งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางปัญญดา ภูริโรจน์ ที่ปรึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางปัญญดา ภูริโรจน์ ที่ปรึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอนวิชาฟิสิกส์สำหรับนักเรียนพิการทางตา เรื่อง การสลายตัวของนิวเคลียส
นางปัญญดา ภูริโรจน์ ที่ปรึกษา นายศราวุธ อุทัยผล ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอน นางณัฏฐา สวยสด ประสานงาน สร้างสื่อ

2 เพื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดอุปมาอุปมัยการทอดลูกเต๋ากับการสลายตัวของนิวเคลียส
ให้นักเรียนที่พิการทางตาสามารถทำการทดลองและรับรู้ด้วยการสัมผัส จุดประสงค์

3 การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์แบ่งเป็น 2 ส่วน
1. การปรับชุดลูกเต๋า 2. สร้างกระดานกราฟเพื่อให้นักเรียนพิการทางตาใช้plotกราฟ

4 ทำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และทำหลุมแทนการแต้มสี
ชุดลูกเต๋า ทำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และทำหลุมแทนการแต้มสี

5 กระดานกราฟ ครั้งแรกได้ออกแบบเป็นตาข่ายโลหะแล้ววางแท่งไม้เล็กๆลงในช่องตาข่าย พบปัญหาว่าขนาดของแผ่นกระดานใหญ่เกินไปและตาข่ายไม่เรียบ และผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นว่าตาข่ายเป็นโลหะเมื่อใช้มือสัมผัสรู้สึกสะดุด ยังอาจจะเป็นอันตรายต่อนักเรียน แม้จะเล็กน้อยก็ไม่ควรมี

6 กระดานกราฟที่ได้แก้ไขแล้ว
ใช้แผ่นไม้เจาะแนวplotกราฟและขัดเรียบ

7 . กิจกรรมการทดลอง

8 . การPLOTกราฟ

9 . ตัวอย่างผลการทดลอง

10 นอกจากนี้ในชุดสื่อการสอนนี้ ได้จัดทำ -ใบความรู้ -ใบงาน -แบบทดสอบ ที่พิมพ์เป็นอักษรเบรลล์ -ตัวอย่างผลการทดลอง และได้วางแผนการประเมินไว้ด้วย .

11 . ใบความรู้ ใบงาน

12 . แบบประเมินผล 1

13 . แบบประเมินผล 2

14 สรุป PDCA การทำงานครั้งนี้
1. ประชุมร่วมกัน วิเคราะห์เนื้อหา เลือกหัวข้อจากแบบเรียนฟิสิกส์ ม.6 2. เขียนแผนการสอน สร้างสื่อ โดยทีมงานครูประจำวิชา ครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ครูโรงเรียนสอนคนตาบอด 3. วิจารณ์สื่อการสอนที่ทำขึ้น ผู้เชี่ยวชาญ นักเรียนพิการทางตา 4. ปรับปรุงแล้วนำไปใช้ สรุป PDCA การทำงานครั้งนี้

15 ผลพลอยได้จากการทำงาน ทำให้ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันคิดร่วมกันทำเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการทางตา .


ดาวน์โหลด ppt นางปัญญดา ภูริโรจน์ ที่ปรึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google