งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติ ส่วนตัว ของ นายฉัตรดนัย บุญรักษ์ รหัส 556150219 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู กลุ่ม 2 ของ นายฉัตรดนัย บุญรักษ์ รหัส 556150219 ประกาศนียบัตรบัณฑิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติ ส่วนตัว ของ นายฉัตรดนัย บุญรักษ์ รหัส 556150219 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู กลุ่ม 2 ของ นายฉัตรดนัย บุญรักษ์ รหัส 556150219 ประกาศนียบัตรบัณฑิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติ ส่วนตัว ของ นายฉัตรดนัย บุญรักษ์ รหัส 556150219 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู กลุ่ม 2 ของ นายฉัตรดนัย บุญรักษ์ รหัส 556150219 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู กลุ่ม 2

2 ประวัติส่วนตัว ประวัติ ครอบครัว ประวัติ การศึกษา ผองเพื่อน เหตุการณ์ที่ ประทับใจ งานอดิเรก

3 ข้อมูล สำคัญ ชื่อ – นามสกุล ฉัตรดนัย บุญรักษ์ ชื่อเล่น โอปอ วันเกิด 29 ธันวาคม พ. ศ. 2533 ภูมิลำเนา... บ้านเลขที่ ¼ หมู่ที่ 3 ตำบล กกแรด อำเภอ กงไกรลาศ จังหวัด สุโขทัย 64170

4 สมาชิกใน ครอบครัว พ่อผม แม่ผม น้องสาว ผม ญาติผม

5 ประวัติ การศึกษ า อนุบาล ศูนย์เด็กเล็ก วัด โบสถ์ อนุบาล ศูนย์เด็กเล็ก วัด โบสถ์ ประถมศึกษา - โรงเรียนวัด โบสถ์ - โรงเรียนวัด ปรักรัก ประถมศึกษา - โรงเรียนวัด โบสถ์ - โรงเรียนวัด ปรักรัก มัธยมศึกษา โรงเรียนกงไกร ลาศวิทยา มัธยมศึกษา โรงเรียนกงไกร ลาศวิทยา อุดมศึกษา มหาวิทยาลัย นเรศวร อุดมศึกษา มหาวิทยาลัย นเรศวร ปัจจุบัน (2556) มหาวิทยาลัยราช ภัฏกำแพงเพชร ปัจจุบัน (2556) มหาวิทยาลัยราช ภัฏกำแพงเพชร

6 ผอง เพื่อน

7 เหตุการณ์ที่ ประทับใจ พี่วินัยคณะ สังคมศาสตร์ ร่วมแสดงละครทิด ลื่น

8 สิ่งที่ ชื่น ชอบ

9 ขอขอบคุณที่รับชม ครับ แบบเงียบๆ คติประจำวัน อยากสบายในวันหน้า ต้องลำบากในวันนี้ แต่ถ้าขี้เกียจในวันนี้ จะ ลำบากในวันหน้า จบ.....


ดาวน์โหลด ppt ประวัติ ส่วนตัว ของ นายฉัตรดนัย บุญรักษ์ รหัส 556150219 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู กลุ่ม 2 ของ นายฉัตรดนัย บุญรักษ์ รหัส 556150219 ประกาศนียบัตรบัณฑิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google