งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางปัญญดา ภูริโรจน์ที่ปรึกษา นายศราวุธ อุทัยผลออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ สื่อการเรียนการสอน นางณัฏฐา สวยสดประสานงาน สร้างสื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางปัญญดา ภูริโรจน์ที่ปรึกษา นายศราวุธ อุทัยผลออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ สื่อการเรียนการสอน นางณัฏฐา สวยสดประสานงาน สร้างสื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางปัญญดา ภูริโรจน์ที่ปรึกษา นายศราวุธ อุทัยผลออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ สื่อการเรียนการสอน นางณัฏฐา สวยสดประสานงาน สร้างสื่อ

2 เพื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดอุปมาอุปมัยการทอดลูกเต๋ากับการ สลายตัวของนิวเคลียส ให้นักเรียนที่พิการทางตาสามารถทำการทดลองและรับรู้ด้วยการ สัมผัส

3 1. การปรับชุดลูกเต๋า 2. สร้างกระดานกราฟเพื่อให้นักเรียนพิการทางตาใช้ plot กราฟ

4 ทำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และทำหลุมแทนการแต้มสี

5 ครั้งแรกได้ออกแบบเป็นตาข่ายโลหะแล้ววางแท่งไม้เล็กๆลงในช่อง ตาข่าย พบปัญหาว่าขนาดของแผ่นกระดานใหญ่เกินไปและตาข่ายไม่เรียบ และผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นว่าตาข่ายเป็นโลหะเมื่อใช้มือสัมผัส รู้สึกสะดุด ยังอาจจะเป็นอันตรายต่อนักเรียน แม้จะเล็กน้อยก็ไม่ควร มี

6 ใช้แผ่นไม้เจาะแนว plot กราฟและขัดเรียบ

7 .

8 .

9 .

10 .

11 .

12 .

13 .

14 1. ประชุมร่วมกัน วิเคราะห์เนื้อหา เลือกหัวข้อจากแบบเรียนฟิสิกส์ ม.6 2. เขียนแผนการสอน สร้างสื่อ โดยทีมงานครูประจำวิชา ครูจากศูนย์ การศึกษาพิเศษ ครูโรงเรียนสอนคนตาบอด 3. วิจารณ์สื่อการสอนที่ทำขึ้น ผู้เชี่ยวชาญ นักเรียนพิการทางตา 4. ปรับปรุงแล้วนำไปใช้

15 .


ดาวน์โหลด ppt นางปัญญดา ภูริโรจน์ที่ปรึกษา นายศราวุธ อุทัยผลออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ สื่อการเรียนการสอน นางณัฏฐา สวยสดประสานงาน สร้างสื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google