผ่านขดลวด วงกลม อาศัยกฎมือขวา

13 ข. สนามแม่เหล็กที่เกิดจาก กระแสไฟฟ้าผ่าน โซเลนอยด์ ( อาศัยกฎมือขวา )

14 - ข. สนามแม่เหล็กที่เกิดจาก กระแสไฟฟ้าผ่าน โซเลนอยด์ ( อาศัยกฎมือขวา ) - ข. สนามแม่เหล็กที่เกิดจาก กระแสไฟฟ้าผ่าน โซเลนอยด์ ( อาศัยกฎมือขวา )

15 สนามแม่เหล็กที่ เปลี่ยนแปลง

16 - ตอนที่ 2 สนามแม่เหล็ก ที่เปลี่ยนแปลง - ตอนที่ 2 สนามแม่เหล็ก ที่เปลี่ยนแปลง

17

18

19 ตัวอย่างที่ 1

20 - ตัวอย่างที่ 1 - ตัวอย่างที่ 1

21 ตัวอย่างที่ 2 ตัวอย่างที่ 2

22 - ตัวอย่างที่ 2 - ตัวอย่างที่ 2

23

24 สรุป

25 แบบทดสอบ 1

26 แบบทดสอบ 2

27 แบบทดสอบ 3

28 แบบทดสอบ 4

29 Help


ดาวน์โหลด ppt สายสัมพันธ์ไฟฟ้า - แม่เหล็ก ตอน 1 แม่เหล็กกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ อ. สุชาดา เสตวรรณา ร. ร. สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google