งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 True Corporation Broadband Services Business Date : 15 September 2009 G REEN I T T ECHNOLOGY T REND T O R ELIEVE G LOBAL W ARMING G REEN I T T ECHNOLOGY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 True Corporation Broadband Services Business Date : 15 September 2009 G REEN I T T ECHNOLOGY T REND T O R ELIEVE G LOBAL W ARMING G REEN I T T ECHNOLOGY."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 True Corporation Broadband Services Business Date : 15 September 2009 G REEN I T T ECHNOLOGY T REND T O R ELIEVE G LOBAL W ARMING G REEN I T T ECHNOLOGY T REND T O R ELIEVE G LOBAL W ARMING

2 2 G LOBAL E NVIRONMENT C RISIS Australia Government’s Greening ICT Strategies  2-3 % carbon footprint from ICT  ICT applications have very large potential to enhance across economy & society(97-98%)  Prioritized greening ICT  As well as creating greener ICT applications

3 3 G LOBAL E NVIRONMENT C RISIS Denmark Government’s Plan  Awareness focus on Greener IT Use to new generation  Initiate Green IT Know-how, internationally

4 4 Japan Government’s Green IT Project  Aim to reduce energy consumption,  Reduce CO 2 emission  Reduce environmental impacts from ICT disposal (Organic component) G LOBAL E NVIRONMENT C RISIS

5 5 O BJECTIVES วัตถุประสงค์  ร่วมกันใช้เทคโนโลยีเพื่อลดมลภาวะ และลดกิจกรรมที่อาจส่งผลถึงภาวะโลกร้อน  กทม. และ ทรูร่วมมือกันให้บริการ “Green Bangkok Wi-Fi, powered by Wi-Fi by TrueMove” ทั่ว พื้นที่กรุงเทพฯ ที่ทรูสามารถให้บริการได้โดยมี coverage 15,000 hot Spots มากเป็นอันดับ 1 ของ เอเชีย  สร้างกระแสความรับรู้ถึงการที่กรุงเทพเป็น Wi-Fi City โดย กทม. ซึ่ง True เป็นผู้ให้บริการ  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรุงเทพให้เป็นเมืองที่ทันสมัยทางด้าน Technology เพื่อให้ความสะดวกกับ นักท่องเที่ยว และนักธุรกิจที่ใช้ Internet ในการติดต่อสื่อสาร  เพื่อให้ทดลองใช้ระบบ Wi-Fi ตามเส้นทางทั้ง 10 ถนนสายหลัก และสวนสาธารณะ 2 แห่ง ที่สามารถ ใช้บริการได้ ระยะเวลา การเปิดให้บริการ วันที่ 24 มิถุนายน 2551 กลุ่มผู้ใช้งาน (ผู้ใช้ Wi-Fi ผ่าน Notebook, PDA)  นักธุรกิจ ที่ต้องการการติดต่อสื่อสารแบบไม่ขาดจังหวะไม่ว่าที่ใดก็ตาม  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่สามารถหาข้อมูลในการท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย  ประชาชนทั่วไป ซึ่งจะเปลี่ยนจากชีวิตเดิมๆให้มี Lifestyle ที่ตนเองต้องการ

6 6 Global Warming Petrol Crisis BMA’s Green Bangkok Agenda - Green Society - Green Living - Green Generation - Green Zone - Green Economy True with 15,000 Wi-Fi Hotspots B ACKGROUND

7 7  500,000 Logins per year  Working with 15,000 hotspots in BMA  At 64kbps - 256 kbps speed G REEN B ANGKOK W I-FI : F REE W I-FI F OR B ANGKOKIANS

8 8 H OTSPOT S TAT F ROM J IWIRE A S O F 25 F EBRUARY 2 008 240,199 free & pay Wi-Fi locations in 135 countries Top 10 Cities 1 Moscow8,244 2 London3,441 3 Paris3,185 4 Taipei2,751 5 Seoul2,498 6 Hong Kong2,426 7 Tokyo2,389 8 Berlin1,585 9 New York1,181 10 Madrid1,175 Bangkok 15,000 hotspots

9 9 G REEN B ANGKOK W I-FI C ARD O N L AUNCH

10 10 S AVE P APER W ITH R EGISTRATION O NLINE www.truewifi.net

11 11 Green Bangkok Wi-Fi : 10 main roads & 2 parks covering almost 500 sq.km.  ถนนสีลม (ถนนเจริญกรุง – ถนนพระราม 4)  ถนนสาธร (สะพานตากสิน – ถนนพระราม 4)  ถนนพระราม 4 (หัวลำโพง – อาคารมาลีนนท์)  ถนนราชปรารภ (โรงแรมเอราวัณ – แยกศรี อยุธยา)  ถนนพระราม 1 (มาบุญครอง – ถนนวิทยุ)  ถนนสุขุมวิท (ถนนวิทยุ - คลองตัน)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (แยกอโศก - ซอย ศูนย์วิจัย)  ถนนอโศก  ถนนเจริญกรุง (ถนนสี่พระยา – ถนนพระราม 3)  ถนนราชดำเนินนอก (สะพานผ่านฟ้า – สนามหลวง)  สวนลุมพินี และ สวนเบญจศิริ C OVER 3 M ILLION P EOPLE C OVERAGE I N B MA

12 12 True Corporation Broadband Services Business Date : 15 September 2009 T HANK Y OU G REEN I T T ECHNOLOGY T REND T O R ELIEVE G LOBAL W ARMING T HANK Y OU G REEN I T T ECHNOLOGY T REND T O R ELIEVE G LOBAL W ARMING


ดาวน์โหลด ppt 1 True Corporation Broadband Services Business Date : 15 September 2009 G REEN I T T ECHNOLOGY T REND T O R ELIEVE G LOBAL W ARMING G REEN I T T ECHNOLOGY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google