งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตำแหน่งครู รร.ทรายทองวิทยา สพม.เขต 27

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตำแหน่งครู รร.ทรายทองวิทยา สพม.เขต 27"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตำแหน่งครู รร.ทรายทองวิทยา สพม.เขต 27
ประวัติและผลงาน ปี 2552 – 2554 ประวัติและผลงาน ปี 2552 – 2554 นายวิชัย โพธิ์ศรี ตำแหน่งครู รร.ทรายทองวิทยา สพม.เขต 27 ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ ปฏิบัติหน้าที่สอน ปฏิบัติหน้าที่พิเศษ ผลงานดีเด่น จบการนำเสนอ

2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม.เขต 27
ข้อมูลส่วนตัว นายวิชัย โพธิ์ศรี ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม.เขต 27 กลับเมนู

3 สมรส กับ นางสาวจารุวรรณ วังหอม
วัน เดือน ปี เกิด 14 พฤษภาคม 2524 สถานภาพ สมรส กับ นางสาวจารุวรรณ วังหอม

4 บ้านเลขที่ 191 หมู่ 6 บ้านหนองบัวดง ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด
ภูมิลำเนา ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 191 หมู่ 6 บ้านหนองบัวดง ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 33160

5 บ้านเลขที่ 191 หมู่ 6 บ้านหนองบัวดง ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด
ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 191 หมู่ 6 บ้านหนองบัวดง ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 33160 กลับเมนู

6 ประวัติการศึกษา  ระดับประถมศึกษา (ป.1- ป.6)  โรงเรียนบ้านหนองบัวดง
 ระดับประถมศึกษา (ป.1- ป.6)  โรงเรียนบ้านหนองบัวดง  ระดับมัธยมศึกษา (ม.1- ม.3)  ระดับมัธยมศึกษา (ม. 4 – ม.6)  โรงเรียนทรายทองวิทยา  ระดับปริญญาตรี วท.บ.คณิตศาสตร์(เกียรตินิยมอันดับ 2)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอนคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาโท วท.ม.คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลับเมนู

7 ประวัติรับราชการ 27 มิถุนายน 2548
 ครู สควค. รุ่นที่ 8  เริ่มรับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 27 มิถุนายน 2548 โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม อ.ราษีไศล สพท.ศรีสะเกษ เขต 2  ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 27 มิถุนายน 2548 กลับเมนู

8 ประวัติรับราชการ (ต่อ)
ครู คศ.1 โรงเรียนทรายทองวิทยา อ.โพนทราย สพท.ร้อยเอ็ด เขต 2 2 เมษายน 2552 กลับเมนู

9 ปฏิบัติหน้าที่สอน สอนวิชาคณิตศาสตร์ สอนวิชาคณิตศาสตร์(EIS)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6 สอนวิชาคณิตศาสตร์(EIS) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 สอนชุมนุม Tutor Champions ลูกเสือวิสามัญ , แนะแนว ม.4/1 กลับเมนู

10 หน้าที่พิเศษ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้างานแนะแนวและทุนการศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาหลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กลับเมนู

11 หน้าที่พิเศษ (ต่อ) นักเรียน  เจ้าหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือ
 เจ้าหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 กลับเมนู

12 ด้านที่ 1 กลับเมนู

13 ด้านที่ 1(ต่อ) กลับเมนู

14 ด้านที่ 2 กลับเมนู

15 ด้านที่ 2(ต่อ) กลับเมนู

16 ด้านที่ 3 กลับเมนู

17 ด้านที่ 3(ต่อ) กลับเมนู

18 ผลงานดีเด่น * ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันคิดเลขเร็วช่วงชั้นที่ 4
เหรียญทองอันดับ 1 เป็นตัวแทน สพท.ร้อยเอ็ดเขต 2 เข้าร่วมแข่งขันระดับภาคอีสานที่ จ.อุบลราชปี 2552 * ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 การประกวดสื่อและ นวัตกรรมครูคณิตศาสตร์ปี 2553 สพท.ร้อยเอ็ดเขต 2 กลับเมนู

19 ผลงานดีเด่น (ต่อ) * รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Best practice
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับเขตราชการที่ 12 (ร้อยเอ็ดและมหาสารคาม) ปี 2554 ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 การประกวดสื่อและ นวัตกรรมครูคณิตศาสตร์ ปี 2553 เวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ วิทย์ คณิตฯสพท.ร้อยเอ็ดเขต 2 เป็นตัวแทน สพท.ร้อยเอ็ดเขต 2 เข้าร่วมแข่งขันระดับภาคอีสานที่ จ.อุดรธานี กลับเมนู

20 ผลงานดีเด่น (ต่อ) รางวัล เหรียญทอง การประกวดสื่อและ
นวัตกรรมครูคณิตศาสตร์ ปี 2553 เวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ วิทย์ – คณิตฯ ระดับภาคอีสานที่ จ.อุดรธานี ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันโปรแกรม GSP ช่วงชั้นที่ 4 เหรียญทองอันดับ 2 ระดับ สพท.ร้อยเอ็ดเขต 2 ปี 2552 ครูผู้ฝึกสอนโครงงานคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 เหรียญทอง ระดับ สพท.ร้อยเอ็ดเขต 2 ปี 2553 กลับเมนู

21 ตัวแทน สพท.รอ.2 แข่งขันคิดเลขเร็วระดับภาคอีสาน
ผลงานดีเด่น (ต่อ) ตัวแทน สพท.รอ.2 แข่งขันคิดเลขเร็วระดับภาคอีสาน กลับเมนู

22 รับโล่รางวัลจากท่านรองกัญญาฯ
ผลงานดีเด่น (ต่อ) รับโล่รางวัลจากท่านรองกัญญาฯ กลับเมนู

23 ผลงานดีเด่น (ต่อ) ประกวดBest Practice คณิตศาสตร์ ระดับเขตตรวจราชการ ที่ รร.ปทุมรัตน์พิทยาคม กลับเมนู

24 นักเรียน ชั้น ม.6 สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ปี 2553
ผลงานดีเด่น (ต่อ) นักเรียน ชั้น ม.6 สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ปี 2553 กลับเมนู

25 รับเข็มเกียรติยศ ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ ที่ ม.จุฬาฯ ปี 2554
ผลงานดีเด่น (ต่อ) รับเข็มเกียรติยศ ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ ที่ ม.จุฬาฯ ปี 2554 กลับเมนู

26 สวัสดี ขอขอบคุณ กลับเมนู จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ตำแหน่งครู รร.ทรายทองวิทยา สพม.เขต 27

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google